Cvičení s Jaroslavem Wojnarem Zooterapie Euroklíč
Rubriky Různé články Prioritou činnosti ÚP ČR v oblasti podpory zaměstnanosti je kvalitní zprostředkovatelská práce

Prioritou činnosti ÚP ČR v oblasti podpory zaměstnanosti je kvalitní zprostředkovatelská práce

J eště lepší zmapování situace na trhu práce v regionech, vyšší informovanost a spolupráce se zaměstnavateli, účinnější kariérové i profesní poradenství a přesnější zacílení nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (APZ). Takový je výsledek proaktivní komunikace, kterou Úřad práce ČR uplatňuje v praxi.

Jeho zaměstnanci intenzivně komunikují nejen s uchazeči a zájemci o zaměstnání, ale také se zaměstnavateli, různými profesními svazy zaměstnavatelů, odbory, Hospodářskou komorou ČR, neziskovými organizacemi a samosprávou. V popisu jejich práce je individuální a aktivní přístup ke všem důležitým aktérům na trhu práce.

Jen během loňského roku zrealizovali zaměstnanci Úřadu práce ČR celkem 17 262 osobních monitorovacích návštěv u zaměstnavatelů. Celkový počet všech kontaktů se zaměstnavateli za toto období činil 37 319. Od ledna do prosince 2017 uspořádal ÚP ČR pro zaměstnavatele v celé republice přes 4 673 předvýběrových řízení, 2 934 výběrových řízení a 91 burz či miniburz práce. V průběhu loňského roku ÚP ČR  ukončil evidenci celkem s 600 937 uchazeči o zaměstnání, z toho do zaměstnání jich nastoupilo 387 820. (tj. 64,54 %). Monitoring trhu práce patří mezi klíčové aktivity Úřadu práce ČR. Jeho smyslem je získat takové informace o volných pracovních místech a pracovních podmínkách, aby na jejich základě mohl ÚP ČR zprostředkovat zaměstnavateli přesně takového zaměstnance, jakého potřebuje.

„Úřad práce ČR proto klade velký důraz na prohloubení poradenství a individuálního přístupu nejen ve vztahu k uchazečům a zájemcům o zaměstnání, ale i k jednotlivým zaměstnavatelům. Ještě více se zaměřuje na získávání detailnějších informací o potřebách a požadavcích zaměstnavatelů na lidské zdroje. Osvědčují se např. i setkání v rámci regionálních partnerství uzavírání memorand o spolupráci či osobní návštěvy starostů měst a obcí,“ zdůrazňuje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

Terénní pracovníci úřadu nejdříve zaměstnavatele telefonicky nebo emailem kontaktují a nabídnou mu osobní schůzku. Během ní mu podají podrobné informace týkající nejen jednotlivých nástrojů a opatření APZ, jejichž nabídka a realizace vychází z potřeb konkrétních zaměstnavatelů a konkrétního regionu, ale také možností uspořádání výběrových řízení, rekvalifikací nebo třeba prezentace na burzách práce. Aby byli zaměstnavatelé a obce co nejlépe informovaní o nabídce služeb, realizuje pro ně ÚP ČR také tematické semináře. Hlavním plusem monitorovací činnosti je, že se veškeré informace dostanou přímo na stůl jednotlivým zaměstnavatelům. Dozví se, co konkrétně v jejich případě mohou využít. Tedy informace, které obvykle nemají čas sledovat. Na základě osobního jednání tak může Úřad práce ČR připravit nabídku služeb zaměstnavateli skutečně na míru.

Jak už bylo uvedeno, od ledna do prosince loňského roku zorganizovali zaměstnanci ÚP ČR v rámci celé republiky 7 607 předvýběrových a výběrových řízení. V této souvislosti je třeba poukázat na fakt, že klienti Úřadu práce ČR nejsou pro zaměstnavatele jediným zdrojem pracovní síly na trhu práce. O tom, kterého zaměstnavatele si zaměstnanec zvolí, rozhoduje řada aspektů, např. výše mzdy, benefity nebo třeba dobře nastavená firemní kultura zaměstnavatele. Právě společensky odpovědné chování zaměstnavatele je jeho velkou konkurenční výhodou. Naprosto stěžejní je pak integrace nového zaměstnance, do které spadá zejména proces zaškolení a celkové adaptace, a v neposlední řadě i dodržení předem dohodnutých podmínek zaměstnání. Ideální je, když se podaří tzv. spárovat konkrétní volné pracovní místo, a konkrétního vytipovaného uchazeče z evidence ÚP ČR. A právě o to se ÚP ČR v době, kdy nezaměstnanost dosahuje historického minima a naopak roste zájem zaměstnavatelů o nové zaměstnance, snaží v maximální možné míře. V tomto ohledu se pozitivně projevuje ještě intenzivnější koordinovaná a cíleně zaměřená spolupráce útvarů Zaměstnanosti a Nepojistných sociálních dávek. K 28. 2. 2018 bylo v evidenci ÚP ČR 65 903 uchazečů o zaměstnání, kteří zároveň pobírali dávky v hmotné nouzi. V únoru loňského roku se jednalo o celkem 90 619 lidí. Meziročně tedy jejich počet klesl o 27,3 %.

„Právě tato úzká provazba, kdy ÚP ČR posuzuje klienty v rámci obou oblastí společně, významně zvyšuje jejich uplatnitelnost na trhu práce a zároveň snižuje jejich závislost na dávkách,“ upozorňuje Kateřina Sadílková.

Všem skupinám ohroženým dlouhodobou nezaměstnaností věnuje Úřad práce ČR zvýšenou péči. Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání bylo ke konci března 2018 těch, kteří jsou bez práce déle než 12 měsíců, 32,7 % - celkem 86 247 osob. O rok dříve to bylo 132 210 uchazečů o zaměstnání - 37,1 % z celkového počtu nezaměstnaných. V meziročním srovnání se jedná o pokles o 4,4 %, tedy o téměř 46 tisíc osob. Prioritou ÚP ČR je především kvalitní zprostředkovatelská práce, úzká spolupráce se zaměstnavateli a realizace efektivní APZ, kde jde zejména o veřejně prospěšné práce (VPP) a společensky účelná pracovní místa (SÚPM). V případě uplatnění uchazečů o zaměstnání na VPP není důležitá vysoká kvalifikace. Zároveň ale umožňují dlouhodobě nezaměstnaným, aby si oživili nebo získali pracovní návyky, a po jejich skončení snáze našli stálou práci. Pokud jde o SÚPM, ta nabízejí klientům možnost získání zaměstnání i ve specializovaných oborech. Uchazečům a zájemcům o zaměstnání vydatně pomáhají v návratu na trh práce i rekvalifikační kurzy, které ÚP ČR finančně podporuje. A jejichž obsah i složení plně reflektují potřeby a požadavky regionálních zaměstnavatelů. V neposlední řadě zaměstnanost významně podporují také projekty financované z národních a evropských peněz. Stejně jako regionální Pakty zaměstnanosti, které sdružují nejvýznamnější instituce v krajích, krajské hospodářské komory a další subjekty činné na trhu práce, včetně ÚP ČR. V jejich rámci se signatáři primárně zaměřují na komplexní a systémové řešení podpory zaměstnanosti. Mezi jejich hlavní cíle patří realizace aktivit a aplikace efektivních komplexních opatření v oblasti regionálního trhu práce a zaměstnanosti vedoucích k rozvoji konkurenceschopnosti konkrétního kraje.

Další důležitá komunikace ze strany krajských poboček a kontaktních pracovišť ÚP ČR směrem k zaměstnavatelům, odborům, samosprávě, Hospodářské komoře ČR, neziskovému sektoru a dalším subjektům probíhá napříč všemi regiony formou Poradních sborů ÚP ČR. Zástupci krajských poboček ÚP ČR jsou stálými hosty regionálních tripartit a přímými signatáři sektorových dohod. V průběhu května 2018 se uskuteční pravidelný Poradní sbor generální ředitelky ÚP ČR za účasti nejvyššího vedení Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hospodářské komory ČR, ČMKOS, Unie zaměstnavatelských svazů ČR, Vězeňské služby ČR, Probační a mediační služby, Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy atd. Náplní těchto setkání je především dialog o aktuální situaci na trhu práce a dalším rozvoji zaměstnanosti v České republice.

Vedle výše uvedených aktivit v oblasti Zaměstnanosti ÚP ČR administruje, včetně sociálního šetření, výplatu 16 velmi složitých nepojistných sociálních dávek. V průměru se jedná o 1 454 364 dávek měsíčně v celkovém objemu cca 6 mld. Kč.

„V rámci naší činnosti se snažíme v maximálně možné míře uplatňovat proklientský přístup, avšak je nutné také respektovat nesmírně psychicky náročnou a zodpovědnou práci zaměstnanců Úřadu práce ČR," uzavírá Kateřina Sadílková.

Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR
 
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Náhodné obrázky z naší Galerie

P1100027
P6265914
img_3667
rovna_prava_pro_vsec...
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.