Cvičení s Jaroslavem Wojnarem Zooterapie Euroklíč

Čtyřfázový program histaminového restartu

Dr. Becky Campbell
Jak odhalit příčiny migrén, ekzémů, závratí, alergií a dalších potíží
Anag 2021, 184 s.

Dr. Becky Campbell, lékařka přírodní medicíny a expertka na léčbu autoimunitních onemocnění, poznala sama na sobě účinnost funkční medicíny, díky níž se zbavila dlouhodobých zdravotních problémů. Svojí průlomovou knihou chce pomoci navrátit zdraví i mnoha dalším.

Histamin se spolu s dalšími látkami podílí na správném fungování našeho těla. Vytvářejí ho speciální buňky a je obsažen v určitém množství i v potravinách. Pokud se však nadměrně hromadí, dochází k nezdravým reakcím, které mohou vyústit ve vážné onemocnění. Projevují se třeba jako migréna, ekzémy, alergie, podráždění, svěděním pokožky, pocitem horka, potížemi s usínáním apod. Běžným lékařským vyšetřením se pravá příčina hledá jen obtížně, na rozdíl od funkční medicíny, která dokáže přesně odhalit a diagnostikovat problém.
Účinnou pomoc nabízí i objevná kniha Dr. Becky Campbell. Odhaluje, jak rozpoznat škodlivé potraviny a zvrátit jejich negativní dopad díky čtyřfázovému programu histaminového restartu. Specifikuje, kdy se histamin stává problémem, rizikové faktory jeho intolerance i osm nejčastějších příčin, mezi něž patří například nesnášenlivost lepku, propustné střevo, nedostatek živin, některé léky, genetické mutace a další.
Další oddíl knihy je zaměřen na fáze ozdravného programu, jimiž je eliminace rizikových potravin, podpora jater, vyléčení střev a infekce a nakonec opětovné zařazování potravin do jídelníčku. Jsou zmíněny doporučené, neutrální i potraviny, které je třeba po dobu diety vyloučit. Podstatnou část publikace tvoří nízkohistaminové recepty pokrmů vhodných na snídaně, obědy i večeře nebo přílohy, zálivky, nápoje a dezerty. Přehledně představený jídelníček na třicet dní čerpá z doporučených receptů a usnadní výběr ideální skladby stravy. Vizualizační cvičení zmírňující nevhodnou reakci na potraviny, uvedené příloze, motivuje k vyzkoušení. Závěrem jsou uvedeny odkazy na literaturu a praktický rejstřík.
„Hluboké a trvalé uzdravení je možné pouze tehdy, pokud se řeší primární příčiny nemoci. Pochopením základních systémů těla, jejich vzájemného vztahu a toho, jak lze obnovit jejich funkci, lze zabránit mnoha chronickým onemocněním, a dokonce zvrátit jejich průběh,“ dosvědčuje autorka úspěšné knihy, jež může pomoci i vám.

Dana Vondrášková


 

Šílenství davů. Čeká nás nová doba temna? (Leda)

Douglas Murray
Leda, edice Agora 2021, 352 s.

Douglas Murray odvážně popisuje a jasně vysvětluje tragické problémy, které se vynořily v západním světě jako důsledek ztráty orientace a smyslu lidské existence. Vznikla nová utopická ideologie společenské spravedlnosti, jež nesmiřitelně prosazuje radikální přestavbu společnosti na základě domnělých práv rasových a sexuálních menšin (i většinových žen). Tato ideologie proniká do hlavního proudu politiky, ovládla veřejný diskurz a stala se novou státní legitimitou.

Je však zmatená a absurdní, a tak vede doslova k masovému šílenství. Jak píše Murray: „Vypjaté projevy znechucení na veřejnosti i v soukromí se opakují stále častěji, lidé se chovají jako v horečce, reagují stádně, anebo jako by si potřebovali nepřetržitě a vulgárně ulevovat. Každodenní zprávy nám předkládají důsledky takového chování, ale příčiny nám unikají.“ Na straně „progresivistů“ vystupují globální americké firmy, zejména Google, Amazon, Twitter a Facebook, jež získaly moc „určovat lidem, co mají znát, o čem přemýšlet a mluvit”.

Autor popisuje paradoxy a protimluvy tohoto šílenství, které se snaží potlačit normální zdravý rozum (např. výrokem, že ženy a muži jsou stejní). Murray rozebírá matoucí ideologii a její novořeč: „komunita LBGTQ“, „bělošské privilegium“, „toxické mužství“ nebo „transfobie“ a nabízí možnost, jak se nenechat ovládnout takzvanou „politickou korektností”, jež je naprosto scestná. Autor ukazuje, že pro záchranu západní civilizace rozumu a svobody je životně důležité, abychom uměli rozlišit, co je na emancipaci žen, homosexuálů a rasových menšin správné – a kdy už jednoznačně jsme na cestě k šílenství.

BESTSELLER THE SUNDAY TIMES

„Odvážný pohled na šílenství, jež ovlivňuje velkou část dnešního světa. Murray je jedním z jasných světel, které nás snad dokáží vyvést z temnoty.“ – Joe Rogan

„Douglas Murray vede statečný boj za svobodu projevu... Podává pravdivý, výstižný pohled na nejrozporuplnější problémy dneška.“ – Jordan B. Peterson

"Murray se prodírá houštinou novodobých nesmyslů na téma sociální spravedlnosti a hlasitě vyslovuje, čemu věří 95 procent z nás, ale bojíme se to říct. Čtěte Murrayho.“ – Barbara Kay, National Post

"Ať už s ním souhlasíme, anebo ne, Douglas Murray je jedním z nejdůležitějších veřejných intelektuálů naší doby ." – Bernard-Henri Lévy

POLITIKA BEZ MORÁLKY A SVĚDOMÍ SMĚŘUJE KE ZLOČINU!
 

Soucit, únava ze soucitu a soucit se sebou

Soucit, únava ze soucitu a soucit se sebou

MUDr. Karel Nešpor, CSc.

Co je to soucit a proč je důležitý

S jistou mírou zjednodušení lze říci, že soucit sestává ze tří prvků:Empatie, tj. schopnost vcítění. Považujeme za důležité odlišit empatii a identifikaci. Při empatii zdravotník vnímá, jak se cítí pacient, ale zároveň zachovává určitý odstup a nadhled. Díky tomu může být pacientovi užitečnější, než kdyby se s ním naprosto identifikoval.Dobrá vůle a sympatie. Ty jsou důležité samy o sobě, protože většina pacientů vycítí, zda to s nimi zdravotník myslí dobře.Pomoc: Ten kromě výše uvedeného zahrnuje i konkrétní pomoc. Jinak řečeno, soucit motivuje k altruistickému chování.Lze si položit otázku, zda by nestačila konkrétní pomoc, tj. např. se mechanicky držet určitého doporučeného postupu. Takový přístup je jistě možný, ale nebude působit na pacienta dobře a důvěryhodně. Pacient pak bude hůře spolupracovat při léčbě. To se týká farmakoterapie, a ještě více náročnějších prvků léčby, jako dodržování diety, pravidelného cvičení apod. Pacienti, kteří jsou přesvědčení, že je lékař nechápe, si také častěji stěžují, i když byli jinak léčeni lege artis.

Celý článek...

 

Pražské ptactvo

Veleslav Wahl
Leda 2021, 272 s.

Veleslav Wahl (1922-1950) se po celý svůj dramatický, předčasně ukončený život věnoval velké lásce a vášni, ornitologickému výzkumu. Cenné poznatky shrnul v unikátní publikaci Pražské ptactvo, která vyšla v roce 1944 a je dodnes oceňována odborníky i širokou veřejností.

Celý článek...

 

Chvála nacionalismu (Jota)

Yoram Hazony
Jota, edice Agora, 2021, 320 s.

Po dlouhých letech hanobení národního státu ve jménu univerzalistické ideologie opět nastává čas, abychom ocenili ctnosti a přednosti nacionalismu. Izraelský politolog vysvětluje, že svět má na výběr pouze dvě možnosti: řád nezávislých národních států, anebo univerzální světové impérium. K němu ostatně směřovaly všechny čtyři totální, děsivé střety: třicetiletá válka i války napoleonské, stejně jako první a druhá světová válka.

„… na rozdíl od impéria je nezávislý národní stát mírumilovný, odmítá avanturismus v zahraniční politice a zábor cizích zemí. Řád národních států nabízí možnost kolektivního sebeurčení, plodného soutěžení a maximálního rozvoje… Pouze národní soudržnost a vzájemná loajalita umožňuje svobodné instituce, demokracii a osobní svobody. Tak zásadní výhody jiné politické uspořádání světa nenabízí.

Buďme proto nacionalisty. Nemluvím jen o vlastenectví, chvályhodné věrnosti údělu svého národa a jeho zájmům. Jde o prospěch lidstva, protože pouze v globálním řádu nezávislých národů lze usilovat o jedinečné kolektivní cíle… Nacionalista má velké poslání stát na stráži před imperiálním nátlakem nadnárodních institucí, odmítat globální ideologii, jež odvrací politiky od potřeb lidí doma a svádí je k intrikánství a avanturismu v cizině… Nacionalista… má za úkol rozvíjet blahobyt, vnitřní soudržnost a kulturní dědictví svého společenství… aby národ sílil a stal se požehnáním pro své členy i vzorem a příkladem pro ostatní.”

Nacionalismus je také osobní ctnost, protože ze členů národa vytváří širší rodinu a probouzí v lidech pouto vzájemné oddanosti. Nabízí protiváhu k fanatismu univerzální spásy lidstva a k prosazování všeobecného konformismu. Je to nacionalismus, kdo pěstuje snášenlivost a přináší prospěšnou rozmanitost světa.


 

Grounding – technika pro lepší sebeovládání a větší klid

Grounding – technika pro lepší sebeovládání a větší klid

MUDr. Karel Nešpor, CSc., www.drnespor.eu

Princip

V šestnácti letech jsem se zúčastnil semináře americké jógínky českého původu paní Ossius. Ta v souvislosti s jógovou relaxací řekla, že nelze myslet na prst u nohy a zároveň být ve stresu. Bral jsem to jako nadsázku. Až o mnoho let později jsem si uvědomil, že se vlastně jedná o techniku, která se v psychoterapii nazývá „grounding“. Ta se používá k mírnění úzkostných stavů, zvládání stresu, překonávání nepříjemných a vtíravých vzpomínek u posttraumatické stresové poruchy, proti sebepoškozování, při flashbacku nebo ke zvládání bažení. Existují desítky možností, na co konkrétně se soustředit. Některé příklady:Vnímání vlastního těla: Uvědomit si pocity na chodidlech a v prstech u nohou, v prstech u rukou nebo se zaměřit na pocity při záměrně vyvolaném smíchu. Zvláštní místo zde zaujímá uvědomování si dechu. Dech lze pasivně pozorovat nebo se soustředit na pohyby břicha při bráničním dýchání a prodlužovat výdech. V druhém případě se vlastně jedná už o relaxační techniku. Zdvižení ramen často provází rizikové emoce a směruje dech do horních částí plic. To je neefektivní a zvyšuje míru stresu. S jistou mírou zjednodušení lze říci, že klíčem k bráničnímu dýchání v každodenním životě je držet ramena dole.Vnímání okolí: Něčeho se dotknout, vnímání vůně, naslouchání zevním zvukům, poslech hudby atd.Zaměření na mentální úkol: Zpaměti násobit čísla, v duchu popisovat, co člověk právě dělá (např. si říkat „uklízím“), něco příjemného si představit, recitovat určitý text nebo báseň atd.

Celý článek...

 

Konec nylonového věku

Josef Škvorecký
Leda 2021, 200 s.


Nakladatelství Leda vydává další dílo oceňovaného česko-kanadského spisovatele, novináře, překladatele a exilového nakladatele Josefa Škvoreckého (1924-2012). Svoji prvotinu Konec nylonového věku z doby těsně po únoru 1948 napsal v šestadvaceti letech v rodném Náchodě, vydání se však dočkala až koncem roku 1967.

Celý článek...

 
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Náhodné obrázky z naší Galerie

06-opava-jakartovice
21
IMG_0131
rovna_prava_pro_vsec...
Joomla extensions by Siteground Hosting
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.