Cvičení s Jaroslavem Wojnarem Zooterapie Euroklíč
Legislativa Sociální reforma - články Otevřený dopis ministru Jaromíru Drábkovi

Otevřený dopis ministru Jaromíru Drábkovi

P ředseda Národní rady osob zdravotního postižení ČR Václav Krása zaslal otevřený dopis ministru práce a sociálních věcí Jaromíru Drábkovi. Upozorňuje v něm na nekorektní jednání představitelů ministerstva v souvislosti s přípravou vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, a žádá o urychlené jednání za přítomnosti ministra.

Vážený pane ministře,

dne 1. listopadu 2011 byla dána do meziresortního připomínkového řízení vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách. O podobě této vyhlášky vyjednávala NRZP ČR s MPSV ČR několik měsíců. Poslední jednání, které trvalo až do večerních hodin, se uskutečnilo 31. 10. 2011, to znamená několik hodin před tím, než návrh vyhlášky byl dán do vnějšího připomínkového řízení. Na tomto jednání jsme jasně a zřetelně vyjádřili zásadní nesouhlas s přístupem MPSV ČR k přípravě této vyhlášky a navrhli jsme naší představu, jak by tato vyhláška měla být koncipována. Představitelé MPSV ČR, v čele s náměstkem panem D. Kafkou a ředitelem odboru posudkové služby panem R. Čevelou, nám při jednání vůbec nesdělili, že práce na přípravě vyhlášky již byly skončeny, a že návrh vyhlášky byl schválen vedením MPSV ČR. Dokonce nám byl přislíben další termín jednání, a to 15. 11. 2011. To je datum, kdy již bude ukončeno vnější připomínkové řízení.

Vážený pane ministře, považujeme způsob jednání Vašich spolupracovníků za minimálně nekorektní. Domníváme se, že jednotlivá jednání nebyla míněna upřímně a měla nás pouze uklidnit. Před přípravou vyhlášky jste slíbil, že vyhláška nebude vydána do té doby, než dojde ke shodě mezi představiteli NRZP ČR a MPSV ČR o podobě této vyhlášky.  Považujeme současný krok MPSV ČR za porušení této dohody. NRZP ČR zásadně nesouhlasí s konceptem novely vyhlášky č. 505/2006 Sb., a toto své stanovisko jsme de facto opakovali na všech jednáních, naposledy na jednání v pondělí 31. 10. 2011.

Hlavní problém předkládaného návrhu vyhlášky spočívá v příloze vyhlášky, v níž nejsou zahrnuty aktivity nezbytné pro zvládání základních životních potřeb v rozsahu, umožňujícím označit jejich zvládnutí alespoň jako uspokojivé. Zásadní problém spatřujeme v tom, že návrh MPSV ČR by postihl především občany s tělesným postižením, neboť mobilita se podle návrhu považuje za zvládnutou v případě, kdy je osoba schopna zvládat vstávání a usedání, pohybovat se chůzí krok za krokem, popř. i s přerušovanými zastávkami, zvládnout několik schodů, přepravovat se dopravním prostředkem jako pasažér. Podle informací, které podali při jednáních zástupci MPSV ČR se pod pojmem „několik schodů“, rozumí schopnost sejít o půl patra níže. To snad dostatečně odůvodňuje oprávněnost výhrad NRZP. Vyhláška naprosto nerespektuje rozdílnost schopností v mobilitě, způsobené nutností používat prostředky zdravotnické techniky (protézy, berle, vozík, chodítko). Poškozena však bude i řada občanů s jiným typem zdravotního postižení.

MPSV ČR se neustále odvolává na to, že vyhláška byla zpracována plně v souladu s klasifikací Mezinárodní klasifikace funkcí. Obsah přílohy této vyhlášky je však pouze torzem tohoto způsobu posuzování a pokud by byla aplikována v této podobě, velmi těžce by poškodila komunitu lidí se zdravotním postižením.

Vážený pane ministře, žádáme Vás o urychlené jednání, kterého byste se osobně účastnil, abychom nalezli nezbytný konsenzus k této zásadní otázce.

V úctě
Bc. Václav Krása


 
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Související články

Náhodné obrázky z naší Galerie

p1140801
p1140657
p1140722
img_3665
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.