Cvičení s Jaroslavem Wojnarem Zooterapie Euroklíč
Legislativa Sociální reforma - články Zápis z jednání s NRZP

Zápis z jednání s NRZP

Z Zápis z jednání se zástupci NRZP ve věci sociální reformy ze dne 14.3.2011 - Projednávaly se tyto oblasti: 1/ Průkazky ZP, ZTP, ZTP/P - Požadavek NRZP: Nerušit výhody vyplývající z držení průkazek ZP, ZTP, ZTP/P - Stanovisko MPSV: Sociální karta bude obsahovat informaci stejnou jako průkazka ZP, ZTP, ZTP/P (bude doplněno v rámci vypořádání připomínek)  vazbou na stupeň závislosti  II. – ZP, III. ZTP, IV. ZTP/P) a tím bude zachována vazba na ostatní zákony mimo gesci MPSV.
2/ oblast agregace dávek v oblasti mobility plus zvláštní pomůcky

Požadavky: 

     I.     zapracovat příspěvek na nákup motorového vozidla
     II.    prokazování příjmů, jednou a pak změny, odstranit tak zbytnou zátěž
     III.   měsíční úhrada příspěvku na mobilitu náročná na náklady obsluhy
     IV.  způsob rozdělení výše dávek (rozdělení na počet jízd dle účelu je nespravedlivé)
     V.   nesouhlas s formulací, že příspěvek na zvláštní pomůcky není určen pro pomůcky k léčebným a diagnostickým účelům nebo léčebné rehabilitaci. (není koordinované s resortem zdravotnictví)
     VI.    příspěvek na mobilitu nesmí vyloučit možnost příspěvku na vodícího psa (souběh má být možný)
     VII.    spoluúčast při pořízení jednorázové pomůcky NRZP navrhuje 5-10%

Stanovisko MPSV:
     I.    budou zváženy možnosti v rámci jednorázového příspěvku na zvláštní pomůcky za předpokladu jasného vymezení způsobu rozhodování
     II.    považujeme za rozumný požadavek s tím, že bude adekvátně posuzována odpovědnost za správnost sdělených údajů
     III.    prověříme možnosti optimálnosti nastavení
     IV.    rozdělení vychází z podporovaných činností, nová úprava zachovává celkový objem na tyto agregované dávky oproti letům 2010,2011
     V.    definice vychází z podstaty zdravotních pomůcek a pomůcek pro zajištění kvality života, bude konzultováno s MzD
     VI.    souběh příspěvku na mobilitu s jednorázovým příspěvkem na vodícího psa bude možný.
     VII.    MPSV tento návrh zváží


3/ oblast příspěvku na péči
(PnP)

Požadavky:
     I.    PnP nesmí být pro oprávněnou osobu považován za příjem
     II.    PnP by měl, při zachování celkové výše navrhované úpravy,  včetně rodičovského příspěvku, být od 1-18 věku dítěte  
     III.    NRZP nesouhlasí s navrhovaným způsobem posuzování stavu pro PnP a navrhuje  v této etapě zachovat současný způsob posuzování
     IV.    NRZP nesouhlasí se zrušením 15% „kapesného“ v pobytových zařízeních
     V.    NRZP požaduje zrušení časového zúčtování PnP
     VI.    NRZP požaduje nezavedení tzv. „sociální karty“ a ponechání stávajícího způsobu výplatu PnP.  

Stanovisko MPSV:
     I.    PnP jako sociální dávka není pro oprávněnou osobu považován za příjem
     II.    MPSV provede propočty tak, aby mohlo odpovědně uvážit posunutí hranice na 1-18 let při zachování objemu vyplácených dávek pro děti od 1-18 roku života.
     III.    MPSV považuje tento požadavek za zásadní ze strany NRZP
     IV.    MPSV považuje vztah mezi klientem a pobytovým zařízením  za smluvní vztah dvou suverénních osob, zachování tohoto ustanovení vyvolává požadavek na doplatky pro pobytové zařízení a ve svém důsledku na navyšování cen služeb.
     V.    Dle názoru MPSV je PnP účelová dávka na „nákup“ péče (služby) v daném čase.  Pokud jde o tuto připomínku ministerstvo důkladně prověří tuto alternativu.
     VI.    Sociální karta je nástrojem pro používání elektronického platebního prostředku, a identifikací klienta a  dle názoru MPSV  podstatu požadavku NRZP o rozhodování o způsobu nákupu péče v souladu s účelem PnP není používáním tohoto nástroje narušena.

Obě strany se dohodly na pokračování komunikace a na další schůzce ještě před ukončením procesu připomínkového řízení za účelem sbližování stanovisek. Další schůzka bude 15.3. v 17,00 na MPSV.

Obě strany deklarují seriozní průběh diskuze a snahu o pochopení názorů a stanovisek.


 
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Náhodné obrázky z naší Galerie

13-opava-jakartovice
rovna_prava_pro_vsec...
img_9240
44_1soutezni_den_270...
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.