Cvičení s Jaroslavem Wojnarem Zooterapie Euroklíč
Legislativa Sociální reforma - články Vyjednávání NRZP a MPSV opět přináší změny v sociální reformě

Vyjednávání NRZP a MPSV opět přináší změny v sociální reformě

N RZP ČR byla zastoupena předsedou V. Krásou, 1. místopředsedou J. Morávkem a místopředsedkyní J. Hrdou. MPSV ČR bylo zastoupeno ministrem J. Drábkem, 1. náměstkem V. Šiškou a náměstkem D. Kafkou. Při jednáních byly jednotlivé návrhy podrobeny diskuzi a došlo se k těmto dohodám. U návrhu zákona o poskytování dávek jsme následujícím způsobem obhájili naše návrhy.

Příspěvek na mobilitu. MPSV ČR akceptovalo plně náš návrh. To znamená, že příspěvek na mobilitu nebude poskytován tak jako dosud osobám v celoročních pobytových zařízeních pobytových služeb, u držitelů průkazů ZTP/P bude příspěvek na mobilitu činit měsíčně 700,- Kč měsíčně. U držitelů průkazek ZTP bude měsíčně částka činit 400,- Kč. Příspěvek na mobilitu nebude krácen v případě, že bude přiznán příspěvek na pořízení motorového vozidla a příspěvek na mobilitu bude přiznán ve výši 1/3 i osobám, které pobývají v týdenních pobytových zařízeních. MPSV ČR ještě propočítá fiskální dopad této úpravy. V případě, že by výdaje na tyto dávky byly vyšší o 20 % proti současnému objemu prostředků, ministerstvo navrhne korekci těchto částek. Podle našeho propočtu by nemělo dojít ke korekci. V každém případě by se jednalo pouze o drobnou úpravu.

Příspěvek na zvláštní pomůcky. Po další dva roky bude zachován u zvláštních pomůcek souběh jeho úhrady z veřejného zdravotního pojištění a také ze sociální dávky. MPSV ČR akceptovalo náš návrh na úpravu § 10 s tím, že částka 35 000,- Kč byla snížena na 24 000,- Kč a příspěvek na zvláštní pomůcku bude poskytnut osobám, jejichž příjem nepřesahuje osminásobek životního minima jednotlivce. To je částka přibližně 24 000,- Kč. Dále ministerstvo akceptovalo, že do částky 350 000,- Kč, což je limit příspěvku na jednu pomůcku, nebudou započítávány šikmé nebo svislé schodišťové plošiny, nebo schodišťový kolejnicový systém. Dále došlo k dohodě, že tyto plošiny ani schodišťový kolejnicový systém nebudou započítávány do limitu 800 000,- Kč, který je na dobu 60 měsíců. Šikmé nebo svislé schodišťové plošiny, nebo schodišťové kolejnicové systémy nebudou však majetkem občana, ale budou trvale zapůjčeny (tak jak je to dnes například u vozíků). V případě úmrtí či přestěhování bude moci úřad toto zařízení nabídnout jiné osobě.

Sociální karta. U § 33 došlo k dohodě, že karta zůstává, ale bude se jmenovat karta sociálních systémů a občan nebude mít povinnost ji využívat jako platební kartu. Zároveň na ní bude vyznačeno zda se jedná o průkazku TP, ZTP, nebo ZTP/P.  Na kartě bude také vyznačen piktogram osoby nevidomé, tak aby mohla být využita v mezinárodní osobní železniční přepravě, dle mezinárodních dohod.

Problematika držitelů průkazů TP, ZTP a ZTP/P.
Ministerstvo akceptovalo náš návrh změny § 34, a to tak, že držitelé průkazů ZTP a ZTP/P budou mít opět slevu na dopravu prostředky veřejné hromadné dopravy, v případě průvodce či vodicího psa je zachován nárok na bezplatnou přepravu. Průkazky TP, ZTP a ZTP/P vydané do 31. 12. 2011 budou mít platnost do konce roku 2015 s tím, že budou zachovány i mimořádné výhody, které tato průkazka nese.

Sociální příplatek. U osob, jejíž příjem nepřesahuje dvojnásobek životního minima a v současné době pobíraly vedle příspěvku na péči ještě sociální příplatek, bude příspěvek na péči zvýšen o 2500,- Kč. V dohodě je stanoveno, že pokud by zvýšení příspěvku na péči představovalo celkové zvýšení výdajů o více než 20 % proti současným výdajům na sociální příplatek, bude provedena korekce této částky tak, aby maximální zvýšení výdajů státního rozpočtu nepřesáhlo 20 %. Pokud by ke korekci došlo, bude ještě konzultována s NRZP ČR.

Příspěvek na péči. Příspěvek na péči bude vyplácen přímo na účet, v hotovosti nebo prostřednictvím Karty sociálních systémů ( podle určení příjemce) osobě, která je závislá na péči, to znamená klientovi. Ministerstvo akceptovalo zcela tento náš zásadní požadavek. Klient bude povinen na požádání nikoliv pravidelně příslušnému úřadu prokázat, že vyplatil prostředky příspěvku na péči osobě, která o něj pečuje, případně osobám, které o něj pečují. To znamená, že klient podepíše doklad osobě pečující, že tato osoba od něj přijala příslušné peníze.

Kapesné klientů v pobytových zařízeních. V případě, že klient nebude mít dostatek finančních prostředků na úhradu nákladů v pobytovém zařízení, bude moci požádat o dávku hmotné nouze. Po přiznání této dávky mu bude garantováno 15 % (v případě týdenního stacionáře 25%) kapesného z výše jeho důchodu.

Započítávání příspěvku na péči do příjmů z hlediska státní sociální podpory a hmotné nouze. Příspěvek na péči nebude započítáván v žádném případě jako příjem osob společně posuzovaných v případě posuzování nároků na dávky státní sociální podpory či hmotné nouze. MPSV ČR zcela akceptovalo náš návrh.

Posuzování míry závislosti. Tato debata byla velmi složitá. Nakonec se došlo k následujícímu kompromisu. Nový způsob posuzování míry závislosti, to je nároku na příspěvek na péči či dávky na mobilitu, bude platný od data účinnosti prováděcího předpisu, který bude podrobně specifikovat způsob a systém posuzování. Ministerstvo neakceptovalo náš návrh na odložení změny způsobu posuzování na rok 2015. přistoupilo však k dohodě, že prováděcí předpis bude MPSV ČR připravovat za součinnosti a spolupráce s odborníky z NRZP ČR a tento prováděcí předpis nebude vydán bez souhlasu NRZP ČR.

Vážení přátelé, při vědomí toho, že vláda má dostatečnou sílu v Poslanecké sněmovně, aby návrhy prohlasovala v původním znění a vzhledem k tomu, že s dohodou vyslovilo souhlas Předsednictvo NRZP ČR se domnívám, že tato dohoda je dobrý výsledek našeho snažení. Nyní jsem dal tuto dohodu k dispozici členům Republikového výboru, aby ji potvrdili svým hlasováním. Neznamená to, že některé drobné úpravy nemůže současně prosazovat při projednávání zákonů v Poslanecké sněmovně. Tato dohoda platí pouze pro změnu zákonů při jednání Vlády ČR. Vláda by měla všechny tyto návrhy do zákonů zapracovat ještě než je pošle do Poslanecké sněmovny.


 
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Související články

Náhodné obrázky z naší Galerie

krajsky-odborn12
img_3674
okolo-msk2011-203
13_zahajeni_2609-102...
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.