Cvičení s Jaroslavem Wojnarem Zooterapie Euroklíč
Legislativa Sociální reforma - články Sdělení předsedy NRZP Václava Krásy ohledně schvalování a projednávání zákonů

Sdělení předsedy NRZP Václava Krásy ohledně schvalování a projednávání zákonů

V ážení přátelé, ve čtvrtek schválil Senát, k našemu velkému překvapení, návrh zákona o dávkách pro osoby se zdravotním postižením. Senát ani nezohlednil naše připomínky k tomuto návrhu. Měli jsme dvě zásadní připomínky. První se týkala příspěvku na mobilitu. Schválený zákon stanoví jednotnou výši příspěvku na mobilitu ve výši 400,- Kč měsíčně.

My jsme pořád usilovali o to, aby příspěvek na mobilitu byl ve dvojí výši, a to v částce 600,- Kč pro osoby vlastnící motorové vozidlo a 250,- Kč pro ostatní osoby, které mají problémy s mobilitou. Toto rozdělení jsme považovali za spravedlivé, protože zohledňuje situaci, kdy osoby nemohou používat hromadné dopravní prostředky, na které mají držitelé průkazu ZTP slevu na jízdném.

Druhý náš návrh řešil přiznávání příspěvku na zvláštní pomůcku pro osoby s praktickou nebo úplnou slepotou a dále rozšíření okruhu osob s mentálním postižením pro přiznání tohoto příspěvku. Bohužel senátoři ani jeden návrh nepodali i když jsme jim pozměňovací návrhy poslali. Nyní zákon již půjde k panu prezidentovi a je jisté, že bude od 1. ledna 2012 platit v podobě jak jej schválil Senát.

Dovoluji si Vám připomenout, že v Poslanecké sněmovně se nyní projednává zákon o jednotném inkasním místu. V tomto zákoně jsou dva návrhy, které nás velmi poškozují. První návrh je na zrušení daňové úlevy u dani z příjmu zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením. Musím se přiznat, že vůbec tomuto návrhu nerozumíme. Vláda na jedné straně připravuje koncepce na zlepšení zaměstnanosti osob se zdravotním postižením, a na druhé straně jsou navrhovány kroky, které jednoznačně sníží zájem zaměstnavatelů o zaměstnávání osob se zdravotním postižením.  

Druhý návrh, který nás poškodí je návrh na zdanění loterních společností. Chápeme, že ve společnosti je určitá poptávka po regulaci míst, kde mohou být umístěny různé hrací terminály, a kde mohou působit loterijní společnosti. Proti této snaze nemáme žádnou připomínku. Velmi nám však vadí, že přijetím návrhu na zdanění loterií dojde k obrovskému snížení příjmů neziskového sektoru, což nepochybně povede v řadě případů k likvidaci organizací, k propouštění zaměstnanců apod. To se projeví také v ekonomické situaci ČR. Stát nemá připraven systém dotací jako náhradu za odvody loterií neziskovým organizacím. Na druhé straně je potřeba také dodat, že není úplně šťastné, aby stát plně dotoval neziskový sektor, který by se tím stal na něm zcela závislým a vraceli bychom se o mnoho let zpět. Zahraniční zkušenosti hovoří o tom, že často jsou provozovateli loterií přímo neziskové organizace, případně zákon stanoví procento výnosů z loterijních činností pro jednotlivé segmenty veřejně prospěšných činností. Nikde však není, aby stát byl přímo příjemcem výnosů z loterií. Prosím Vás, abyste psali poslancům v obou věcech a nepodceňovali zrušení slevy na dani a zdanění loterií. Oba návrhy jsou špatné. Spoléhám na Vaší pomoc.

Vážení přátelé, ještě jednou Vám připomínám, že 22. října 2011 se koná demonstrace na náměstí Republiky, a to od 14.00 hod. Odbory, spolu s občanskými iniciativami, budou společně demonstrovat proti vládě, která silou svých hlasů v Poslanecké sněmovně válcuje společnost a prosazuje zákony, které jsou pro nás nepřijatelné. Věřím, že s mnohými z Vás se na demonstraci uvidím.  

Přeji Vám všechno dobré.

Václav Krása


 
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Související články

Náhodné obrázky z naší Galerie

rakousko2011-08
img_3688
p1140657
IMG_0122
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.