Prohlášení k sexualitě (Dobromysl.cz)

P rogramové prohlášení: Lidé s mentálním postižením a souvisejícími vývojovými vadami mají, stejně jako všichni ostatní lidé
nepopiratelná sexuální práva a základní lidské potřeby. Tato práva a potřeby musejí být prosazována, bráněna a respektována.

 

Východisko

Lidé s mentálním postižením a souvisejícími vývojovými vadami byli po léta považováni za asexuální, bez potřeby lásky a naplňujícího vztahu k ostatním. Bylo jim odpíráno individuální právo na sexualitu, základní lidskou potřebu potřebnou pro lidské zdraví a duševní pohodu. Tato ztráta měla velký vliv na jejich pohlavní identitu, přátelství, sebevědomí, tělesné uvědomění, emocionální růst a sociální chování. Ve škole ani v dospělosti se jim nezřídka nedostává odpovídající sexuální výchovy a tréninku v rodičovství a výchově dětí. Sexuální vztahy bývají důsledkem omezeného výběru, manipulace, osamocení nebo fyzického pudu, nikoli způsobem vyjádření jejich sexuality. Veřejnost navíc mívá zastaralý pohled na jejich sexualitu a mnoho lidí zastává názor, že lidé s mentálním postižením nemohou vychovávat nebo finančně podporovat své děti; výchovu dětí spojují s nutností vyšší státní podpory, včetně případného umístění do pěstounské péče.

Stanovisko

Každý člověk má právo uplatňovat svou volbu týkající se sexuálního vyjádření a sociálních vztahů. Bez ohledu na rozsah mentálního postižení a souvisejících vývojových vad nelze ospravedlnit ztrátu práv vztahujících se k sexualitě.

Všichni lidé mají v mezilidských vztazích právo na:

rozvíjení přátelství a citových vztahů, ve kterých mohou milovat a být milováni, začít a ukončovat vztahy podle svého výběru,

důstojnost a respekt,

soukromí, důvěrnost, svobodu sdružování.

V sexuální oblasti mají jedinci právo na:

sexuální vyjádření s ohledem na věk

sociální vývoj

kulturní a morální hodnoty a sociální zodpovědnost

informace napomáhající ke správnému rozhodování v oblasti sexuálního vzdělávání, včetně informací o sexuálních praktikách, sexuálním zneužívání a sexuálně přenosných chorobách, ochranu před sexuálním obtěžováním, fyzickým, sexuálním a emocionálním zneužíváním a sexuálním vztahem s placenými ošetřovateli, sexuální vztah včetně manželství s osobami dle svého výběru. Ve vztahu k sexualitě mají jedinci povinnost: brát ohled na hodnoty, práva a pocity ostatních, vyhledávat rady ohledně osobních a společenských hodnot spojených se sexualitou u rodiny, přátel i náboženských představených.

Vzhledem k možnosti početí a výchovy dětí mají právo na: možnost kontroly porodnosti včetně rozhodnutí mít a vychovávat děti (s podporou, pokud je to nutné) a nést osobní zodpovědnost za tato rozhodnutí, mít kontrolu nad vlastním tělem, přístup k řádné podpoře při výchově dětí ve vlastním domově, svobodné rozhodnutí ohledně vlastní sterilizace, a to bez ohledu na stupeň mentálního postižení.

 

  
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.