Cvičení s Jaroslavem Wojnarem Zooterapie Euroklíč
Užitečné odkazy Pedagogické poradny

Odkazovník

Počet zobrazených 
Číslo Odkaz Zobrazení
1 Pedagogicko-psychologická poradna Praha 5
Na naše zařízení se mohou obracet rodiče s dětmi ve věku od tří let do ukončení středoškolské docházky. Poskytujeme metodickou pomoc školám, spolupracujeme s učiteli, připravujeme vzdělávací programy pro školy i pro veřejnost. Naše služby se zaměřují na pomoc psychologickou a speciálně pedagogickou.
2015
2 Pedagogicko-psychologická poradna Uherské Hradiště
Pedagogicko-psychologická poradna Uherské Hradiště zajišťuje pro děti, žáky a studenty a jejich zákonné zástupce, pro školy a školská zařízení informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost. Poskytuje odborné psychologické a speciálně pedagogické služby, primárně preventivní péči, pomáhá při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků a studentů i při přípravě na budoucí povolání.
1912
3 Pedagogicko-psychologická poradna Chrudim
Pedagogicko-psychologická poradna má tradici již od roku 1975. Od roku 2000 patří mezi školská poradenská zařízení zřízená Pardubickým krajem. Činnost poradny je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.
2209
4 Pedagogicko-psychologická poradna České Budějovice
PPP poskytuje služby pedagogicko-psychologického a speciálně-pedagogického poradenství a pedagogicko psychologickou pomoc při výchově a vzdělávání žáků. Tyto služby jsou poskytovány dětem od 3 do 19 let věku, jejich rodičům a učitelům. Služby poradny jsou bezplatné a jsou zajišťovány týmem psychologů, speciálních pedagogů a sociálních pracovnic. Odborní pracovníci splňují kvalifikační předpoklady, trvale dbají o vysokou profesionální úroveň své práce.
2313
5 Pedagogicko-psychologická poradna Liberec
Poskytuje ambulantní bezplatné pedagogicko-psychologické poradenství v záležitostech, které souvisejí s psychickým a fyzickým vývojem dětí, jejich předškolní a školní docházkou, s vyučováním ve škole, poruchami učení, procesem integrace, výchovou v rodině, individuálními osobnostními problémy a volbou studia a povolání.
2439
6 Pedagogicko-psychologická poradna Semily
PPP Semily je od 1.1.2002 příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Liberecký kraj. Nabízené služby jsou dostupné na všech třech pracovištích poradny, a to v Semilech, Turnově i Lomnici nad Popelkou.
1850
7 Pedagogicko-psychologická poradna Pelhřimov
Pedagogicko psychologická poradna poskytuje služby dětem a mládeži ve věku 3 - 19 let, jejich rodičům, učitelům, lékařům a všem, kteří se podílejí na vývoji, výchově a vzdělávání těchto dětí.Služby poskytuje bezplatně, u nezletilých dětí pouze se souhlasem jejich rodičů.
2042
8 Pedagogicko-psychologická poradna Ostrava
Pedagogicko-psychologická poradna poskytuje odbornou psychologickou a pedagogickou péči, konzultace žákům, rodičům, učitelům a vychovatelům mateřských, základních i středních škol.
2118
9 Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí
Naším základním posláním je tedy poskytovat pomoc (psychologickou, psychoterapeutickou, speciálně pedagogickou, metodickou, primární prevenci sociálně-patologických jevů) dětem ve věku 0-18 let a jejich rodičům a učitelům všech typů škol (výukové potíže, šikana, drogy, agresivita, specifické poruchy učení, psychosomatická onemocnění, rozvodové situace atd.)
2135
10 Pražská pedagogicko-psychologická poradna, spol. s r.o. Praha 4
Na tomto místě chceme vás, rodiče, děti i studenty, po celý školní rok průběžně informovat o tom, jak vám můžeme poradit nebo pomoci, s čím, případně kdy, je dobré se na nás obrátit. Jednotlivá témata budou věnována otázkám, které si mnozí z vás v daném období školního roku pokládají, a problémům, s nimiž se můžete setkat.
2290
11 Pedagogicko-psychologická poradna Blansko
Hlavní součástí činnosti PPP je přímá práce s dětmi a žáky předškolních zařízení, škol a školských zařízení. Klientem pedagogicko-psychologické poradny může být dítě od věku 3 let až do ukončení středního resp. vyššího odborného vzdělání. Poradna spolupracuje s rodiči dětí, a to formou individuální nebo skupinové péče.
1638
12 Pedagogicko-psychologická poradna Bruntál
Pedagogicko-psychologická poradna Bruntál, příspěvková organizace, je zřizována Moravskoslezským krajem a poskytuje psychologickou a speciálně-pedagogickou péči dětem, žákům, studentům (ve věku od tří let do ukončení vzdělávání na střední škole), jejich zákonným zástupcům a školám a školským zařízením.
1899
13 Pedagogicko-psychologická poradna Frýdek-Místek
Učinili jste první krok k naší společné cestě. Pokud si budete přát, budeme Vás provázet životními etapami, ve kterých se cítíte nejistí či bezradní. Můžeme nabídnout své patřičné vzdělání, odborné znalosti a zkušenosti, a -samozřejmě- poctivé úmysly a odhodlání vám prospět.
2040
14 Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary
Pedagogicko-psychologická poradna v Karlových Varech je školské zařízení, které poskytuje poradenské, diagnostické, reedukační a psychoterapeutické služby v oblasti výchovy a vzdělávání a v otázkách osobnostního, sociálního a profesního vývoje dětem od 3 let, žákům a studentům všech typů škol, jejich rodičům a pedagogům.
1901
15 Seznam vysokoškolských poraden (pdf)
1871
16 Pedagogicko-psychologická poradna Karviná
PPP Karviná je tvořena pěti pracovišti. Její součástí jsou místa poskytování školských služeb v Karviné, Bohumíně, Českém Těšíně, Havířově a Orlové.
2360
17 Pedagogicko-psychologická poradna Nový Jičín
Pedagogicko-psychologická poradna (dále již PPP) v Novém Jičíně je legislativně vymezena jako školské účelové zařízení s právní subjektivitou, hospodařící jako příspěvková organizace. Součástí poradny jsou dvě odloučená pracoviště, a to v Kopřivnici a v Bílovci.
1796
18 Pedagogicko-psychologická poradna Olomoucký kraj
Pedagogické a psychologické poradenství pro děti a mládež.
2148
19 Pedagogicko-psychologická poradna Teplice
Pedagogické a psychologické poradenství pro děti a mládež.
1739
20 Pedagogicko-psychologická poradna Rakovník
Pedagogické a psychologické poradenství pro děti a mládež.
1816
<< Začátek < Předchozí 1 2 Další > Konec >>
Strana 1 z 2
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Náhodné obrázky z naší Galerie

konference-karvina04
cyklomaraton-k24-201...
narozky6
bezpecnost-na-prejez...
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.