Cvičení s Jaroslavem Wojnarem Zooterapie Euroklíč
Legislativa Sociální reforma - články Poslanecká sněmovna konečně hlasovala o tisku 594/4 (NRZP)

Poslanecká sněmovna konečně hlasovala o tisku 594/4 (NRZP)

V ážení přátelé, včera Poslanecká sněmovna konečně hlasovala o tisku 594/4. Tento tisk obsahuje řadu změkčení sociální reformy, a to v tom směru, že obnovuje souběh příspěvku na péči a rodičovského příspěvku u dětí do 4 let věku, zvyšuje příspěvek na péči ve III. a IV. stupni u dětí ve věku 4 – 7 let, umožňuje požádat o příspěvek na mobilitu osobám v ústavní péči a mění způsob získání příspěvku na zvedací plošiny, schodišťové plošiny či stropní dopravní závěsné systémy zase do původní podoby.

To znamená, že již nebudou tato zařízení půjčována, ale občan obdrží příspěvek a bude si jej moci koupit. Poslanecká sněmovna hlasovala nejprve o verzi zákona tak jak ji schválil Senát. Senát doplnil velmi důležitou větu do zákona o osobách se zdravotním postižením. Byla to věta, která říkala, že všechny transakce spojené s Kartou sociálních systémů (sKartou) jsou pro občany zdarma. Velmi dobře víte, že jsem Vás vyzýval, abyste psali poslancům, aby podpořili senátní verzi zákona. Oslovil jsem všechny poslanecké kluby a požádal je o podporu zákona ve verzi Senátu a v této věci jsem jednal s řadou představitelů Parlamentu i exekutivy. Bohužel koalice odmítla senátní verzi zákona a tím vlastně rozhodla také o tom, že sKarta bude dále distribuována v nezměněné podobě s poplatky tak, jak je uvedeno v dohodě mezi MPSV ČR a Českou spořitelnou a.s. Ani jeden koaliční poslanec neměl odvahu hlasovat proti evidentnímu nesmyslu a tunelu na občany. O tom jak poslanci hlasovali se můžete přesvědčit na adrese: http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=56470. Je to poučné čtení a myslím si také návod pro hlasování v nadcházejících volbách.

Vážení přátelé,

neznamená to však, že tímto jediným hlasováním jsme ztratili další možnosti naší obrany proti sKartě. V příloze Vám posílám vzor stížnosti proti postupu státu, kterou můžete poslat veřejnému ochránci práv panu JUDr. Pavlu Varvařovskému. Jestliže veřejný ochránce práv bude mít více takovýchto stížností, musí potom reagovat a začít jednat. K tomu, aby Vaše stížnost byla úspěšná je však nezbytné, abyste ji nejen řádně vyplnili, ale také, abyste při podepisování dokumentu o převzetí sKarty a při podepisování smlouvy s ČS a.s. o zřízení účtu k sKartě napsali, pokud nesouhlasíte s sKartou, vlastní rukou tato slova: Přebírám Kartu sociálních systémů pod hrozbou zastavení výplaty dávky ÚP. Potom se podepište. Při podepisování smlouvy s ČS a.s. o zřízení účtu ke Kartě sociálních systémů napište vlastní rukou tento text: Podepisuji, nikoliv ze své svobodné, vážné a skutečné vůle, pod hrozbou zastavení výplaty dávky a po té se podepište.

Vážení přátelé,

uvedené věty jsou velmi důležité proto, abyste mohli uplatnit stížnosti u ombudsmana. Ke stížnosti, kterou Vám posílám jako vzor, je potřeba přiložit kopii o převzetí Karty sociálních systémů i s Vaším podpisem a uvedeným textem a dále je potřeba přiložit také kopii o zřízení účtu u ČS a.s. ke Kartě sociálních systémů, a to i s vepsaným textem a podpisem. Pokud jde o vlastní stížnost, je důležité, abyste jí dobře vyplnili. Především je nutné, abyste popsali problémy, které Vám sKarta působí. Například jde o to, že si nemůžete peníze vybrat z bankomatu a musíte požádat jinou osobu. Nebo, že musíte jezdit do jiného města, případně posílat jinou osobu do vedlejší obce k vybrání peněz. Můžete také uvést, že jste si museli zřídit tzv. zástupce nebo zplnomocnit jinou osobu a podobně. Těch věcí je spousta a je potřeba, abyste napsali ty obtíže, které Vám sKarta skutečně dělá. Věřím, že Vás bude dost, kteří budete ochotni podat tuto stížnost.

Pokud jde o sKartu, chystáme další kroky a jednáme s politiky, abychom zabránili její distribuci. Do konce roku máme v zásadě ještě čas něco dělat. Nemohu Vám všechny tyto věci popsat, protože by bylo předčasné se o nich zmiňovat, neboť tento dopis čtou také lidé, kteří projekt sKarty vymysleli a snaží se jej realizovat. V příloze Vám ještě jednou posílám „Výhrady k sKartě“, abyste si připomněli všechny důvody, které nás vedou k těmto krokům.

Vážení přátelé,

v úterý se uskutečnilo společné jednání s Asociací nemocnic ČR, Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče ČR, LOKem a Svazem pacientů ČR o společném postupu v souvislosti s plánem rušení nemocnic a nebo některých oddělení v nemocnicích. Došli jsme ke shodě v konkrétních krocích jak postupovat. Nemohu však o nich nyní psát, ale dozvíte se o nich nepochybně příští týden z médií a já Vás o nich budu podrobně informovat, tak jak budou probíhat.

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

_________________________


 
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Náhodné obrázky z naší Galerie

rakousko2011-21
IMG_0135
socialni-podnik05
24_zahajeni_2609-145...
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.