Cvičení s Jaroslavem Wojnarem Zooterapie Euroklíč
O zdraví Rady pacientům Prohlášení k sexualitě (Dobromysl.cz)

Prohlášení k sexualitě (Dobromysl.cz)

P rogramové prohlášení: Lidé s mentálním postižením a souvisejícími vývojovými vadami mají, stejně jako všichni ostatní lidé
nepopiratelná sexuální práva a základní lidské potřeby. Tato práva a potřeby musejí být prosazována, bráněna a respektována.

 

Východisko

Lidé s mentálním postižením a souvisejícími vývojovými vadami byli po léta považováni za asexuální, bez potřeby lásky a naplňujícího vztahu k ostatním. Bylo jim odpíráno individuální právo na sexualitu, základní lidskou potřebu potřebnou pro lidské zdraví a duševní pohodu. Tato ztráta měla velký vliv na jejich pohlavní identitu, přátelství, sebevědomí, tělesné uvědomění, emocionální růst a sociální chování. Ve škole ani v dospělosti se jim nezřídka nedostává odpovídající sexuální výchovy a tréninku v rodičovství a výchově dětí. Sexuální vztahy bývají důsledkem omezeného výběru, manipulace, osamocení nebo fyzického pudu, nikoli způsobem vyjádření jejich sexuality. Veřejnost navíc mívá zastaralý pohled na jejich sexualitu a mnoho lidí zastává názor, že lidé s mentálním postižením nemohou vychovávat nebo finančně podporovat své děti; výchovu dětí spojují s nutností vyšší státní podpory, včetně případného umístění do pěstounské péče.

Stanovisko

Každý člověk má právo uplatňovat svou volbu týkající se sexuálního vyjádření a sociálních vztahů. Bez ohledu na rozsah mentálního postižení a souvisejících vývojových vad nelze ospravedlnit ztrátu práv vztahujících se k sexualitě.

Všichni lidé mají v mezilidských vztazích právo na:

rozvíjení přátelství a citových vztahů, ve kterých mohou milovat a být milováni, začít a ukončovat vztahy podle svého výběru,

důstojnost a respekt,

soukromí, důvěrnost, svobodu sdružování.

V sexuální oblasti mají jedinci právo na:

sexuální vyjádření s ohledem na věk

sociální vývoj

kulturní a morální hodnoty a sociální zodpovědnost

informace napomáhající ke správnému rozhodování v oblasti sexuálního vzdělávání, včetně informací o sexuálních praktikách, sexuálním zneužívání a sexuálně přenosných chorobách, ochranu před sexuálním obtěžováním, fyzickým, sexuálním a emocionálním zneužíváním a sexuálním vztahem s placenými ošetřovateli, sexuální vztah včetně manželství s osobami dle svého výběru. Ve vztahu k sexualitě mají jedinci povinnost: brát ohled na hodnoty, práva a pocity ostatních, vyhledávat rady ohledně osobních a společenských hodnot spojených se sexualitou u rodiny, přátel i náboženských představených.

Vzhledem k možnosti početí a výchovy dětí mají právo na: možnost kontroly porodnosti včetně rozhodnutí mít a vychovávat děti (s podporou, pokud je to nutné) a nést osobní zodpovědnost za tato rozhodnutí, mít kontrolu nad vlastním tělem, přístup k řádné podpoře při výchově dětí ve vlastním domově, svobodné rozhodnutí ohledně vlastní sterilizace, a to bez ohledu na stupeň mentálního postižení.

 

  
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Náhodné obrázky z naší Galerie

P5303047
21_zahajeni_2609-133...
56_vylet_2809-1033
09
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.