Cvičení s Jaroslavem Wojnarem Zooterapie Euroklíč
Užitečné odkazy Charita

Odkazovník

Počet zobrazených 
Číslo Odkaz Zobrazení
1 Oblastní charita Havlíčkův Brod
Je nestátní neziskovou organizací, vzniklou v roce 1991, zřízenou Biskupstvím královéhradeckým. Naším základním úkolem je poskytovat služby lidem v sociální, hmotné i duchovní nouzi, lidem nemocným a trpícím bez ohledu na rasu, původ a náboženské přesvědčení.
2285
2 Městská charita v Českých Budějovicích
Posláním charity je pomoc bližním v nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti či náboženství. Hlavní činností Městské charity je poskytování sociálních a zdravotních služeb na území města České Budějovice a okolí a pomoci všem lidem, kteří pomoc potřebují.
3006
3 Farní charita Protivín
Charita ČR pomáhá lidem, kteří si pomoci nemohou a podpuruje samostatnost těch, kteří si pomoci neumějí. Členem Charity Česká republika je šest diecézních (DCH) a dvě arcidiecézní (ACH) charity. Devátým subjektem jsou Česká katolická charita - Domovy duchovních a řeholnic.
1825
4 Charita Česká republika
Nabízí pomoc potřebným na území České republiky. Jde zejména o pomoc matkám s dětmi v tísni, lidem bez přístřeší, osobám se zdravotním a mentálním postižením, sociálně slabým rodinám, drogově závislým, opuštěným starým lidem, osobám, které se ocitly v osobní krizi, migrantům a uprchlíkům, vězňům a osobám vracejícím se z výkonu trestu.
1806
5 Oblastní charita Jihlava
Oblastní charita Jihlava je profesionální organizace, která poskytuje pomoc a podporu potřebným lidem a jejich okolí.
1922
6 Farní charita Týn nad Vltavou
Nabídka osobní asistence či pečovatelské služby pro potřebné spoluobčany.
1693
7 Charita Svitavy
Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba včetně půjčovny kompenzačních pomůcek, poradna, centrum denních služeb Světlanka (domovinka pro seniory, respitní péče, stacionář pro mentálně postižené, klub seniorů).
2640
8 Charita Olomouc
Doprovázení při řešení problémů lidí s tělesným či duševním onemocněním, příslušníků etnických menšin a lidí bez domova.
3717
9 Charita Hrabyně
Nabídka osobní asistence a provoz chráněné dílny. Možnost sběru nepotřebného šatstva.
1710
10 Charita Frýdek-Místek
Zajištění charitativní a humanitární pomoci určené lidem v nouzi.
1552
11 Farní charita Litomyšl
Poskytování sociálních, zdravotních a kulturních služeb občanům.
2583
12 Farní charita Chrudim
Poskytování osobní asistence či ošetřovatelských a pečovatelských služeb. Možnost zapůjčení zdravotních pomůcek.
2462
13 Oblastní charita Ústí nad Orlicí
Pomáháme bližním v nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti a náboženství - lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci nebo na okraji společnosti.
2544
14 Oblastní charita Kutná Hora
Oblastní charita pomáhá lidem, kteří jsou v nouzi, vyloučení a nepřijímaní společností. Těmto stavům se snaží také předcházet.
1552
15 Charita Strážnice - Středisko Ave
Centrum pro psychicky nemocné, Chráněné dílny. zařazení do kolektivu formou pracovní a volnočasové terapie
1553
16 Oblastní charita Brno
Posláním je pomáhat lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci. Prostřednictvím svých zařízení působí v oblasti sociálních služeb, zdravotní péče a tuzemské i zahraniční humanitární pomoci.
2981
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Náhodné obrázky z naší Galerie

rovna_prava_pro_vsec...
edf-tour-2010-bielsk...
P5303054
36_zahajeni_2609-182...
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.