Cvičení s Jaroslavem Wojnarem Zooterapie Euroklíč
Rubriky Různé články Začleňování dětí do zájmových činnosti (Dobromysl.cz)

Začleňování dětí do zájmových činnosti (Dobromysl.cz)

V Všichni lidé, bez ohledu na to zda mají postižením či ne, mají právo být plně začleněni do života společnosti. Děti s mentálním postižením by měly žít se svou rodinou, navštěvovat spádovou školu a běžnou třídu, mít možnost hrát si s dětmi s postižením a bez a zapojovat se do běžných volnočasových aktivit.

 

Dětské zájmové aktivity jako jsou tábornické oddíly a různé výtvarné či sportovní kroužky, by měly být otevřeny všem dětem, tedy i dětem se speciálními potřebami – např. s mentálním postižením, autismem či jiným znevýhodněním, případně s kombinovaným postižením. Těmto dětem, které často nemají možnost kontaktu s vrstevníky a tráví většinu času v izolaci, je možno pomoci začlenit se individuálně do dětského kolektivu mezi vrstevníky bez postižení, podpořit je tak v rozvoji sociálních dovedností, samostatnosti, komunikace a orientace v běžném prostředí a především – naplnit jejich základní právo být součástí společenského života.

Dle přání a potřeb dítěte lze najít vhodnou zájmovou činnost, a to nejlépe v místě bydliště. Zároveň je vhodné poskytnout dítěti osobního asistenta. Ten po úvodním seznámení s dítětem, jeho rodinou a prostředím dítě do kroužku většinou 1x týdně doprovází a napomáhá jeho začlenění mezi vrstevníky. Asistent dále s dítětem může individuálně pracovat na rozvoji sociálních a sebeobslužných dovedností do doby, kdy je dítě plně adaptováno a má přirozenou podporu kolektivu. Vše směřuje k tomu, aby dítě mohlo do kroužku chodit samo, což je cíl, který se u některých dětí daří splnit po roce, u někoho je to dlouhodobá záležitost.

Vedoucí se nejčastěji se obávají, že začleňované dítě nebude „stačit“ - zvládat všechny činnosti tak jako ostatní. To se samozřejmě často potvrdí a právě proto je zde asistent, který rámcově zná možnosti a potřeby dítěte a podporuje jej v řešení úkolů a ve zvládání rytmu a rozsahu aktivit. Asistent pomáhá vedoucím začleňované dítě poznat a porozumět mu (sdílí s nimi zkušenosti rodičů, speciálních pedagogů, ostatních asistentů). Po určité době se asistent často stává jakýmsi dalším vedoucím: vztah přestává být formální a spolupráce směřovaná k začlenění dítěte je plodnější. Asistent může pracovat s celým kolektivem a dát tak vedoucím příležitost zaměřit se na krátkou individuální práci s dítětem, může se spolupodílet na vzniku programu schůzek a objevovat hry a aktivity vhodné pro všechny děti případně připravovat snažší varianty pro dítě s postižením, nakonec s oddílem odjíždí i na výpravy... Zlom přichází ve chvíli, kdy vedoucí přestanou na dítě pohlížet jako na „návštěvu“. Jsou rozptýleny obavy z „narušování“ programu, protože ze začleňovaného se stává člen kolektivu a program se připravuje pro celý kolektiv. Pak už není důležité, zda oddíl ujde 5 nebo 10 kilometrů, ale to, že jde a společně.

V Praze a okolí funguje např. projekt Jiné odpoledne, v rámci kterého bylo za posledních 7 let do nejrůznějších organizovaných zájmových aktivit začleněno již přes 50 dětí (nejvíce dětí chodí do Junáka, dále Asociace turistických oddílů mládeže, Pionýra a kroužků při Domech dětí a mládeže – např. keramika, zpěv, cykloturistika, kreslení). Dle názorů rodičů, speciálních pedagogů a dalších lidí, kteří jsou s dětmi v úzkém kontaktu, dělají děti rychlé pokroky jak v sociálních tak sebeobslužných dovednostech a komunikaci. Vrstevníci v kroužcích přijímají své nové kamarády velice dobře a je vidět, že pokud mají dobré vedení, dokáží přijímat odlišnosti často lépe než dospělí. Zlepšuje se také komunikace se zájmovými organizacemi dětí a mládeže, takže není často nijak obtížné vhodný kroužek pro děcko najít.

Mimo Prahu jsou možnosti začlenění „na klíč“ zatím omezené. Jedna možnost je domluvit se s vedoucím kroužku, začlenit dítě do aktivity bez asistence a celý proces podporovat z pozice rodiče úzkou spoluprací s vedoucím. Lze také najit asistenta např. mezi studenty VŠ či VOŠ, přes inzerát, nebo místní dobrovolnické centrum. Je možno také kontaktovat ve svém okolí organizaci která poskytuje služby osobní asistence - databázi organizací poskytujících sociální služby by měli mít na Vašem obecním úřadě.

  
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Náhodné obrázky z naší Galerie

Olympiada_v_Sizuoka2
img_3696
03-opava-jakartovice
15-opava-jakartovice
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.