Zrnko naděje hledá zájemce o rodinné bydlení v komunitě (Dobromysl.cz)

P Před šestadvaceti léty se Lence Vanclové narodila dcera Lucie, která měla druhý den po porodu zástavu srdíčka, kde i přes úsilí lékařů byla v 1,5 roce oznámena diagnosa, DMO kvadruparéza (ochrnutí všech čtyř končetin). Získané poznatky v sociální oblasti a pohled matky na budoucnost lidí se zdravotním postižením jí přivedlo realizovat dlouhodobou myšlenku vytvořit společné rodinné bydlení.  
A tak v roce 2008 bylo založeno občanské sdružení Zrnko naděje, kde hlavní cíl je vybudovat společný dům dle návrhu plánu projektu „Rodinné bydlení v komunitě pro zdravotně postižené a opatrovníky“. Bylo sestaveno 6 etap průběhu a nyní se spolek nachází ve 3. etapě - vytvoření prostor pro setkávání lidí s podobným osudem.

 

Společnou myšlenkou rodičů a jedinců se zdravotním postižením je: Jak bude žít naše zdravotně postižené dítě, až zde jednou nebudeme. Jak budu žít já, kdo se o mne postará, až zde rodiče nebudou.

Rodinné bydlení v komunitě pro zdravotně postižené a opatrovníky

Zrnko naděje není poskytovatel sociálních služeb a nikdy se jím nestane z důvodu, aby bylo možné udržet nejlevnější formu rodinného bydlení v komunitě. Společný dům nebude realizovat zřizovatel kraj, obec a nebude zde správce, provozovatel poskytovatel sociálních služeb. Vlastníkem domu bude NNO a dá ho k užívání lidem potřebný, kde dohled a volnočasové aktivity aj. zajišťuje NNO (nestátní nezisková organizace). Uživatelé domu si program dnů sestavují dle svého rozhodnutí, kde se rovným dílem budou finančně dělit o veškerý provoz domu, ale i o financování běžné domácnosti se stravováním. Potřebné služby lidem se zdravotním postižením zajistí opatrovníci, sousedská výpomoc nebo dle potřeby a zájmu společně bydlící komunity si sjednají placené služby od poskytovatele sociálních služeb.

Takto sestavený návrh společného bydlení umožňuje lidem se zdravotním postižením mít právo svobodné volby výběru, kdo o ně bude pečovat, mít právo se rozhodnou s kým budu bydlet ve společné domácnosti, kde na vše dohlíží NNO a opatrovníci. Samostatnost, rovnoprávnost, přátelství, rodina, komunita, místo kam patříte. Každý bude jistě souhlasit, že naplnění těchto slov je důležité pro každého člověka, s postižením i bez.

Rodinného bydlení v komunitě pro zdravotně postižené, kde s nimi mohou bydlet i opatrovníci u nás v ČR schází. Společné bydlení + služby vyjdou mnohem levněji, než co je doposud nabízeno jako jediná možnost výběru. A proč se o této nabídce dozvídáte až teď po sedmi letech od založení spolku Zrnko naděje?

Zde je odpověď: „S návrhem plánu projektu bylo seznámeno vedení města Semily a sociální úřad v roce 2008. Však aby cesta k realizaci nebyla tak jednoduchá… Lenka Vanclová se pro realizaci společného bydlení rozhodla darovat spolku svou nemovitost v Jílovecké ulici Semily. V počtu 4 obyvatel by došlo k malé úpravě v domě, ale v počtu zájemců 10 obyvatel (viz projekt) by proběhla přístavba nebo prodej domu k realizaci jinde.

Veřejnosti byl v létě 2009 předložen koncept změny v ÚP Semily, kde se navržená silniční přeložka posunula o pár metrů přímo přes dům, a v roce 2010 byl odsouhlasen nový ÚP Semily. Na základě této změny došlo k pozastavení projektu pro plánovanou realizaci. V průběhu let od roku 2009 bylo podáno OPAKOVANĚ několik žádostí městu Semily: Žádost o odkoupení nebo o směnu nemovitosti, která je znehodnocena novým ÚP Semily s odůvodněním pro možnost realizovat hlavní cíl spolku jinde. Však zastupitelé na veřejných zasedáních Zastupitelstva Města Semily pokaždé hlasovali ZAMÍTNUTO!“Úřední jednání je dlouhá trať a nelze čekat na dořešení ohledně domu v Jílovecké ulici Semily. Počínaje rokem 2015 oslovujeme případné zájemce o „Rodinné bydlení v komunitě pro zdravotně postižené a opatrovníky“. Stále platí plán pro 10 obyvatel + možnost bydlení i opatrovníka (není podmínka). Hledáme podobně smýšlející lidi, hledáme zájemce o komunitní bydlení, ale i lidi, kteří nám podají pomocnou ruku pro realizaci, ať už na jiném místě v Semilech nebo někde jinde, kde bude i zájem ze strany města či vesnice, ke spolupráci se spolkem Zrnko naděje. Kontakt pro vážné zájemce: 731 458 883731 458 883, 734 251 633734 251 633.


 
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.