Cvičení s Jaroslavem Wojnarem Zooterapie Euroklíč
Rubriky Knižní tipy

Knižní novinky

Jóga na židli pro seniory

Lynn Lehmkuhl

Protahování a pozice, které můžete provádět vsedě doma
Anag 2021, 160 s.

Lynn Lehmkuhl, americkou praktickou lékařku a certifikovanou učitelku jógy s dvacetiletou praxí, požádali její klienti, aby jim doporučila knihu o józe na židli. Protože z dostupného množství nenalezla žádnou ideální, rozhodla se k napsání publikace, která by co nejvíce vyhovovala potřebám seniorů i těch, jejichž pohyb je ze zdravotních důvodů omezen.

Jógu na židli lze doporučit každému bez ohledu na věk, tělesnou konstituci či zdravotní stav. Zejména však starším lidem se zhoršenou rovnováhou, neboť nabízí snadné, bezpečné provádění cviků a motivuje k pravidelnému cvičení.

Technika této jógy zahrnuje jednoduché, a přitom účinné cviky, které lze provádět samostatně doma, anebo ve skupině ve stacionářích, domovech pro seniory a podobných zařízeních. Seniorům poskytuje vhodnou tělesnou aktivitu, díky níž si udrží silné svaly a kosti, pohyblivost kloubů, kognitivní funkce, zdravé srdce a celkově podpoří kondici i dobrou náladu. Uvedené cviky, z nichž je řada zaměřena na posilování chodidel, čímž omezují riziko pádů, k nimž s přibývajícím věkem dochází.

Autorka nás vede krok za krokem, od doporučení, kdy, kde a na čem cvičit, jak se připravit či který program si vybrat až po informace, jak často jej provádět. Lze si vybrat z několika dvaceti až třicetiminutových programů pro začátečníky, středně pokročilé nebo pokročilé. Samostatné kapitoly se zaměřují na pomoc lidem s artrózou rukou kolen a kyčlí.

U všech cviků jsou popsány výchozí pozice, provádění pohybu, počet opakování i účinky na posílení, zpevnění, uvolnění či protažení svalů, páteře, rozhýbání kloubů a dalších partií těla. U každého je pro názornost připojena fotografie. Kromě padesáti cviků a pozic přidává autorka v kapitole „Cítím se mnohem lépe, chci mnohem více!“ praktické rady k rozvíjení zdravého životního stylu, zahrnující vhodné stravování, účinky meditace i sílu skupiny a sociálních vazeb.

Výjimečná kniha je přínosná hlavně pro seniory a zdravotně znevýhodněné lidi, jimž jemné jógové cviky na židli nabízejí bezpečný způsob péče o zdraví a zlepšení stability.

Dana Vondrášková

 

Čtyřfázový program histaminového restartu

Dr. Becky Campbell
Jak odhalit příčiny migrén, ekzémů, závratí, alergií a dalších potíží
Anag 2021, 184 s.

Dr. Becky Campbell, lékařka přírodní medicíny a expertka na léčbu autoimunitních onemocnění, poznala sama na sobě účinnost funkční medicíny, díky níž se zbavila dlouhodobých zdravotních problémů. Svojí průlomovou knihou chce pomoci navrátit zdraví i mnoha dalším.

Histamin se spolu s dalšími látkami podílí na správném fungování našeho těla. Vytvářejí ho speciální buňky a je obsažen v určitém množství i v potravinách. Pokud se však nadměrně hromadí, dochází k nezdravým reakcím, které mohou vyústit ve vážné onemocnění. Projevují se třeba jako migréna, ekzémy, alergie, podráždění, svěděním pokožky, pocitem horka, potížemi s usínáním apod. Běžným lékařským vyšetřením se pravá příčina hledá jen obtížně, na rozdíl od funkční medicíny, která dokáže přesně odhalit a diagnostikovat problém.
Účinnou pomoc nabízí i objevná kniha Dr. Becky Campbell. Odhaluje, jak rozpoznat škodlivé potraviny a zvrátit jejich negativní dopad díky čtyřfázovému programu histaminového restartu. Specifikuje, kdy se histamin stává problémem, rizikové faktory jeho intolerance i osm nejčastějších příčin, mezi něž patří například nesnášenlivost lepku, propustné střevo, nedostatek živin, některé léky, genetické mutace a další.
Další oddíl knihy je zaměřen na fáze ozdravného programu, jimiž je eliminace rizikových potravin, podpora jater, vyléčení střev a infekce a nakonec opětovné zařazování potravin do jídelníčku. Jsou zmíněny doporučené, neutrální i potraviny, které je třeba po dobu diety vyloučit. Podstatnou část publikace tvoří nízkohistaminové recepty pokrmů vhodných na snídaně, obědy i večeře nebo přílohy, zálivky, nápoje a dezerty. Přehledně představený jídelníček na třicet dní čerpá z doporučených receptů a usnadní výběr ideální skladby stravy. Vizualizační cvičení zmírňující nevhodnou reakci na potraviny, uvedené příloze, motivuje k vyzkoušení. Závěrem jsou uvedeny odkazy na literaturu a praktický rejstřík.
„Hluboké a trvalé uzdravení je možné pouze tehdy, pokud se řeší primární příčiny nemoci. Pochopením základních systémů těla, jejich vzájemného vztahu a toho, jak lze obnovit jejich funkci, lze zabránit mnoha chronickým onemocněním, a dokonce zvrátit jejich průběh,“ dosvědčuje autorka úspěšné knihy, jež může pomoci i vám.

Dana Vondrášková


 

Šílenství davů. Čeká nás nová doba temna? (Leda)

Douglas Murray
Leda, edice Agora 2021, 352 s.

Douglas Murray odvážně popisuje a jasně vysvětluje tragické problémy, které se vynořily v západním světě jako důsledek ztráty orientace a smyslu lidské existence. Vznikla nová utopická ideologie společenské spravedlnosti, jež nesmiřitelně prosazuje radikální přestavbu společnosti na základě domnělých práv rasových a sexuálních menšin (i většinových žen). Tato ideologie proniká do hlavního proudu politiky, ovládla veřejný diskurz a stala se novou státní legitimitou.

Je však zmatená a absurdní, a tak vede doslova k masovému šílenství. Jak píše Murray: „Vypjaté projevy znechucení na veřejnosti i v soukromí se opakují stále častěji, lidé se chovají jako v horečce, reagují stádně, anebo jako by si potřebovali nepřetržitě a vulgárně ulevovat. Každodenní zprávy nám předkládají důsledky takového chování, ale příčiny nám unikají.“ Na straně „progresivistů“ vystupují globální americké firmy, zejména Google, Amazon, Twitter a Facebook, jež získaly moc „určovat lidem, co mají znát, o čem přemýšlet a mluvit”.

Autor popisuje paradoxy a protimluvy tohoto šílenství, které se snaží potlačit normální zdravý rozum (např. výrokem, že ženy a muži jsou stejní). Murray rozebírá matoucí ideologii a její novořeč: „komunita LBGTQ“, „bělošské privilegium“, „toxické mužství“ nebo „transfobie“ a nabízí možnost, jak se nenechat ovládnout takzvanou „politickou korektností”, jež je naprosto scestná. Autor ukazuje, že pro záchranu západní civilizace rozumu a svobody je životně důležité, abychom uměli rozlišit, co je na emancipaci žen, homosexuálů a rasových menšin správné – a kdy už jednoznačně jsme na cestě k šílenství.

BESTSELLER THE SUNDAY TIMES

„Odvážný pohled na šílenství, jež ovlivňuje velkou část dnešního světa. Murray je jedním z jasných světel, které nás snad dokáží vyvést z temnoty.“ – Joe Rogan

„Douglas Murray vede statečný boj za svobodu projevu... Podává pravdivý, výstižný pohled na nejrozporuplnější problémy dneška.“ – Jordan B. Peterson

"Murray se prodírá houštinou novodobých nesmyslů na téma sociální spravedlnosti a hlasitě vyslovuje, čemu věří 95 procent z nás, ale bojíme se to říct. Čtěte Murrayho.“ – Barbara Kay, National Post

"Ať už s ním souhlasíme, anebo ne, Douglas Murray je jedním z nejdůležitějších veřejných intelektuálů naší doby ." – Bernard-Henri Lévy

POLITIKA BEZ MORÁLKY A SVĚDOMÍ SMĚŘUJE KE ZLOČINU!
 

Chvála nacionalismu (Jota)

Yoram Hazony
Jota, edice Agora, 2021, 320 s.

Po dlouhých letech hanobení národního státu ve jménu univerzalistické ideologie opět nastává čas, abychom ocenili ctnosti a přednosti nacionalismu. Izraelský politolog vysvětluje, že svět má na výběr pouze dvě možnosti: řád nezávislých národních států, anebo univerzální světové impérium. K němu ostatně směřovaly všechny čtyři totální, děsivé střety: třicetiletá válka i války napoleonské, stejně jako první a druhá světová válka.

„… na rozdíl od impéria je nezávislý národní stát mírumilovný, odmítá avanturismus v zahraniční politice a zábor cizích zemí. Řád národních států nabízí možnost kolektivního sebeurčení, plodného soutěžení a maximálního rozvoje… Pouze národní soudržnost a vzájemná loajalita umožňuje svobodné instituce, demokracii a osobní svobody. Tak zásadní výhody jiné politické uspořádání světa nenabízí.

Buďme proto nacionalisty. Nemluvím jen o vlastenectví, chvályhodné věrnosti údělu svého národa a jeho zájmům. Jde o prospěch lidstva, protože pouze v globálním řádu nezávislých národů lze usilovat o jedinečné kolektivní cíle… Nacionalista má velké poslání stát na stráži před imperiálním nátlakem nadnárodních institucí, odmítat globální ideologii, jež odvrací politiky od potřeb lidí doma a svádí je k intrikánství a avanturismu v cizině… Nacionalista… má za úkol rozvíjet blahobyt, vnitřní soudržnost a kulturní dědictví svého společenství… aby národ sílil a stal se požehnáním pro své členy i vzorem a příkladem pro ostatní.”

Nacionalismus je také osobní ctnost, protože ze členů národa vytváří širší rodinu a probouzí v lidech pouto vzájemné oddanosti. Nabízí protiváhu k fanatismu univerzální spásy lidstva a k prosazování všeobecného konformismu. Je to nacionalismus, kdo pěstuje snášenlivost a přináší prospěšnou rozmanitost světa.


 

Pražské ptactvo

Veleslav Wahl
Leda 2021, 272 s.

Veleslav Wahl (1922-1950) se po celý svůj dramatický, předčasně ukončený život věnoval velké lásce a vášni, ornitologickému výzkumu. Cenné poznatky shrnul v unikátní publikaci Pražské ptactvo, která vyšla v roce 1944 a je dodnes oceňována odborníky i širokou veřejností.

Celý článek...

 

Konec nylonového věku

Josef Škvorecký
Leda 2021, 200 s.


Nakladatelství Leda vydává další dílo oceňovaného česko-kanadského spisovatele, novináře, překladatele a exilového nakladatele Josefa Škvoreckého (1924-2012). Svoji prvotinu Konec nylonového věku z doby těsně po únoru 1948 napsal v šestadvaceti letech v rodném Náchodě, vydání se však dočkala až koncem roku 1967.

Celý článek...

 

Sen o štěstí. Příběh Peggy Guggenheimové

Sophie Villardová
Grada Publishing – Metafora, 2021, 368 s.

Úspěšnou německou spisovatelku uchvátila v benátském Muzeu Peggy Guggenheimové sbírka kubistického, abstraktního a surrealistického umění stejně jako osobnost jeho zakladatelky, neobyčejné ženy a mecenášky s vášnivou láskou k umění i životu. Román o ní napsala natolik poutavě a živě, že se ihned stal bestsellerem a láká i k filmovému zpracování.

Celý článek...

 
Více článků...
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Náhodné obrázky z naší Galerie

73_2soutezni_den_290...
26_zahajeni_2609-162...
rovna_prava_pro_vsec...
cyklomaraton-k24-201...
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.