Cvičení s Jaroslavem Wojnarem Zooterapie Euroklíč
Legislativa Sociální reforma - články Jednání o problémech ve zdravotnictví (NRZP)

Jednání o problémech ve zdravotnictví (NRZP)

V ážení přátelé, v pondělí 17. září se uskutečnilo společné jednání s předsedou Vlády ČR Petrem Nečasem o problémech ve zdravotnictví. Jednání jsem se zúčastnil společně s paní Dagmar Žitníkovou, předsedkyní Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR. V příloze Vám posílám dokument, který jsme panu předsedovi vlády předali.

Společně se Svazem pacientů ČR a s Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče ČR spatřujeme zásadní problém v tom, že ministr zdravotnictví se snaží provést hluboké strukturální změny v systému zdravotní péče bez opory v legislativě.  Je to například snaha o redukci sítě zdravotnických zařízení a lůžek akutní péče, které má být dosaženo tzv. memorandem mezi Svazem zdravotních pojišťoven a Ministerstvem zdravotnictví ČR. Tento dokument nemá žádnou právní závaznost, přesto ministerstvo, spolu se zdravotními pojišťovnami, je rozhodnuto redukovat počet akutních lůžek o deset tisíc. Pokles lůžek bude mít obrovské důsledky pro hustotu sítě zdravotnických zařízení. Bude zrušena řada zdravotnických zařízení.

Jak krátkozraké je toto uvažování ukazuje dnešní stav, kdy desítky lidí jsou otráveny metanolem, a právě díky současné síti nemocnic, je zdravotnictví schopno takové množství lidí ošetřit. Je třeba si uvědomit, že všichni tito lidé jsou napojeni na umělé dýchání, dialýzy a podobně. Pokud by takováto oddělení byla pouze ve velkých krajských nemocnicích, tak Český stát není schopen reagovat na plošné akutní onemocnění. Proto jsme také u předsedy vlády vyslovili nesouhlas s tím, že Vláda ČR schválila Nařízení vlády o stanovení dojezdových dob, vyjadřujících místní dostupnost zdravotní péče a stanovení lhůt, vyjadřujících časovou dostupnost plánované zdravotní péče, hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

U předsedy vlády jsme vyjádřili jasný nesouhlas s doporučením ministra zdravotnictví na zavedení poplatků za volbu lékaře v nemocnicích řízených MZ ČR, které bylo zveřejněno ve věstníku MZ ČR. Toto doporučení nemá žádnou oporu v legislativě, což jsme také sdělili panu premiérovi. Stát může vykonávat pouze to co mu zákon ukládá a není možné, aby ministr se rozhodl doporučit takovéto poplatky. Jedná se o jednoznačné porušení zákona o veřejném zdravotním pojištění, ale také o porušení Základní listiny práv a svobod, kde se garantuje rovný přístup ke zdravotní péči. Znovu jsme zpochybnili zcela nesmyslné nastavení poplatků ve zdravotnictví, a to především poplatek za pobyt na lůžkovém oddělení. Nikde ve světě neexistuje, aby tento poplatek byl placen déle než 30 dní. Pokud je placen déle, je sociálně neúnosný a my máme již zaznamenán případ, kdy pacientka odešla z nemocnice, protože neměla finanční prostředky na poplatky. Požadujeme, aby Vláda ČR přehodnotila systém poplatků ve zdravotnictví a vyhodnotila jejich sociální únosnost.

Předsedovi vlády jsme se snažili vysvětlit, že obdobně, v rozporu s Listinou základních práv a svobod a zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, je rozhodnutí pana ministra L. Hegera o  vyřazení nejlevnějších léků v ceně do 50,- Kč z tzv. chemických ATC skupin. Došlo tím k porušení zákona, protože v některých ATC skupinách není ani jediný lék, který je plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Tím dochází k porušení ustanovení § 39c, odst. 5, zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Požadujeme tudíž nápravu tohoto protiprávního stavu. Požadujeme zajistit v každé lékové skupině jeden lék, který je plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

Vážení přátelé,

zítra se uskuteční společné jednání Asociace Českomoravských nemocnic, Svazu pacientů ČR, Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče, NRZP ČR a dalších organizací, které bude zaměřené především na snižování počtu zdravotnických zařízení. O dalším vývoji Vás budu informovat.

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

_____________________________________ 
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Náhodné obrázky z naší Galerie

rovna_prava_pro_vsec...
P5303060
05-opava-jakartovice
53_vylet_2809-0808
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.