Cvičení s Jaroslavem Wojnarem Zooterapie Euroklíč
Legislativa Sociální reforma - články Jednání s MPSV (NRZP)

Jednání s MPSV (NRZP)

V ážení přátelé, 10. dubna 2012 se uskutečnila dvě důležitá jednání s ministrem J. Drábkem. První jednání se týkalo dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb a zvýšení finančních prostředků na dotace poskytovatelům o 500 miliónů korun. Jednání se mimo zástupců poskytovatelů sociálních služeb účastnil také předseda Asociace krajů, hejtman Jihomoravského kraje M. Hašek a další jeho spolupracovníci. Jednání bylo poměrně dlouhé. Trvalo téměř tři hodiny a a nakonec vyústilo v jakýsi kompromis.

Tento kompromis spočívá v tom, že MPSV ČR zvýší částku 190 miliónů korun, která dosud nebyla rozdělena na dotace poskytovatelům sociálních služeb o dalších 140 miliónů korun. To znamená na celkovou částku 330 miliónů korun. Pan ministr tento svůj návrh odůvodnil tím, že v současné době registruje MPSV ČR oprávněné žádosti o dotace či o doplatky dotací na letošní rok v celkové výši 330 miliónů korun. Uvedl, že tudíž nemůže akceptovat žádost o navýšení dotací o 500 milionů korun, když na MPSV ČR nejsou žádosti v požadovaném objemu. Snažili jsme se panu ministrovi vysvětlit, že řada poskytovatelů počítala s tím, že budou pokračovat tzv. individuální projekty z Evropských fondů, ze kterých dosud byly financovány služby sociální prevence. Bohužel tyto individuální projekty ve většině krajů postupně končí a nové budou nastartovány až v roce 2013. Tím se však stalo to, že řada poskytovatelů sociálních služeb nepožádala MPSV ČR o dotace na sociální služby. Kompromisní návrh pana ministra byl dále doplněn o naše podmínky:
  • Do konce měsíce dubna 2012 budou zveřejněny předběžné výsledky rozdělení částky 330 miliónů korun poskytovatelů sociálních služeb.
  • V polovině měsíce května 2012 se uskuteční další kolo jednání, kde se bude řešit aktuální situace ve financování sociálních služeb a zároveň budou zahájena jednání o systémové úpravě financování sociálních služeb.
  • Poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb budou informováni o činnosti pracovní komise, složené ze zástupců MPSV ČR a Asociace krajů, která vznikla na včerejším jednání.
Na základě tohoto kompromisu byla odvolána demonstrace poskytovatelů sociálních služeb před MPSV ČR, která se měla konat 16. dubna 2012.

Považuji kompromisní řešení za velmi vstřícné, především ze strany poskytovatelů sociálních služeb, neboť uvedené řešení nezohledňuje dopad zvýšení DPH a nedostatek finančních prostředků po ukončení individuálních projektů. Obávám se, že poskytovatelé již vyčerpali všechny rezervy, a že v budoucnu může dojít k ohrožení řady subjektů poskytujících sociální služby, které nebudou schopny z finančních důvodů zajistit svůj další provoz.

V podvečerních hodinách se uskutečnilo jednání představitelů NRZP ČR s panem ministrem J. Drábkem a jeho spolupracovníky. Jednání bylo zaměřeno na úpravy sociálních zákonů, které byly přijaty v loňském roce a jsou platné od 1. 1. 2012. Tyto zákony způsobily některé velké nespravedlnosti, o kterých je NRZP ČR přesvědčena, že je nutné je napravit. Jednalo se již o třetí setkání s panem ministrem k této věci. Na tomto jednání byly dohodnuty tyto věci.

Bude umožněn souběh rodičovského příspěvku a příspěvku na péči u dětí se zdravotním postižením do čtyř let věku, přičemž rodiče si budou moci zvolit způsob čerpání rodičovského příspěvku tak, jako ostatní rodiny. Bude umožněno přiznání příspěvku na mobilitu i osobám se zdravotním postižením, které jsou v pobytových sociálních zařízeních. Tento příspěvek bude přiznán vždy po individuálním posouzení v případech hodných zřetele. To znamená, že ÚP bude posuzovat, zda osoba skutečně využije příspěvek ke svojí dopravě. Dosud se nepodařilo dohodnout způsob řešení u dětí se zdravotním postižením ve věku od čtyř do sedmi let, kde je také svízelná situace řady rodin. O tomto tématu budeme dále s MPSV ČR jednat.

Na začátku měsíce května bude Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny projednávat novelu zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, tak jak jsem již uvedl. Všechny výše uvedené změny by měli být promítnuty do této novely. Pokud legislativní proces půjde standardní cestou, lze očekávat, že změny by mohly nabýt účinnosti od 1. července 2012.

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem

Bc. Václav Krása
Předseda NRZP ČR


 
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Náhodné obrázky z naší Galerie

IMG_1012
rovna_prava_pro_vsec...
v-dolina2011-04
26_zahajeni_2609-162...
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.