Cvičení s Jaroslavem Wojnarem Zooterapie Euroklíč
Legislativa Sociální reforma - články Senát vyslechl názory odborníků na transformaci sociálních služeb (Dobromysl.cz)

Senát vyslechl názory odborníků na transformaci sociálních služeb (Dobromysl.cz)

V úterý 22. listopadu 2011 se konalo 14. veřejné slyšení Senátu na téma „Transformace sociálních služeb: naplnění práv osob s postižením“. Senátorky a senátoři vyslechli názory zúčastněných stran, např. zástupců European Deinstitutialization Expert Group, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, poskytovatelů sociálních služeb, neziskových organizací i lidí s postižením.

Transformace je změnou velkokapacitní ústavní služby pro lidi s postižením na bydlení a podporu v běž- ném prostředí. Lidé s postižením díky transformaci přecházejí z velkých ústavů do bytů či rodinných domů v běžné zástavbě a žijí způsobem života, který je obvyklý pro jejich vrstevníky. V současnosti probíhá pilotní projekt Ministerstva práce a sociálních věcí, do něhož je zapojeno 32 organizací z celé ČR.

Závěry veřejného slyšení:
 1. Ústavní péče pro lidi s postižením neodpovídá potřebám a poptávce konkrétních lidí ani požadavkům vyplývajícím z Listiny základních práv a svobod, Úmluvy o právech osob s postižením nebo zásad zákona o sociálních službách:o je nezbytné zastavit investice do ústavních služeb a přesměrovat tyto prostředky k rozvoji komunitních služeb pro lidi s postižením (v rovině investiční i provozní).
 2. Základem pro transformaci pobytové péče je dostupnost komunitních služeb, která je nyní nedostatečná:
  • je nezbytné zvýšit dostupnost terénních a ambulantních služeb pro lidi s postižením;
  • je nutné zajistit jejich dlouhodobé financování a udržitelnost;
  • je nutné vymezit kvalifikační předpoklady pro pracovníky v této oblasti a zajistit jim adekvátní finanční ohodnocení.
 3. Je nutné zajistit dlouhodobý rozvoj neziskového sektoru v oblasti péče a zaměstnávání osob s postižením; např. podporou sociálního podnikání nebo víceletým financováním.
 4. Je třeba nastavit podmínky pro transformaci dalších ústavních institucí:
  • vytvořit právní rámec pro poskytování komunitních služeb a pro transformaci ústavních služeb, vč. právní úpravy staveb pro sociální služby;
  • aplikovat transformační principy na všechny instituce odpovědné za zajištění sociálních služeb (stát, kraje, obce);
  • vytvořit udržitelnou strukturu, která bude podporovat rozvoj sítě komunitních služeb a transformaci ústavních pobytových služeb;
  • využít připravované evropské dotační programy k tomuto účelu.
 5. Je nutné řešit situaci v oblasti způsobilosti k právním úkonům a opatrovnictví v souladu s Úmluvou o právech osob s postižením; součástí je také rozvoj podporovaného rozhodování, vč. právní úpravy.

Zdroj: www.trass.cz


 
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Náhodné obrázky z naší Galerie

13
P6231618
rovna_prava_pro_vsec...
luhacovice-13
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.