Cvičení s Jaroslavem Wojnarem Zooterapie Euroklíč
Užitečné odkazy Nadace

Odkazovník

Počet zobrazených 
Číslo Odkaz Zobrazení
1 Nadační fond Firm4y - Senior
Veškerá podpora Nadačního fondu je cílená a dodržování účelů je pečlivě sledováno. Nadační fond přispívá hlavně na podporu aktivního života seniorů, na programy zaměřené na jejich vzdělávání a materiálně-technickou pomoc. V současné době je naší prioritou znovuzavedení pojízdných prodejen na vesnicích a další cílená pomoc potřebným seniorům.
1666
2 Nadace správného životního stylu
Když vyslovíme slova „správný životní styl,“ každý si myslí, že ví o čem je řeč. Je tomu skutečně tak? Sedněte si v klidu a zamyslete se nad těmito slovy, co je to správný životní styl a řídím se jeho zásadami, nebo ne?
1572
3 Nadační fond Klíček
Naše cíle:
* Zlepšovat životní podmínky vážně nemocných dětí a jejich rodin
* Posilovat roli rodiče v péči o nemocné dítě
* Pomáhat při zavádění funkce herního pracovníka a dobrovolníka na dětská oddělení
* Vybudovat dětský hospic
* Otevírat diskusi o otázkách nemoci, umírání a smrti a odstraňovat bariéry mezi světem "zdravých" a světem "nemocných".
1589
4 Nadace pro transplantace dřeně
Nadace pro transplantace dřeně je organizací s celostátní působností. Jejím cílem je napomáhat veškerým aktivitám ke zlepšení osudu nemocných s nejtěžšími chorobami krve a zhoubnými nádory.
1976
5 Nadační fond Pro srdce Hané
Nadační fond Pro srdce Hané byl založen jako Nadace Pro srdce Hané v roce 1992 společným úsilím lékařů I. a III. interní kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci. Lékaři si začali uvědomovat nedostatečné možnosti diagnostiky a léčby kardiovaskulárních onemocnění pro pacienty z regionu.
1736
6 Nadace SYNER
Účelem nadace je:
*podpora hendikepovaných občanů bez ohledu na věk
*podpora dětských domovů a jejich klientů
*stejně tak pomoc obyvatelům domovů důchodců
*podpora pěstounských rodin
*pomoc jednotlivcům při pořizování rehabilitačních pomůcek i pomoc zdravotním stacionářům
*podpora jednotlivců a kolektivů při speciálních kulturních a sportovních aktivitách
*podpora všech typů škol a to vše s maximálním důrazem na sídlo žadatelů v Libereckém kraji
2061
7 Nadace Východočeská onkologie
Nadace Východočeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborů, kterým není lhostejný život spoluobčanů. Hlavním cílem nadace je snížit úmrtnost na nádorová onemocnění ve Východočeském regionu. Řada aktivit nadace je celostátního i mezinárodního významu.
1737
8 Nadační fond Zdraví a vzdělání
Posláním a účelem Nadačního fondu Zdraví a vzdělání je podpora humanitárních projektů a aktivit zdravotního a sociálního charakteru a podpora projektů a aktivit v oblasti vzdělávání, kultury a sportu.
1740
9 Nadační fond Vita Humana
VITA HUMANA znamená v překladu z latiny „lidský život“ a nadační fond nese toto jméno, aby zdůraznilo, že hybnou a regenerační silou je rozmnožování, u člověka koncentrované v touze po zplození zdravého dítěte. Naplnění tohoto přání však není běžnou samozřejmostí a dnes již přibližně dvaceti procentům všech párů, které touží po zplození zdravého potomka, stojí v cestě biologické překážky v podobě neplodnosti, či genetické zátěže znamenající pro plod riziko vývojové vady nebo dědičného onemocnění.
1671
10 Nadační fond Modrá kotva
Název fondu nevznikl náhodně, ale vyjadřuje určitou symboliku. Modrá barva znamená naději na vyléčení především těch nemocí, které v současné době nejsou vyléčitelné nebo jsou léčitelné jenom částečně. Jedná se především o nádorová onemocnění. Naděje na vyléčení se může podstatně zvýšit pomocí protinádorových vakcín a buněčné imunoterapie. Tato moderní léčba není tělu škodlivá a nemá prakticky žádné vedlejší účinky pro pacienta.
1693
11 Nadační fond dětské onkologie Krtek
Posláním NF je získávání finančních prostředků a šíření povědomí o oboru dětské onkologie. NF podporuje úsilí pracovníků KDO FN Brno, věnované léčbě onkologicky nemocných kojenců, dětí a dospívající mládeže. Peníze ze všeobecného solidárního zdravotního pojištění nikde na světě nepostačují k úplné úhradě potřebné komplexní onkologické péče.
1853
12 Nadace Zdraví pro Moravu
„Péče o zdraví jednotlivce = spokojenost celé společnosti“
1993
13 Nadační fond Umbilicus
Nadační fond Umbilicus po celou dobu své existence je významným partnerem ÚHKT - Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze. V posledních čtyřech letech se činnost fondu zaměřila především na klinické oddělení, kde pomoc pacientům s poruchou krvetvorby je efektivním příspěvkem k celkovému komfortu pacientů i lékařů.
1633
14 Nadace Jedličkova ústavu Praha
Základním posláním Nadace Jedličkova ústavu je shromažďování finančních prostředků a jiných hodnot za účelem pomoci dětem a mladým lidem s postižením, rozvoje a obnovy Jedličkova ústavu, podpory sociální a pracovní rehabilitace a integrace hendikepovaných osob do společnosti.
2145
15 Nadace Javorník
Nadace Javorník byla založena v roce 1997 s cílem pomáhat dětem, ohroženým a postiženým vlivem nepříznivého životního prostředí a kromě individuální pomoci podporovat zejména zdravotnická zařízení, poskytující preventivní a zdravotní péči dětem postiženým chronickým onemocněním dýchacích cest, alergiemi, sníženou imunitou, obezitou, poruchami výživy a dalšími „civilizačními“ nemocemi.
1756
16 Nadace Mateřská naděje
Organizace pomoci a podpory neplodným manželským i nemanželským párům a ženám postiženým opakovaným potrácením, aj.
1633
17 Konto BARIÉRY
Každý den podpoříme jeden návrat do života. Díky desetitisícům obětavým dárců a sponzorům můžeme rozdávat novou naději potřebným a pomáhat jim v těžkých životních situacích.
1507
18 Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97
Nadace působí hlavně v oblasti sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní, příležitostně organizuje nebo podporuje různé počiny na poli péče o lidská práva a rovněž reaguje na aktuální potřeby společnosti.
2192
19 Nadace ADRA
Nadace přispívá svou činností ke zvyšování úrovně života a zdraví obyvatel, a to jak v ČR, tak v ostatních zemích, které potřebují pomoc. Podporuje osvětovou činnost s důrazem na výchovu dětí a mládeže k cítění, boji proti rasismu, náboženské nesnášenlivosti.
1636
20 Nadace Rakovina věc veřejná
Nadace pro výzkum rakoviny - Rakovina věc veřejná Olomouc financuje výzkum, který probíhá v Laboratoři experimentální medicíny při Lékařské fakultě Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice v Olomouce.
1699
<< Začátek < Předchozí 1 2 Další > Konec >>
Strana 1 z 2
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Náhodné obrázky z naší Galerie

DSC02119
cyklomaraton-k24-201...
m-r-polsko2011-12
narozky2
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.