Cvičení s Jaroslavem Wojnarem Zooterapie Euroklíč
Poradna Právní poradna Úhrada očkování zaměstnavatelem (NRZP)

Úhrada očkování zaměstnavatelem (NRZP)

U cházím se o místo sociální pracovnice v nestátním zařízení sociální péče pro seniory. Potenciální zaměstnavatel trvá na mém očkování proti hepatitidě B a pneumokoku 23, což není levná záležitost, ale očkování mi neuhradí. Neproplácí ani náklady na vstupní prohlídku. Je to z hlediska práva v pořádku?

odpovídá JUDr. MUDr. Roman Žďárek, Ph. D.
Povinnost zaměstnance absolvovat očkování je výslovně uvedena v § 106 odst. 4 písm. b) zákoníku práce. Podle tohoto ustanovení je zaměstnanec povinen podrobit se preventivním prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním stanoveným zvláštními právními předpisy. Očkování proti infekčním nemocem upravuje vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 537/2006 Sb., v platném znění.

Pracoviště s vyšším rizikem
Zvláštní očkování proti virové hepatitidě B se musí podle vyhlášky provést u fyzických osob pracujících na tzv. pracovištích s vyšším rizikem vzniku infekčních onemocnění (uvedených v § 16 odst. 1 vyhlášky), pokud jsou činné při vyšetřování a ošetřování fyzických osob, o něž mají pečovat, při manipulaci se specifickým odpadem ze zdravotnických zařízení a u osob činných v nízkoprahových programech pro uživatele drog.

Za pracoviště s vyšším rizikem vzniku virové hepatitidy B se považují pracoviště chirurgických oborů, oddělení hemodialyzační a infekční, lůžková interní oddělení včetně léčeben dlouhodobě nemocných a interní pracoviště provádějící invazivní výkony, oddělení anesteziologickoresuscitační, jednotky intenzivní péče, laboratoře pracující s lidským biologickým materiálem, zařízení transfuzní služby, pracoviště stomatologická, patologicko-anatomická, soudního lékařství, psychiatrická a pracoviště zdravotnické záchranné služby, dále domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem a azylové domy.

Zařízení sociální péče pro seniory je tak vyhláškou považováno za pracoviště s vyšším rizikem vzniku virové hepatitidy B, a pokud tazatelka v rámci výkonu zaměstnání má být činná při vyšetřování či ošetřování seniorů, je zcela správné, že zaměstnavatel trvá na jejím očkování proti virové hepatitidě B.

Povinnost hradit neexistuje
Očkování proti pneumokokovým nákazám se podle vyhlášky provede u fyzických osob umístěných v léčebnách pro dlouhodobě nemocné a v domovech pro seniory. O povinnosti zaměstnanců domovů pro seniory podrobit se očkování proti pneumokokovým nákazám vyhláška nehovoří.

Zákoník práce nestanoví pouze povinnost zaměstnance podrobit se očkování, ale i povinnost zaměstnavatele zajistit, aby práce v případech stanovených zvláštním právním předpisem vykonávali pouze zaměstnanci, kteří mají platný zdravotní průkaz, podrobili se zvláštnímu očkování nebo mají doklad o odolnosti vůči nákaze. Zaměstnavatel má rovněž povinnost sdělit zaměstnancům, které zařízení závodní preventivní péče jim poskytuje závodní preventivní péči a jakým druhům očkování či jakým preventivním prohlídkám a vyšetřením souvisejícím s výkonem práce jsou povinni se podrobit. Dále musí zaměstnancům umožnit absolvovat tato očkování, prohlídky a vyšetření v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví a nahradit zaměstnanci, který se podrobí preventivní prohlídce, vyšetření nebo očkování, případnou ztrátu na výdělku. Povinnost k úhradě očkování a vstupní prohlídky však zákoník práce nestanoví.

23.8.2010, Zdravotnické noviny, str. 21, Servis


 
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Náhodné obrázky z naší Galerie

18
okolo-msk2011-601
luhacovice-17
69_vylet_2809-1906
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.