Cvičení s Jaroslavem Wojnarem Zooterapie Euroklíč
O zdraví Rady pacientům Bechtěrevova choroba (Ordinace.cz)

Bechtěrevova choroba (Ordinace.cz)

B echtěrevova choroba neboli ankylozující spondylitida je dlouhodobé zánětlivé onemocnění. Postihuje v první řadě tzv. sakroiliakální skloubení, tj. kloub mezi křížovou kostí a pánví, a klouby páteře. Trápí vás bolesti, případně otoky kloubů a zhoršená pohyblivost? Potřebujete ulevit od bolesti? Chcete se co nejdříve zbavit otoků a zase se lépe pohybovat?

Nemoc slavných

Plíživost a zarputilost tohoto onemocnění nutí mnoho svých obětí k téměř nadlidským výkonům. Z nejvýznamnějších českých osobností postižených touto chorobou jmenujme alespoň spisovatele Karla Čapka a bývalého šéfa Nejvyššího kontrolního úřadu, doktora Lubomíra Volejníka. Oba se s touho nemocí prali s nebývalou razancí a vytrvalostí.

Bechtěrevova choroba neboli ankylozující spondylitida je dlouhodobé zánětlivé onemocnění. Postihuje v první řadě tzv. sakroiliakální skloubení, tj. kloub mezi křížovou kostí a pánví, a klouby páteře. Důsledkem je postupné tuhnutí až ankylóza (tj. úplné ztuhnutí) páteře, ke které může dojít již za 14 let od začátku onemocnění. U poloviny postižených se zánět objeví i na periferních kloubech, nejčastěji kyčelních.

Jaká je příčina nemoci

Příčina nemoci není dodnes zcela jasná. Jedná se o dlouhodobě probíhající zánětlivé postižení kloubů páteře. Proč tento zánět vzniká, proč pokračuje a proč postihuje především mladé muže, není doposud vysvětleno. Teprve před 30 lety došlo k prvnímu významnému objevu. Mezi bechtěreviky bylo nalezeno společné pojítko – antigen HLA B-27. Přesný význam a spojitost látky s vlastním zánětem není však zatím ještě známá.

Jak je vidět, není to nijak snadný medicínský oříšek. Přestože je nemoc podrobně zkoumána již více než jedno století, mnoho se ve výzkumu její příčiny a průběhu nepokročilo. O to usilovnější je však veden boj na straně léčby a režimových opatření.

Jak se nemoc projevuje

Nemoc se ozývá většinou postupně v nepravidelných intervalech. Začíná zpravidla bolestmi v kříži. Bolesti bývají nejvýraznější v noci, po celkovém zklidnění. Mohou se objevit i bolesti pat. Někdy Vás nemoc i vzbudí, přinutí vstát a ulevit bolesti lehkým rozcvičením páteře. Bolesti v oblasti hrudní páteře se projevují omezením rozsahu dýchacích pohybů. Bolestivý je hluboký nádech i výdech. Většina bechtěreviků se proto uchyluje k úlevnému dýchání bránicí – tzv. do břicha.

Protože se jedná o celkové zánětlivé onemocnění, mohou se u Vás objevit i příznaky celkového zánětu známé z chřipkového nebo jiného lehčího infekčního onemocnění. Objevují se mírné teploty, schvácenost, noční pocení a častá únava.

První pomoc

Onemocnění je dlouhodobé, nevyžaduje proto neodkladný zásah. Při náhlém zhoršením bolestí u dlouhodobě nemocných, je nutná kontrola na specializovaném pracovišti. Pacient již bývá pro tyto případu většinou předem poučen. Lékařským zásahem je pak zmírnění bolestí a podání léků na potlačení zánětu.

U lékaře

Pokud Vás problémy s páteří přivedou k lékaři, pravděpodobně podstoupíte několik základních vyšetření. Před vyslovením diagnózy Bechtěrevova choroba je většinou nutné provést vyšetření hybnosti páteře, rentgenové vyšetření, vyšetření krve a imunitního systému.

Pokud se s přibývajícími výsledky podezření stupňuje, budete pravděpodobně odesláni na specializované pracoviště zabývající se léčbou a výzkumem Bechtěrevovy choroby.

Léčba vyžaduje dlouhodobý odborný přístup. Bechtěrevova choroba není při dnešních léčebných možnostech zcela vyléčitelná. Podávání léků je zaměřené na působení proti zánětlivému postižení. Výhodné je zejména použití tzv. nesteroidních antirevmatik potlačujících zároveň zánět i bolest.

V pokročilejších stádiích nemoci můžete dostávat např. Sulfasalazin, nebo léky potlačující nepřiměřenou imunitní (obrannou) reakci, tzv. imunosupresivní látky (např. azathioprin, metotrexát).

Nedílnou součástí léčby je rehabilitace. U málokteré nemoci je právě tento přístup natolik zásadní jako právě u Bechtěrevovy choroby. Díky vhodné rehabilitaci je možné zpomalit rozvoj nemoci i její další průběh. Důležité je, aby byla rehabilitace odborně vedena a správně dávkována. Měla by se pro nemocného stát každodenní součástí života.

Rehabilitace probíhá jednak za přímé spolupráce rehabilitačního pracovníka – masáže a rozcvičování páteře. Jednak je pacient poučen o provádění samostatných cviků, především dechových cvičení. Důležitý je nácvik přímého držení těla a udržování obratnosti. Rehabilitace probíhá pravidelně, většinou jednou za týden.

Doporučenou sestavu cviků je nutné provádět každý den doma. Cvičení má trvat čtvrt až půl hodiny a mělo by být prováděno hned po ránu a v poledne. K základním sestavám patří cviky vleže, na žebřinách a cviky dechové.

Důležité je vhodně přizpůsobit dlouhodobě zaujímané polohy. Polohu při práci, při spaní. Dbát se má především na vhodné zakřivení krční a hrudní páteře. Vždy musíte myslet na neustálé tuhnutí páteře, které Vás nesmí „zakonzervovat“ v tísnící a nebezpečné poloze.

Pro zmenšení pohybových bolestí je možné provádět i cvičení ve vodě. Vztlaková síla vody usnadňuje pohyby a zmenšuje zátěž způsobující někdy výrazné bolesti. Cvičení ve vodě tak vede k uvolnění napětí a zlepšení pohybového rozsahu.

V čem jste odkázáni na druhé

Bechtěrevova nemoc, zvláště pokud je její průběh těžší, přináší nemocnému celou řadu obtíží v různých oblastech života, od zaměstnání až po rodinu. Nemocný potřebuje pochopení i pomoc. V rámci fyzioterapie je snaha nemocným pomoci jak moderními přístroji a postupy, tak i lidským přístupem.

V péčí o pacienta postiženého Bechtěrevovou chorobou je třeba pamatovat na vysoké riziko úrazu. Zlomeniny páteře u těchto pacientů velmi nebezpečné. Ztuhlá páteř bechtěrevika podléhá násilí daleko snadněji než páteř ohebná. Zlomeniny páteře končí tak až v polovině případů smrtí.

Jak si můžete pomoci sami

Rehabilitace je nejúčinnějším způsobem léčby. Nejvíce můžete udělat pro sebe Vy sami. Pravidelné a neúnavné denní cvičení významně zpomalí průběh a oddálí invalidizující následky nemoci. Výhodná je spolupráce se stejně postiženími lidmi. Významným počinem bylo v tomto ohledu založení Klubu bechtěreviků (viz Odkazy).

Můžete onemocnět i vy?

Významné riziko pro vznik tohoto onemocnění představuje dědičnost. Nemoc postihuje především mladé muže, nejčastěji ve věku mezi dvacátým a třicátým rokem života. Ve střední Evropě se nemoc vyskytuje asi u jedné desetiny procenta populace.

Na co se nejčastěji ptáte?

Jaké lůžko je pro bechtěreviky nejvhodnější?

Volba správného lůžka je pro zmírnění následků nemoci i jako doplněk rehabilitační léčby velmi důležité. Lůžko má být měkké, ale pevné, aby se nepronášelo hmotností těla. Nesmí mít vespod drátěnku.

Jaká je vhodná poloha při spaní?

Vhodná poloha při spaní má zabránit zvyšování hrudního a krčního zakřivení páteře a zachování dostatečné kapacity plic. Nemocný si má zvyknout spát na zádech s nataženými dolními končetinami. Vhodná je i poloha na břiše. Pod hlavou smí být malý polštář, který nepřipouští příliš velké ohnutí v krční páteři.

Mohu spát na boku?

Spaní na boku je nevhodné. Může docházet k fixaci nepravidelného bočného prohnutí páteře, tzv. skoliózy, která porušující statiku celé páteře.

Jaké léky se u Bechtěrevovy choroby používají?

Léčba působí proti zánětu. Nejčastěji se používají nesteroidní antirevmatika. Ty zároveň potlačují i bolest. U pokročilejších stádií nemoci, nebo při rychlém průběhu je možné podávat Sulfasalazin, nebo léky potlačující imunitní odpověď, tzv. imunosupresiva (např. azathioprin, metotrexát).

Může pacient s Bechtěrevovou chorobou podstoupit operační výkon v celkové anestézii?


Pokročilá stadia Bechtěrevovy choroby mohou být spojena s výrazným ztuhnutím krční páteře, což znesnadňuje zavedení rourky pro umělé dýchání. Dříve se u zanedbaných pacientů musela při neodkladných operačním výkonech provádět tzv. tracheostomie, tj. zavedení rourky řezem nad hrtanem. Dnes se však již intubace (zavedení rourky) většinou daří.

Je možné léčit Bechtěrevovu nemoc i operačně?

Cílem operační léčby Bechtěrevovy nemoci je především snaha předcházet úrazům páteře, které jsou u tohoto postižení velmi nebezpečné. Operace tedy pouze snižuje riziko vážného úrazu, nezpomaluje rozvoj nemoci ani nezmírňuje dlouhodobé obtíže.

Jaké jsou doporučovány základní cviky?

Rehabilitační sestava musí být individuálně přizpůsobena každému pacientovi. K základním cvikům patří cviky na zádech, na žebřinách a dechové cvičení. Jednoduché sestavy provádí pacient každodenně, zpravidla dvakrát za den. Jednou týdně nebo po dvou týdnech – dle průběhu a závažnosti onemocnění – probíhá asistovaná rehabilitace – procvičení páteře a odborné masáže.

Jaký význam má rehabilitace?

Rehabilitace je nejvýznamnějším článkem léčby. Pomáhá udržet pružnost a pohyblivost páteře jako celku. Léky a operační léčba každodenní úsilí pacienta a fyzioterapeutů pouze doplňují.

Jak se žije s běchtěrevovou chorobou?

Každá nemoc vstoupí člověku do života nečekaně. Nemoci, které jsou dlouhodobé ovlivňují náš život samozřejmě více. Podívejte se na video, v němž najdete rozhovor se ženou, která Bechtěrevovou nemocí trpí, ale nevzdává se: http://youtu.be/5zsB3PnaBz0

Malý test na závěr

Postihuje nemoc častěji muže nebo ženy?
Ve kterých kloubech nemoc začíná?
Za jak dlouho může vzniknout ankylóza páteře?

Převzato z Ordinace.cz


 
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Náhodné obrázky z naší Galerie

v-dolina2010-17
P6231623
p1050775
m-r-polsko2011-19
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.