Cvičení s Jaroslavem Wojnarem Zooterapie Euroklíč
Rubriky Různé články Informace o jednání s ministrem Janem Chvojkou (NRZP)

Informace o jednání s ministrem Janem Chvojkou (NRZP)

V ážení přátelé, v pátek 27. ledna jsme jednali s novým ministrem pro legislativu, lidská práva a rovné příležitosti JUDr. Janem Chvojkou. Prvním bodem našeho jednání bylo ustavení monitorovacího výboru Úmluvy OSN pro práva OZP. Tento problém se táhne již sedm let.

V současné době byl monitorovací výbor navrhnut do novely zákona o veřejném ochránci práv. Vzhledem k tomu, že tento zákon nebyl projednán v Poslanecké sněmovně už dva roky, vláda jej stáhla z projednávání v Poslanecké sněmovně. Kontroverzním tématem nebyl monitorovací výbor, ale byla to především témata posílení role ombudsmana ve vztahu k Ústavnímu soudu, zákonodárství a podobně.  Pan ministr J. Chvojka prohlásil, že hodlá do Poslanecké sněmovny předložit rychlou novelu zákona o veřejném ochránci práv, která by řešila právě jenom ustavení monitorovacího výboru Úmluvy OSN o právech OZP. NRZP ČR vítá snahu pana ministra o urychlení ustavení monitorovacího výboru, ale upozornili jsme pana ministra, že ustavení monitorovacího výboru nemůže zákon upravovat tak, jak bylo v navržené novele, kterou vláda stáhla z jednání. Domníváme se totiž, že zákon musí definovat přesněji postavení OZP při monitorování Úmluvy a musí být jasně stanoveny garance, že OZP budou mít skutečný vliv na monitorování Úmluvy.

Druhým bodem našeho jednání byla liberalizace trhu v železniční dopravě. Ukazuje se, že vstup nových provozovatelů v železniční dopravě zhoršuje dostupnost železniční dopravy pro osoby se zdravotním postižením. Noví dopravci plně nerespektují směrnice Evropského parlamentu a Rady a bohužel smlouvy, které s dopravci uzavírá Ministerstvo dopravy, nejsou napsány tak, aby garantovaly přepravu OZP. Pokud dojde k navýšení počtu obdobných dopravců, hrozí skutečně vážné problémy pro dopravu OZP na železnici.

Dalším bodem jednání byl návrh na novelizaci statutu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany. VVZPO má vysoké postavení, protože jeho členy jsou předseda vlády, jako výkonný místopředseda je vždy ministr pro legislativu a rovné příležitosti a dále jsou to ministři MPSV ČR, MŠMT ČR a ministr zdravotnictví. V souvislosti s účinností zákona o státní službě se navrhuje, aby statut Výboru umožňoval zastoupení ministra jeho politickým náměstkem. NRZP ČR nesouhlasí se změnou statutu VVZPO. Domníváme se, že tato změna způsobí neúčast ministrů na jednání Výboru a tím dojde ke snížení jeho úlohy a vážnosti. Uznáváme, že političtí náměstci mohou zastupovat ministra, ale konečné a rozhodující slovo má vždy ministr. Proto nemůže s tímto návrhem souhlasit.

Na závěr jednání jsme se zabývali novelou zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek OZP, tisk 935 a tzv. velkou novelou zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Jak jistě víte, je novela zákona č. 329/2011 Sb., iniciovaná NRZP ČR a měla by přinést řadu zlepšení v oblasti dávek pro osoby se zdravotním postižením. Pan ministr J. Chvojka přislíbil podporu tomuto zákonu a vyjádřil přesvědčení, že zákon bude do konce volebního období schválen. Informoval jsem pana ministra o našich zásadních připomínkách k velké novele zákona o sociálních službách. Pan ministr tyto naše námitky vyslechl s tím, že se jedná o vládní návrh, a tudíž se musí připomínkami zabývat celá vláda.

Přeji Vám všechno dobré.

S pozdravem

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR


 
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Náhodné obrázky z naší Galerie

04-opava-jakartovice
30
P6231623
IMG_1016
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.