Cvičení s Jaroslavem Wojnarem Zooterapie Euroklíč
Legislativa Sociální reforma - články Aktuální informace z jednání předsedy NRZP Václavem Krásou a vládními představiteli

Aktuální informace z jednání předsedy NRZP Václavem Krásou a vládními představiteli

V ážení přátelé, včera jsem jednal s předsedou Vlády ČR Petrem Nečasem a s ministrem práce a sociálních věcí J. Drábkem. Pan premiér vyjádřil názor, že určitě dojde ke změnám navržených zákonů o sociální reformě. Podrobně jsme diskutovali problematiku sociální karty jako platební karty, návrh, aby příjemcem příspěvku na péči byl přímo poskytovatel a dále otázku nového posuzování míry závislosti.
Předseda vlády vyjádřil názor, že chápe naše pochybnosti o navržených úpravách zákonů, a že je připraven na jednání vlády o těchto zákonech dále jednat a provést jejich úpravy. Pan premiér uvedl, že vláda začne o zákonech sociální reformy pravděpodobně jednat 18. května 2011, ale jednání o nich neuzavře. Konečné projednání by bylo až na příštím jednání vlády. Zbude tak ještě prostor pro konzultaci jak se sociálními partnery, tak i případně s NRZP ČR. Postoj předsedy vlády se mi zdál vstřícný k našim požadavkům.

V pozdních odpoledních hodinách se uskutečnilo jednání s MPSV ČR v čele s panem ministrem J. Drábkem. Jednání se současně účastnil prezident Unie zaměstnavatelských svazů Ing. Pavel Dušek. Dohodli jsme se na tom, že se jedná o konzultaci a nikoliv o jednání, které by mělo vést k závěrům. Postupně jsme projednali tyto otázky:
- sociální kartu jako platební kartu
- posílání příspěvku na péči přímo poskytovatelům
- nový způsob posuzování nároku na příspěvek na péči
- krácení dávek, finanční základna roku 2010
- poskytování kompenzačních pomůcek v souvislosti s návrhem na 6ti násobek životního minima, dále s návrhem na neposkytování příspěvků u prostředků, které jsou hrazeny ze zdravotního pojištění
- požadavek, aby zákon upravoval poskytování slev ve veřejné dopravě u držitelů průkazek ZTP a ZTP/P
- poskytování kapesného obyvatel ústavních zařízení při nedostatku finančních prostředků
- sociální příplatek pro rodiny pečující o dítě se zdravotním postižením nebo pro rodiny, kde jeden z rodičů je osobou se zdravotním postižením
U všech výše uvedených témat jsme vedli diskuzi, která ani u jednoho bodu nebyla ukončena. Další jednání se uskuteční ve čtvrtek 12. května 2011 v podvečerních hodinách.

Vážení přátelé, na středu jsem svolal mimořádné jednání Předsednictva NRZP ČR, které projedná další postup při jednání s MPSV ČR o reformních zákonech. S diskuze s vedením ministerstva je zřejmé, že jsou připraveni k určitému kompromisu. Tento kompromis však nesmí být takového charakteru, který by poškozoval osoby se zdravotním postižením. Dovoluji si Vás ještě informovat, že jsme ukončili sběr podpisů pod petici. Pod peticí je určitě shromážděno více jak 20 tisíc podpisů. Chtěl bych Vám touto cestou moc poděkovat za Vaši aktivitu. V současné době podpisy sčítáme. Současně bylo shromážděno více jak 24 tisíc podpisů pod petici ASNEPU ve věci průkazek ZTP. Jsme dohodnuti s paní Mgr. Věrou Strnadovou, že obě petice předáme předsedovi vlády na jednání vlády 18. května 2011, kdy by vláda měla začít jednat o zákonech sociální reformy.


 
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Náhodné obrázky z naší Galerie

rovna_prava_pro_vsec...
P6265891
img_3725
06
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.