Cvičení s Jaroslavem Wojnarem Zooterapie Euroklíč
Legislativa Sociální reforma - články Prohlášení republikového shromáždění NRZP ČR

Prohlášení republikového shromáždění NRZP ČR

D elegáti XII. republikového shromáždění NRZP ČR, které se uskutečnilo 15. září v Praze, přijali prohlášení, v němž se obracejí na politiky všech parlamentních stran, aby zabránili zneužití současné hospodářské situace k tlaku na snižování podpory společnosti osobám ohrožených sociálním vyloučením.

PROHLÁŠENÍ
XII. REPUBLIKOVÉHO SHROMÁŽDĚNÍ
NÁRODNÍ RADY OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČR
KONANÉHO V PRAZE
DNE 15. ZÁŘÍ 2011

Delegáti XII. Republikového shromáždění Národní rady osob se zdravotním postižením ČR s velkými obavami vnímají současné dění na politické scéně. Hospodářská krize a její důsledky jsou často využívány k nekoncepčním zásahům do systému podpor osob se zdravotním postižením. Tyto nesystémové zásahy ve svých důsledcích vážně zhoršují jejich životní podmínky.

Obracíme se proto na politiky všech parlamentních stran, aby zabránili zneužití současné hospodářské situace k tlaku na snižování podpory společnosti osobám ohrožených sociálním vyloučením.

V této souvislosti hodnotíme velmi negativně následující skutečnosti:

1) V oblasti sociální péče – výrazné snížení příjmů rodin, které mají v péči dítě se zdravotním postižením a navržený způsob posuzování míry závislosti na   pomoci druhých osob. Vyzýváme Senát Parlamentu ČR, aby přijal pozměňovací návrh, který by tuto situaci změnil. Apelujeme na Poslaneckou sněmovnu, aby případně takový návrh schválila.

Žádáme ministra práce a sociálních věcí, aby se zasadil o to, že prováděcí vyhláška k posuzování míry závislosti zajistí týmové posuzování důsledků zdravotního postižení na základě stanovených životních aktivit, a tím zavede objektivní kriteria do systému posuzování.

2) V oblasti zdravotní péče – zásadně odmítáme zvýšení poplatku za pobyt ve zdravotnickém zařízení z 60 Kč na 100 Kč, a to především pro jeho časovou neohraničenost. Tím se stává poplatek sociálně neúnosný. Budeme podporovat všechny snahy, které povedou k ústavní stížnosti v této věci. Způsob stanovení poplatku nemá v Evropě obdobu.

Zásadně nesouhlasíme s navrženým a již schváleným způsobem standardní a nadstandardní péče. U osob se zdravotním postižením je velmi často poskytována jiná než obvyklá péče, která by mohla být považována za péči nadstandardní, vyplývající z větší náročnosti. Sdílíme velké obavy, že občanům se zdravotním postižením nebude poskytována zdravotní péče na současné úrovni. Zdravotnická zařízení mohou standardní zdravotní péči podmínit některými placenými službami.

Obracíme se na politickou reprezentaci, aby si uvědomila, že poskytování zdravotní péče není možné posuzovat ekonomickou návratností.

3) V oblasti implementace Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením - žádáme ministra práce a sociálních věcí pana Jaromíra Drábka, aby garantoval naplnění článků Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, které určují právo reprezentace osob se zdravotním postižením participovat na přípravě monitorovacích orgánů implementace Úmluvy a současně zaručují účast této reprezentace v těchto orgánech.

4) V oblasti zdanění loterijních společností – NRZP ČR velmi naléhavě upozorňuje politickou reprezentaci, že způsob zdanění loterijních společnosti, který je uveden v návrhu zákona o jednotném inkasním místě, velmi vážně ohrožuje neziskový sektor.

Chápeme rozpornost loterijního businessu. Přesto připomínáme, že loterijní hry jsou povolovány proto, aby jejich výnos byl využit na podporu humanitárních projektů a neziskového sektoru. Je nepřijatelné, aby výnos z tohoto podnikání byl příjmem státního rozpočtu. Nesouhlasíme s tím, aby stát tyto prostředky přerozděloval, neboť tím by se neziskový sektor stal plně závislý na státu. Tato věc je z principu nepřijatelná.

Vyzýváme předsedu vlády, aby tento návrh vláda dále neprosazovala alespoň do doby, než bude jiný nezávislý systém finanční   pomoci neziskového sektoru.

V Praze dne 15. září 2011
Bc. Václav Krása


 
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Náhodné obrázky z naší Galerie

rakousko2011-08
67_vylet_2809-1847
P6265904
71_2soutezni_den_290...
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.