Cvičení s Jaroslavem Wojnarem Zooterapie Euroklíč
Rubriky Články/Aktuality Zdravotní rizika hazardních her (MUDr. Karel Nešpor, CSc.)

Zdravotní rizika hazardních her (MUDr. Karel Nešpor, CSc.)

E pidemiologické studie svědčí o rozšířenosti hazardních her v Česku. To zvyšuje riziko řady zdravotních problémů, jak se o tom podrobněji zmiňujeme dále. Uvedená rizika se týkají celé populace a ve zvýšené míře zranitelných skupin, jako jsou dospívající, osoby vyššího věku (Parke a spol., 2018), nemocní s kardiovaskulárními chorobami (Karlsson a Håkansson, 2018) atd.

Rizika pro duševní zdraví

Problémy působené hazardem často vedou k depresivním stavům, úzkosti, dalším negativním emocím a impulzivnímu jednání. Dochází také k somatizaci psychických problémů (Poteza a spol., 2002). To se netýká pouze patologických hráčů, ale i těch, kdo jsou tímto problémem ohroženi. Hazardní hry mohou působit posttraumatickou stresovou poruchu (Green a spol., 2017). Časté jsou sebevražedné tendence, jejich výskyt koreluje se závažností problémů s hazardem a mírou negativních emocí. Ronzitti a spol. (2017) uvádějí výskyt sebevražedných ideací u 64 % patologických hráčů, kteří vyhledali léčbu. Zvláště rizikové v tomto směru jsou elektronická zařízení v barech a kasinech (Bischof a spol., 2016). Jiní autoři považují za nejnebezpečnější hraní pokeru (Moreau a spol., 2016). To je spojeno se stresem, silnými negativními emocemi, úzkostí, impulzivitou a iracionálními názory a jednáním. Na základně našich zkušeností se nedomníváme, že je mezi následky různých forem hazardu velký rozdíl, za stejně nebezpečné považujeme i sázky. Kromě toho jedna forma hazardu často přechází v jinou, při léčbě proto doporučujeme abstinenci od veškerého hazardu.

Ekholm a spol. (2018) zjistili, že hazardní hraní bylo spojeno s horším duševním zdravím, vyšším stresem, bolestmi hlavy, únavou a poruchami spánku. Duševní stav patologických hráčů ještě zhoršují zátěžové životní události, jako propuštění ze zaměstnání, rozvod, exekuce nebo uvěznění.

Problémy související se stresem a náhlé srdeční příhody

Hazardní hraní je provázeno objektivními a měřitelnými příznaky stresu (Meyer a spol, 2000). To zvyšuje riziko onemocnění souvisejících se stresem, např. kardiovaskulárních (Germain a spol., 2011). Stres navíc zhoršuje schopnost se správně rozhodovat (Wemm a Wulfert, 2017) a přispívá k pokračujícímu hazardnímu hraní a rostoucím prohrám a dluhům. Podle jedné studie došlo v Atlantě za čtyři roky k 398 úmrtím v souvislosti s hazardem v kasinu. Příčinou náhlé smrti byly v 83 % případů náhlé srdeční příhody (Jason a spol., 1990).

Úrazy a onemocnění pohybového systému

Bhatti a spol (2018) zjistili u patologických hráčů vyšší riziko dopravní nehody. To nepřekvapuje, uvážíme-li působení stresu, bažení, negativních emocí a chaotického životního stylu, které s hazardem souvisejí.

S uvedeným zjištěním koresponduje zkušenost jednoho našeho pacienta. Jednalo se muže středního věku a zkušeného řidiče. V době, kdy hazardně hrál, vjel omylem osobním autem do podchodu metra.

Ekholm a spol. (2018) i další autoři zjistili u problémových hráčů častější bolesti ramen, zad, krku, končetin a kloubů. To často vedlo k nadužívání léků proti bolestem, což přinášelo další rizika, jako krvácení do trávicí trubice nebo poškození jater.

Zneužívání alkoholu, tabáku a pervitinu

U patologických a problémových hazardních hráčů se lze častěji setkat se zneužíváním budivých látek, nejčastěji pervitinu. Tato skupina drog zvyšuje riziko hazardního hraní, a naopak hazardní hry zvyšují riziko zneužívání této skupiny drog (Pavarin a spol., 2018). Hazardní hry jsou také spojeny s častějším kouřením a zneužíváním alkoholu (Peters a spol., 2015). Z výše uvedeného i na základě klinických zkušeností je zřejmé, že negativní vliv návykových látek a hazardu se navzájem potencují. I nekuřáci jsou v kasinech z řad hráčů a zaměstnanců vystavení pasivnímu kouření. To spolu se stresem zvyšuje riziko řady zdravotních problémů.

Rizika pro okolí

Osoby ve společné domácnosti s patologickými hráči bývají vystaveny nadměrnému a dlouhodobému stresu. V těchto rodinách také častěji dochází k domácímu násilí (Dowling a spol., 2018). Problémové nebo patologické hráčství zhoršuje komunikaci a působí stres i v širší rodině a na pracovištích.

Hazardní hry a zdravotní stav pracovníků kasin
Touto problematikou se zabýval práce autorů Shaffer a spol. (1999). Citovaní autoři zjistili u této skupiny častější hazardní hraní, zneužívají alkoholu, kouření tabáku a příznaky deprese. To je v souladu i s našimi zkušenostmi. Počet osob, které byly zaměstnány v kasinech, mezi našimi pacienty podstatně převyšoval jejich zastoupení v populaci. K rizikovým zaměstnáním ve vztahu k hazardu i alkoholu bychom přiřadili také číšníky nebo barmany.

Mortalita

U patologických hráčů byla popsána vyšší mortalita než v obecné populaci. K příčinám patří zejména depresivními stavy, sebevražedné tendence a onemocněními srdce (Karlsson a Håkansson, 2018).

Souhrn a závěr

Potenza a spol. (2002) zjistili, že patologičtí hráči obvykle přicházejí za praktickým lékařem nebo psychiatrem pro onemocnění souvisejícími s hazardním hraním. O svém hazardním hraní ale lékaře většinou neinformují. Důvodem může být stud, navíc si mnozí z nich souvislost mezi svými nemocemi a hazardem neuvědomují. Často se jedná o duševní poruchy, nespavost, nejrůznější bolestivé obtíže, ale i např. kardiovaskulární onemocnění nebo onemocnění pohybového systému. Z tohoto důvodu by měli lékaři klinických oborů pamatovat na možné problémy s hazardem. Měli by také provádět krátkou intervenci (Nešpor, 2011). Jednoduchý svépomocný návod pro patologické hráče je volně k dispozici na adrese www.drnespor.eu.

Literatura
 • Bhatti JA, Thiruchelvam D, Redelmeier DA. Gambling and Subsequent Road Traffic Injuries: A Longitudinal Cohort Analysis. J Addict Med. 2018 Oct 30. [Epub ahead of print]
 • Bischof A, Meyer C, Bischof G a spol. Type of gambling as an independent risk factor for suicidal events in pathological gamblers. Psychol Addict Behav. 2016; 30(2):263-9.
 • Dowling NA, Ewin C, Youssef GJ a spol. Problem gambling and family violence: Findings from a population-representative study. J Behav Addict. 2018; 7(3):806-813.
 • Ekholm O, Davidsen M, Larsen CVL, Juel K. A nationwide study of health-related quality of life, stress, pain or discomfort and the use of medicine among problem gamblers. Scand J Public Health. 2018; 46(5):514-521.
 • Germain C, Vahanian A, Basquin A a spol. Brief report: coronary heart disease: an unknown association to pathological gambling. Front Psychiatry. 2011; 2:11.
 • Green CL, Nahhasi RW, Scoglio AA. a spol. Post-traumatic stress symptoms in pathological gambling: Potential evidence of anti-reward processes. Journal of Behavioral Addictions 2017; 6(1):98–101.
 • Jason DR, Taff ML, Boglioli LR. Casino-related deaths in Atlantic City, New Jersey 1982-1986. Am J Forensic Med Pathol. 1990; 11(2):112-23.
 • Karlsson A, Håkansson A. Gambling disorder, increased mortality, suicidality, and associated comorbidity: A longitudinal nationwide register study. J Behav Addict. 2018;7(4):1091-1099.
 • Meyer G, Hauffa BP, Schedlowski M a spool. Casino gambling increases heart rate and salivary cortisol in regular gamblers. Biol Psychiatry. 2000; 48(9):948-53.
 • Moreau A, Chabrol H, Chauchard E. Psychopathology of Online Poker Players: Review of Literature. J Behav Addict. 2016; 5(2):155-68.
 • Nešpor K. Jak překonat hazard. Praha: Portál 2011; 160.
 • Parke A1, Griffiths M, Pattinson J, Keatley D. Age-related physical and psychological vulnerability as pathways to problem gambling in older adults. J Behav Addict. 2018; 7(1):137-145.
 • Pavarin RM, Fioritti A, Marani S a spol. Who Are the Subjects with Gambling-Related Problems Requiring Treatment? A Study in Northern Italy. J Clin Med. 2018; 7(4).
 • Peters EN, Nordeck C, Zanetti G. a spol. Relationship of gambling with tobacco, alcohol, and illicit drug use among adolescents in the USA: Review of the literature 2000-2014. Am J Addict. 2015; 24(3):206-16.
 • Potenza MN, Fiellin DA, Heninger GR a spol. Gambling: an addictive behavior with health and primary care implications. J Gen Intern Med. 2002; 17(9):721-32.
 • Ronzitti S, Soldini E, Smith N a spol. Current suicidal ideation in treatment-seeking individuals in the United Kingdom with gambling problems. Addict Behav. 2017; 74:33-40.
 • Shaffer HJ, Vander Bilt J, Hall MN. Gambling, drinking, smoking and other health risk activities among casino employees. Am J Ind Med. 1999; 36(3):365-78.
 • Wemm SE, Wulfert E. Effects of Acute Stress on Decision Making. Appl Psychophysiol Biofeedback. 2017; 42(1):1-12.

MUDr. Karel Nešpor, CSc.
Psychiatrická nemocnice Bohnice
www.drnespor.eu


 
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Náhodné obrázky z naší Galerie

krajsky-odborn11
img_3711
16_zahajeni_2609-121...
10-opava-jakartovice
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.