Cvičení s Jaroslavem Wojnarem Zooterapie Euroklíč
Legislativa Sociální reforma - články Zahájení správního řízení (NRZP)

Zahájení správního řízení (NRZP)

V ážení přátelé, v příloze Vám posílám oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o zahájení správního řízení na základě našeho podnětu. Znamená to, že úřad tuto věc začal šetřit a vyzval MPSV ČR a Českou spořitelnu a.s., aby předložily příslušnou dokumentaci. Zároveň je vyzval, aby se vyjádřily k našemu podnětu.

Vzhledem k tomu, že probíhá toto šetření a zároveň je v Senátu návrh zákona, který omezuje platební funkci sKarty pouze na dávky hmotné nouze, rozhodl jsem se vyzvat ministra práce a sociálních věcí, aby pozastavil vydávání sKaret.

V následujících týdnech a měsících budete postupně obesíláni dopisy, abyste si vyzvedli sKartu. Vzhledem k nevyjasněnosti situace Vám doporučuji, abyste příliš nechvátali a reagovali spíše až na druhý dopis, který v této věci dostanete. Jsme přesvědčeni o tom, že koncept sKarty je v zásadě z logických důvodů nesmyslný, a nejenže nepřináší žádné zlepšení komfortu pro příjemce dávek, ale je pro ně i dražší. Je potřeba si uvědomit některé souvislosti. Kdyby MPSV ČR mělo opravdový zájem na snížení nákladů při výplatě dávek, což MPSV ČR používá jako hlavní argument, snažilo by se vytvořit takové legislativní prostředí, které by motivovalo občany k zakládání běžných účtů u kterékoliv banky. Je však nelogické, aby občan, který má například běžný účet u ČS a.s., si musel povinně otevřít u téže banky další účet k zasílání dávky (například příspěvek na mobilitu či příspěvek na péči). Tento další účet však slouží pouze pro tuto dávku. Dosud takovému občanovi chodí dávky na jeho běžný účet u ČS a.s. a ten s ní dále hospodaří. Je to zcela nelogické a řekl bych, že i proti zdravému rozumu. Z tohoto popisu je zřejmé, že sKarta a její platební funkce má jinou úlohu, nežli je komfort klientů. Máme být nástrojem nějakého obchodu. Dovolte mi malou ukázku sérióznosti informací, které jsou z MPSV ČR. medávno pan 1. Náměstek V. Šiška uvedl, že držitelé sKarty si budou moci vybrat hotovost sKartou i v různých prodejnách, jedná se o tzv službu cash back, například v prodejnách COOP. Pan náměstek však již zapoměl dodat, že tento výběr je podmíněn minimálním nákupem ve výši 300,- korun a maximální suma pro výběr hotovosti je 1500,- korun. Zapoměl také dodat, že právě prodejny COOP zatím odmítly tuto službu poskytovat. Všechno toto chceme sdělit panu ministrovi Drábkovi na připravovaném happeningu ve čtvrtek 30. srpna 2012 v 11:00 hodin přímo před vchodem na MPSV ČR. Prosím Vás, abyste přijeli podpořit tento happening. Nemůžeme připustit, aby z nás dělali takové hlupáky.

Vážení přátelé,

včera jsem jednal, společně s předsedkyní Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR paní Dagmar Žitníkovou a prezidentem Svazu pacientů ČR panem Lubošem Olejárem, se zástupkyní veřejného ochránce práv paní Jitkou Seitlovou. Předmětem našeho jednání byla situace ve zdravotnictví a zhoršující se dostupnost zdravotní péče. Konkrétně jsme jednali o připravovaném Nařízení vlády o časové a místní dostupnosti zdravotnických zařízení, o poplatcích za pobyt na nemocničním lůžku, o platbách za léky, o platbách lékařům při poskytování zdravotní péče a rušení lůžek ve zdravotnických zařízeních. Úřad ombudsmana je nezávislým úřadem a nemůže vstupovat do některých politických témat. Proto jsme se vzájemně spíše informovali o různých aspektech poskytování zdravotní péče v rámci již prosazených či připravovaných změn. Paní J. Seitlová projevila ochotu zabývat se problémem dostupnosti léků, a to v souvislosti s rozhodnutím, že léky do ceny 50,- Kč budou plně hrazeny klienty. Tímto opatřením došlo však k tomu, že v jednotlivých skupinách léčivých látek není žádný lék bez doplatku. Zákon č. 48/1997 Sb., však jednoznačně ukládá, že v každé skupině léků musí být jeden lék bez doplatku, tak aby jej občan měl v rámci veřejného zdravotního pojištění zdarma. K tomuto tématu předal pan prezident L. Olejár řadu stížností občanů na to, že v současné době nejsou schopni zaplatit všechny léky, které jsou jim předepisovány, a tudíž je jim omezována zdravotní péče. Dále jsme jednali o doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR, které je zveřejněno ve věstníku MZ ČR č. 4, a které doporučuje fakultním nemocnicím možnost nabídnout pacientům, že si mohou zvolit svého lékaře na konkrétní úkon a za tuto službu zaplatit. Ukazuje se, že toto doporučení nemá žádnou oporu v zákoně, a tudíž pan ministr zdravotnictví neměl takové doporučení dávat. MZ ČR tvrdí, že zákon takovou možnost nezakazuje, a tudíž, že je „koupení si lékaře“ legální. My jsme přesvědčeni o tom, že právě v této věci ministerstvo pochybilo. Ono je to totiž tak. Stát (fakultní nemocnice jsou státní nemocnice) může vykonávat pouze to, co zákon stanoví. Není to tak jako u občana, kde občan může dělat to, co mu zákon nezakazuje. To je zásadní odlišnost. Pokud tudíž zákon jasně nestanoví, že státní nemocnice mohou „prodávat lékaře“, tak MZ ČR takové doporučení vůbec nemůže dávat. Máme příslib paní J. Seitlové, že tuto věc budou zkoumat, zda toto doporučení má oporu v zákoně. Do ostatních témat úřad ombudsmana vstupovat nemůže.

Vážení přátelé,

zdravotnictví považujeme za jednu z priorit a proto se i nadále budeme všemi těmito tématy zabývat.

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

______________________________


 
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Náhodné obrázky z naší Galerie

35_zahajeni_2609-175...
43_1soutezni_den_270...
p1140663
okolo-msk2011-106
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.