Cvičení s Jaroslavem Wojnarem Zooterapie Euroklíč
Rubriky Články/Aktuality Zdravé emoce, zdravé návyky a prevence v medicíně (MUDr. Karel Nešpor, CSc.)

Zdravé emoce, zdravé návyky a prevence v medicíně (MUDr. Karel Nešpor, CSc.)

S ouvislost mezi zdravými emocemi a zdravými návyky Nezdravé návyky a různé formy návykového chování zvyšují riziko mnoha onemocnění. Velká část české populace trpí nadváhou, kouří tabák a zneužívá alkohol nebo jiné drogy. To je jistě jeden z faktorů, který v Česku přispěl mimo jiné k vysokému počtu onemocnění COVID-19.
Opakem nezdravých návyků jsou zdravé návyky, slovy jednoho našeho bývalého pacienta „dobrozvyky“. Při jejich vytváření se pozitivně uplatňují zdravé emoce. K těm patří např. laskavost, vděčnost, nebo klidná radost. Barbara Fredrickson formulovala teorii „rozšířit a stavět“ (Fredrickson, 2013). Zdravé emoce podle ní rozšiřují vnímání a usnadňují zpracování informací. Na to pak může jedinec stavět a být zdravější a úspěšnější. Nověji hovoří tato autorka a její spolupracovníci o „teorii vzestupné spirály“ (Van Cappellen et al., 2018). Zdravé návyky se snadněji upevní, jestliže se v průběhu jejich vytváření objevují zdravé emoce. Pozitivní změna je pak sama o sobě zdrojem zdravých emocí, např. pocitu uspokojení. Uvedené tvrzení dokládají Fredrickson et al. (2020) experimentálně. Osoby, které praktikovaly Meditaci milující laskavosti, vykazovaly podle nich vyšší míru fyzické aktivity a měly vyšší spotřebu zeleniny a ovoce.

Některé konkrétní možnosti

Způsoby, jak navozovat zdravé emoce, jsme se podrobněji zabývali jinde (Nešpor, 2017). Zde jen stručně zmíníme některé možnosti.
Zdravé emoce a svépomocné organizace: Pro úspěšnou léčbu závislosti na alkoholu a jiných látkách bývá klíčové dlouhodobé doléčování. Někdy říkám, že doléčování není loutkové divadlo, aby se muselo líbit. Jestliže se ale např. na setkáních Anonymních alkoholiků vytvoří atmosféra vzájemného pochopení, respektu a ochoty si pomáhat, zvýší se tak motivace k pokračující spolupráci s touto organizací.
Meditace milující laskavosti: Jak uvedeno výše, Fredrickson (2013) používala k navozování zdravých emocí tradiční techniku „Meditace milující laskavosti“. Tato technika existuje v mnoha variantách, některé z nich jsou volně ve formě audionahrávek na webu drnespor.eu.
Smích a úsměv: Smích patří k vrozeným způsobům, jak se uvolnit a uklidnit a s jeho pomocí lze navodit i zdravé emoce. Na rozdíl od toho, co se domnívají laici, nebývá nejčastějším důvodem smíchu humor, ale běžné společenské kontakty. Smích a zejména vlídný a laskavý úsměv k práci lékaře nebo zdravotní sestry patří (Nešpor, 2020). Ch. Lin, který vyučuje v USA tradiční čínská cvičení, doporučuje se na začátku cvičení a v jeho průběhu usmívat. Domníváme se, že tato rada je vhodná i při kondiční chůzi nebo běhu.
Napodobit projevy zdravých emocí včetně chování: Vazba mezi zdravými emocemi a chováním je oboustranná, např. laskavost zvyšuje pravděpodobnost laskavého chování a laskavé chování může posílit nebo vyvolat pocit laskavosti.
Deník: Zdravé emoce a zdravé návyky posiluje i psaní deníku, kam si jedinec zapisuje, výskyt zdravých emocí a to, co udělal pro své zdraví.
Další možnosti, jak navozovat zdravé emoce: Patří sem mimo jiné nácvik ve fantazii, rozpoznávání zdravých emocí v okolí, vhodné rituály nebo si večer připomenout zdravé emoce uplynulého dne.

Zdravé emoce a zdravotníci

Zdravé emoce navozují pocit klidu a uvolnění. To je důležité pro pacienty, ale i jako prevence profesionálního stresu. Platí to i v psychicky velmi náročných oborech jako je paliativní péče (Terrill et al., 2018).

Literatura
  • Fredrickson B. Love 2.0 New York: Hudson Free Press 2013; 248.
  • Fredrickson BL, Arizmendi C, Van Cappellen P. Same-day, cross-day, and upward spiral relations between positive affect and positive health behaviours. Psychol Health. 2020 Jun 13;1-17. Online ahead of print.
  • Nešpor K. Jak být milejší. Zdravé emoce prakticky a jednoduše. Praha, Portál; 2017; 160.
  • Nešpor K. Úsměv a smích u pomáhajících profesí. Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, 2020; 153.
  • Terrill AL, Ellington L, John KK et al. Positive emotion communication: Fostering well-being at end of life. Patient Educ Couns. 2018; 101(4):631-638.
  • Van Cappellen P, Rice EL., Catalino LI, Fredrickson BL. Positive affective processes underlie positive health behaviour change. Psychol Health. 2018; 33(1):77-97.

 
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Náhodné obrázky z naší Galerie

img_3718
v-dolina2010-18
krajske_shromazdeni_...
rovna_prava_pro_vsec...
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.