Cvičení s Jaroslavem Wojnarem Zooterapie Euroklíč
Legislativa Sociální reforma - články Tento týden byl bohatý na různé události (NRZP)

Tento týden byl bohatý na různé události (NRZP)

V ážení přátelé, tento týden byl bohatý na různé události. Jedním z témat tohoto týdne byly inkontinenční podložky, které odmítla VZP ČR nadále lidem, kteří je potřebují, plně hradit. V pondělí byla velmi úspěšná tisková konference a následně jsme jednali s VZP ČR.

I když Ministerstvo zdravotnictví ČR konstatovalo, že krok VZP ČR, kdy pozastavila proplácení inkontinenčních podložek, je jednostranným aktem, přesto se ukázalo, že VZP ČR a tím i ostatní zdravotní pojišťovny, nejsou ochotny vrátit se do stavu, který platil v roce 2012. Tyto podložky byly do 31. 12. 2012 plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Budeme o této věci dále jednat. Zdravotní pojišťovny jsou přístupny jakémusi kompromisu, který by umožnil další proplácení inkontinenčních prostředků jako celku.

Vážení přátelé,

v příloze Vám posílám připomínky NRZP ČR k návrhu zákona o zdravotnických prostředcích. Děkuji těm, kteří jste poslali připomínky k tomuto návrhu zákona. Připomínky všech organizací, které nám je poslaly jsou zahrnuty ve stanovisku NRZP ČR. Musím konstatovat, že organizací, které reagovaly na naši výzvu k připomínkám k zákonu o zdravotních prostředcích bylo velmi málo. Je to jeden ze stěžejních zákonů, který do budoucna určí výši spoluúčasti občanů na poskytnuté zdravotnické prostředky.

Vážení přátelé,

dnes jsem se sešel s paní ministryní L. Müllerovou a jednali jsme spolu o řadě problematických bodů. Informoval jsem paní ministryni o neudržitelném stavu na Úřadech práce, které nejsou schopny vyřídit jednotlivé žádosti o dávky či průkazy OZP dříve než za 8 měsíců. Paní ministryně mi sdělila, že je o této situaci informována. Uvedla, že koncem roku posílila počet pracovníků Úřadu práce o 200 pracovníků ČSSZ. Nyní bude dalších 200 pracovníků delimitováno z ČSSZ na Úřady práce. Nejsem přesvědčen, že situace se příliš změní, protože největší problémy stále dělá málo funkční informační systém.

Paní ministryni L. Müllerové  jsem sdělil, že bychom rádi změnili situaci lidí, kteří mají amputace celé jedné dolní končetiny a dle současné úpravy zákona č. 329/2011 Sb., nemají téměř na nic nárok. Dále jsem se také zmínil o tom, že bychom rádi pomohli lidem, kteří mají vodicí psy. Náklady na stravu a nezbytnou veterinární péči vodicích psů jsou pro ně mnohdy neúnosné. Tato věc bude předmětem dalších jednání. Probírali jsme také otázku osob zdravotně znevýhodněných. Od 1. 1. 2012 již není tento statut přiznáván žádným osobám. Tím dochází k tomu, že tito lidé, kteří nemají nárok na ID, ale jejich zdravotní postižení ovlivňuje jejich uplatnění na trhu práce, nemají možnost sehnat jakékoliv zaměstnání. Paní ministryně uvedla, že o tomto tématu již jednají. Novela zákona o zaměstnanosti by mohla být předána do vlády v průběhu dubna 2013.

Posledním bodem našeho jednání byla sKarta. Upozornil jsem paní ministryni, že Karta sociálních systémů je pracovníky Úřadu práce vnucována osobám se zdravotním postižením a na tyto osoby je vyvíjen nepřiměřený nátlak, aby si sKartu převzaly. Uvedl jsem konkrétní případy takového postupu Úřadu práce. Paní ministryně přislíbila nápravu tohoto stavu. Uvedla, že byla prodloužena platnost vyhlášky č. 203/2012 právě proto, aby mohly být vydávány průkazy TP, ZTP a ZTP/P bez sKarty. Současná legislativa nezakládá žádnou povinnost převzít sKartu. Paní ministryně potvrdila můj názor, že pokud je někomu vydáván náhradní průkaz OZP (TP, ZTP a ZTP/P) podle výše zmíněné vyhlášky č. 203/2012, nemá být na této průkazce uvedeno datum platnosti průkazu 31. 12. 2013. Požádal jsem paní ministryni, aby MPSV ČR vydalo v této věci nějaký metodický pokyn nebo doporučení, což paní ministryně přislíbila. Paní ministryně mi dále sdělila, že dosud není připravena nová legislativa k sKartě. NRZP ČR nadále usiluje o to, aby byla sKarta zrušena.

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

______________________________________


 
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Náhodné obrázky z naší Galerie

P6231620
46_1soutezni_den_270...
p1140806
P6231614
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.