Cvičení s Jaroslavem Wojnarem Zooterapie Euroklíč
Legislativa Sociální reforma - články Praha - Důchodový systém, nebo sociální pojištění?

Praha - Důchodový systém, nebo sociální pojištění?

P odle studie myšlenkového centra IDEA při CERGE-EI současný státní důchodový průběžný systém znevýhodňuje mladou generaci. Na odvodech sociálního pojištění, jenž je vlastně sociální daní zaplatí až třikrát více než kolik dostane ve stáří vyplaceno na důchodech.

Tento nepoměr bude ještě prohlouben takzvanou malou důchodovou reformou. Podle výpočtů studie muži narození v roce 1975 totiž odvedou do průběžného penzijního systému jenom více, než v důchodu získají. Ženy narozené v roce 1975 zaplatí do systému přes 125 procent toho, co vyčerpají v důchodu. Kontrast je poměrně značný, neboť chlapci narození až v roce 2008 odvedou do penzijního systému 300% toho, co jim bude v důchodu vyplaceno, děvčata jsou na tom lépe a zaplatí 200% toho, jaká budou mít odhadovaná čerpání z důchodového systému. Na těchto příkladech je jasně vidět, jak se nepoměr s klesajícím věkem zvyšuje.

Autor studie Ondřej Schneider však dodává: „To ovšem ještě neznamená, že tento systém je nelegitimní. Je to pojištění a v něm zaplatíme více, než dostaneme.“ Otázkou k diskuzi je podle něho, zda poměr 3:1 není příliš velký. Malá penzijní reforma pak tento poměr ještě zvyšuje u narozených v roce 2008 tak, že u mužů se blíží poměru 4:1 a u žen 3,5:1. Dalším velkým problémem je skrytý dluh na závazcích budoucího placení důchodů, který podle studie nyní dosahuje 55% současného HDP. Na Slovensku a v Maďarku je to dokonce okolo 100% HDP a v Polsku 200%. Tento skrytý dluh lze podle studie eliminovat jen zvyšováním věku odchodu do důchodu a v případě České republiky by tento dluh mohl být úplně eliminován.

Doc. Ondřej Schneider, jehož tituly před a za jménem ani nejsem schopen dekódovat, navrhuje podle závěrů studie jako možný způsob řešení této mezigenerační nerovnosti zvyšováním daně z přidané hodnoty (DPH). Podle něj by se DPH měla sjednotit na 20,3%. V případě potřeby kompenzovat zvýšení cen současným důchodcům až na 21,3%. Zároveň by podle něj měly být sníženy sazby sociálního pojištění o 5,5%, což by zvýšilo poptávku po pracovní síle a tím i částečně kompenzovalo část ztráty příjmů. Těmito úpravami DPH by u mužů narozených v roce 2008 klesl podíl odvodů vůči budoucím penzím ze 300% na 220% a u žen z 200% na 150%. Budoucí možné změny v důchodovém systému nemohla brát studie v potaz.

Podle mého názoru je velmi důležité zejména i to, proti čemu všemu jsme vlastně v rámci sociálního pojištění sociálně pojištěni a jak bude vyřešen princip solidarity v jednotlivých pilířích. Zavádět princip solidarity i do dalších pilířů než je ten současný státní průběžný mi nepřipadá vhodné, neboť by princip zásluhovosti byl stlačen pod přijatelnou mez akceptovatelnou i pro střední příjmové vrstvy. Už dnes jsem ve středních příjmových vrstvách společnosti zaslechl názor neakceptující vyplácení podpor v nezaměstnanosti, jsou-li v okrese nějaká volná místa apod.

Z hlediska OZP se domnívám, že by se neměla rušit takzvaná invalidita z mládí, zároveň však není možné, aby některé matky braly rození invalidních dětí jako drahý lék na své psychické problémy a to v režii státu. V současnosti totiž neexistuje žádná ekonomická vazba ani k závažným upozorněním lékaře. Razantně je potřeba vylepšovat školství pro OZP i když již nyní mě udivují schopnosti a vůle některých odchovanců Jedličkova ústavu, se kterými si doslova urvali silnou pozici na trhu práce a to přes veškeré problémy pramenící z postižení. Domnívám se, že občan od mala postižený rozštěpem páteře na invalidním vozíku s příjmem 40 000 hrubého je hoden našeho obdivu. Zároveň z toho u mne vyplývá neochota tolerovat některé výmluvy těch, jež žádný zdravotní problém nemají. Ve státě totiž podle mne bují i invalidita spojená jednoznačně s přejídáním nebo třeba alkoholizmem.

Tomáš Pilař, 26.5.2011, Liberec


 
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Náhodné obrázky z naší Galerie

rovna_prava_pro_vsec...
cyklomaraton-k24-201...
PA062163
rovna_prava_pro_vsec...
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.