Cvičení s Jaroslavem Wojnarem Zooterapie Euroklíč
Rubriky SOUTĚŽ - Vaše léto Evropský spolek pro OZP vyhlašuje fotografickou soutěž na téma „BEZSTAROSTNÉ LÉTO S HENDIKEPEM“

Evropský spolek pro OZP vyhlašuje fotografickou soutěž na téma „BEZSTAROSTNÉ LÉTO S HENDIKEPEM“

J ste hendikepovaní a chcete se s ostatními podělit o své postřehy z vaší dovolené, výletu, akce či jiných zážitcích? Pak je tato soutěž právě pro Vás. Zašlete maximálně 3 fotografie E-mailem na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení povolte JavaScript . Vaše fotografie uveřejníme na portále www.eseznam.cz a nejlepší z nich odměníme knihami, které do soutěže věnovalo knižní nakladatelství Portál. Uzávěrka soutěže je 30. 11. 2015. Prohlednout si již zaslané fotografie a hlasovat pro ně můžete zde.

Oficiální pravidla soutěže Evropského spolku pro OZP.

1. Předmět

1.1 Tento dokument obsahuje výhradní a úplnou úpravu pravidel soutěže Evropského spolku pro OZP. Dále jen „soutěž“. Tato pravidla mohou být změněna, nebo doplněna pouze písemnými dodatky k tomuto dokumentu.

2. Pořadatel

2.1 Pořadatelem soutěže je Evropský spolek pro OZP, se sídlem na adrese Staroměstská 534, 739 61 Třinec, IČ 03570428, veden ve Veřejném rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou L 13940. (dále jen „pořadatel“).

3. Doba trvání soutěže

3.1 Soutěž trvá od 20. 7. 2015 do 30. 11. 2015 na celém území České republiky.

4. Výhry vložené do soutěže

4.1 Soutěžící mají možnost vyhrát knihu z nakladatelství Portál.

5. Kdo se může zúčastnit soutěže

5.1 Tato soutěž je určena všem zdravotně a tělesně hendikepovaným fyzickým osobám s trvalým bydlištěm na území České republiky, s výjimkou zaměstnanců pořadatele, organizátora a jejich rodinných příslušníků. Za rodinné příslušníky se pro tyto účely soutěže považují osoby tvořící domácnost a / nebo osoby blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb. Ze soutěže budou dále vyloučeni všichni účastníci, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži.
5.2 Účastníci soutěže se účastní s vědomím, že nemohou požadovat ceny v celkovém rozsahu ani v jednotlivých případech v hodnotě vyšší nebo ve větším množství než jaké určí organizátor, ani nejsou oprávněni požadovat namísto ceny peněžní plnění.

6. Jak se soutěže zúčastnit

6.1 Soutěže se mohou fyzické osoby zúčastnit na doméně www.eseznam.cz. Podmínkou pro vstup do soutěže je zaslání maximálně 3 (slovy: třech) fotografií, na téma „BEZSTAROSTNÉ LÉTO S HENDIKEPEM“,  jejichž je účastník soutěže autorem, na E-mailovou adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení povolte JavaScript , který pořadatel uveřejní na portálu www.eseznam.cz.
6.2 Účastník zasláním fotografií povoluje pořadateli soutěže nakládat s daty účastníka (jméno, kontaktní údaje) během doby konání soutěže a dále v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, souhlas se zpracováním a užitím svých osobních údajů, v rozsahu jméno, E-mailová adresa, za účelem prověření platné účasti soutěžícího a předání výhry.
6.3 Účastník je oprávněn se účastnit soutěže pouze jednou třemi fotografiemi.
6.4 Vstupem do soutěže se účastník zavazuje dodržovat její pravidla.

7. Vyhrazení práva

7.1 Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky, nebo pravidla této soutěže, případně tuto soutěž přerušit, odložit nebo úplně zrušit.

8. Soutěžní systém

8.1 Zasláním fotografií se fyzická osoba stává účastníkem soutěže. Výhru může získat na základě nejvyššího počtu hlasů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje počet hvězdiček, v případě rovnosti hvězdiček los, a následně bude výherce vyrozuměn na E-mail.
8.2 Výhra bude připravena k předání nejpozději dne 15. 12. 2015. V případě, že se účastníka soutěže – výherce nepodaří kontaktovat na žádném kontaktním údaji ve lhůtě 30 dnů od vyhodnocení soutěže, zaniká nárok na příslušnou výhru.

9. Ochrana osobních údajů

Odesláním fotografií prostřednictvím E-mailové adresy Tato emailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení povolte JavaScript dává účastník hry pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, souhlas se zpracováním a užitím svých osobních údajů, v rozsahu jméno, E-mailová adresa, za účelem prověření platné účasti soutěžícího a předání výhry. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník soutěže má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu pořadatele uvedenou v čl. 1. těchto pravidel, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jeho osoby týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním pořadatele jako správce porušeno právo účastníka hry na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení na adresu pořadatele a má za následek vyloučení ze hry a ztrátu nároku na výhru, stane-li se tak před jejím převzetím.

V Třinci dne 20. 7. 2015
Evropský spolek pro OZP
 
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Náhodné obrázky z naší Galerie

04_prijezd_2409-2156
rakousko2011-10
P6231600
img_9112
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.