Cvičení s Jaroslavem Wojnarem Zooterapie Euroklíč
Legislativa Sociální reforma - články Příspěvek na péči přímo poskytovatelům sociálních služeb?

Příspěvek na péči přímo poskytovatelům sociálních služeb?

V ýbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR schválil na svém jednání 30. srpna pozměňovací návrhy, se kterými nesouhlasila Národní rada osob se zdravotním postižením ČR a ke kterým na základě dohody s NRZP ČR dalo negativní stanovisko i Ministerstvo práce a sociálních věcí. Zcela nepřijatelný je pro NRZP ČR zejména návrh týkající se výplaty příspěvku na péči přímo poskytovatelům sociálních služeb. Předseda NRZP ČR proto vyzval členské organizace, aby psali poslancům, ať pro tento návrh nehlasují.

Dopis předsedy NRZP ČR členským organizacím
Dne 30. 8. 2011 se účastnil JUDr. Jan Hutař jednání Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Šlo o jednání, na němž měly být zapracovány pozměňovací návrhy, včetně těch, které vzešly ze slyšení veřejnosti dne 25. 8. 2011. Jednání výboru bylo výrazně poznamenáno tím, že poslancům opozice (ČSSD a KSČM) byly pozměňovací návrhy předány až při zasedání, takže na rozdíl od  koaličních poslanců neměli možnost se s nimi dříve seznámit a posoudit, zda a které návrhy podané dne 25. 8. 2011, jsou předloženy. Na tuto skutečnost reagovaly kluby obou stran tím, že jejich poslanci se účastnili pouze obecné rozpravy a po jejím ukončení k projednávaným zákonům (tisky 372 – 374) jednání opustili.

Z hlediska NRZP ČR byly klíčové tři body pozměňovacích návrhů vycházející z dohody s MPSV ČR.
1. Vyčlenění pozměňovacího návrhu na sjednocení částky na mobilitu z komplexního pozměňovacího návrhu předloženého skupinou poslanců ve složení Lenka Kohoutová, PhDR. Martin Vacek, Mgr. Martin Čechovský, Mgr. Dagmar Navrátilová, MUDr. Jitka Chalánková a MUDr. Gabriely Peckové do samostatného návrhu tak, aby mohl být hlasován odděleně s tím, že se MPSV jako předkladatel vyjádří proti návrhu. Jedná se totiž o to, že skupina poslanců ve svém rozsáhlejším návrhu navrhla, aby příspěvek na mobilitu byl vyplácen pouze v jedné výši, a to 400,- Kč měsíčně. Dohodnutá výše příspěvku na mobilitu s MPSV ČR byla na částce 600,- Kč měsíčně  u majitelů a provozovatelů motorových vozidel  a 250,- Kč měsíčně, u ostatních příjemců příspěvku na mobilitu.

2. Stejný postup byl dohodnut i v případě pozměňovacího návrhu téže skupiny navrhovatelů, týkající se výplaty příspěvku na péči přímo poskytovatelům sociálních služeb.

MPSV ČR dodrželo dohodu uzavřenou s NRZP ČR a k oběma  návrhům dalo negativní stanovisko. Přes toto negativní stanovisko však výbor oba pozměňovací návrhy přijal, a to hlasy poslankyň a poslanců: L. Kohoutová (ODS), Mgr. Ing. I. Řápková (ODS),  MUDr. G. Pecková (TOP 09), Ing. M. Jeník (ODS), Mgr. J. Čechovský (ODS) a J. Eček (TOP 09). Poslankyně MUDr. J. Chalánková (TOP 09) požádala o vyškrtnutí ze seznamu předkladatelů s odůvodněním, že stejně jako opoziční poslanci neměla možnost se s návrhem podrobně seznámit a při hlasování se, stejně jako poslanci VV Mgr. D. Navrátilová a PhDr. Martin Vacek, předseda výboru, hlasování zdržela. K přijetí těchto změn došlo přesto, že pan JUDr. Jan Hutař v rámci obecné rozpravy vystoupil a upozornil na to, že tyto změny jsou pro NRZP ČR naprosto nepřijatelné.

3. V rámci dohody s MPSV ČR byl schválen náš návrh na změnu bodu 4, písmene b) Přílohy zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů. Návrh spočívá v odstranění taxativní hodnoty IQ 34 a změny ustanovení tak, aby bylo možno zajistit širší přístup žadatelů k příspěvku na zakoupení motorového vozidla nejen pro hraniční případy, ale i na případy, kdy duševní porucha, např. autismus narušuje racionální myšlení na úroveň člověka s mentální retardací.

Z dalších přijatých změn stojí za zmínku změna částek u příspěvku dle § 78 zákona o zaměstnanosti (příspěvek pro zaměstnavatele osob se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech z původně navrhovaných 6 000 + 4 000 Kč na 8 000,- Kč + 2 000,- Kč měsíčně. Současně byl přijat návrh, aby příspěvek na nákup motorového vozidla byl poskytován jednou za 10 let, a to v maximální výši 200 000,- Kč. Tento návrh nebyl s nikým konzultován.


 
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Související články

Náhodné obrázky z naší Galerie

cyklomaraton-k24-201...
30_zahajeni_2609-163...
40_1soutezni_den_270...
rovna_prava_pro_vsec...
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.