Cvičení s Jaroslavem Wojnarem Zooterapie Euroklíč
Legislativa Sociální reforma - články Co podepisujete, než získáte sKartu (NRZP)

Co podepisujete, než získáte sKartu (NRZP)

V ážení přátelé, v příloze Vám posílám pro informaci „Podmínky České spořitelny, a. s., pro vydání a používání sKarty a otevření platebního účtu“, abyste věděli co podepisujete, než získáte sKartu. Upozorňuji Vás především na bod 5.2 a 14.1.

5.2 Souhlas s poskytnutím informace o platebním účtu a platební transakci

Výslovně souhlasíte s tím, že prostřednictvím jednotného informačního systému práce a sociálních věcí předáváme Ministerstvu práce a sociálních věcí informace o jednotlivých platebních transakcích uskutečňovaných na vašem platebním účtu. Berete na vědomí, že Ministerstvo práce a sociálních věcí zamýšlí kontrolovat čerpání vám přiznaných účelových dávek, tj. dávek, jejichž použití je na základě právních předpisů určitým způsobem omezeno. Berete na vědomí, že ve vztahu k jiným než účelovým dávkám Ministerstvo práce a sociálních věcí bude pouze ověřovat, zda platební transakce, kterou uskutečňujete, je kryta poskytnutou dávkou a nebude překročena její výše.

V návaznosti na váš souhlas udělený výše souhlasíte i s tím, že u Ministerstva práce a sociálních věcí prostřednictvím jednotného informačního systému práce a sociálních věcí ověřujeme každé využití platební funkce sKarty (např. výběr hotovosti prostřednictvím bankomatu, bezhotovostní převod prostřednictvím příkazu zadaného v našich bankomatech nebo prostřednictvím kontaktních pracovišť Úřadu práce České republiky, bezhotovostní platbu u obchodníka) a že provedeme pouze takovou platební transakci, kterou nám Ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím jednotného informačního systému práce a sociálních věcí povolí při splnění dalších podmínek dle tohoto smluvního dokumentu.

14.1 Lhůty pro provádění platebních transakcí

Platební příkaz zaslaný nám prostřednictvím Úřadu práce České republiky zúčtujeme za předpokladu, že jej přijmeme, s datem splatnosti, jejž uvedete na platebním příkazu. Pokud den splatnosti platebního příkazu připadne na den, kdy je nám platební příkaz zaslán Úřadem práce České republiky, provedeme platební příkaz k uvedenému datu splatnosti za předpokladu, že jej přijmeme do 20.00 hodin tohoto dne. Takový platební příkaz zpracujeme na účet příjemce vedený námi v den přijetí platebního příkazu a v pracovní den následující po dni přijetí platebního příkazu při převodu do jiné banky v České republice nebo na účet komerční klientely (právnických osob a fyzických osob-podnikatelů obsluhovaných komerčními centry nebo obchodními útvary centrály naší banky).

Jednorázový platební příkaz zadaný prostřednictvím našeho bankomatu nebo platbomatu do 20.00 hodin zpracujeme na účet příjemce vedený námi v den přijetí platebního příkazu a v pracovní den následující po dni přijetí platebního příkazu při převodu do jiné banky v České republice nebo na účet komerční klientely (právnických osob a fyzických osob-podnikatelů obsluhovaných komerčními centry nebo obchodními útvary centrály banky). Trvalé platební příkazy zpracujeme dle data splatnosti platebního příkazu: na účet příjemce vedený námi v den přijetí platebního příkazu a v pracovní den následující po dni přijetí platebního příkazu při převodu do jiné banky v České republice nebo na účet komerční klientely (právnických osob a fyzických osob-podnikatelů obsluhovaných Komerčními centry nebo obchodními útvary centrály banky).

Lhůty uvedené výše se mohou změnit z důvodu státních svátků v České republice. Konečné připsání peněžních prostředků ve prospěch účtu příjemce je rovněž závislé na lhůtách zpracování poskytovatelů platebních služeb příjemců a jejich vymezení pracovního dne.

Berete na vědomí, že k odepisování nebo připisování peněžních prostředků z nebo ve prospěch vašeho platebního účtu v případě platebních transakcí prostřednictvím sKarty z podnětu nebo prostřednictvím příjemce platby dochází dle druhu platební transakce prostřednictvím sKarty a v závislosti na lhůtě dané ke zpracování platební transakce obvykle v průběhu dvou (2) až čtyřiceti pěti (45) dní.

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

______________________


 
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Náhodné obrázky z naší Galerie

luhacovice-16
rakousko2011-08
p1140809
rakousko2011-20
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.