Cvičení s Jaroslavem Wojnarem Zooterapie Euroklíč
Rubriky Různé články Jediná varianta & spol.

Jediná varianta & spol.

D nešní člověk uznává jen to, co vidí, co dokáže osahat a co podle něj doopravdy existuje a pro něho má nějaký viditelný zisk. A přece...

jsme schopni využít neviditelnou, nesmírnou energii, jejímž prostřednictvím si ve svém materiálním, mnohdy ignorantském postavení vůči všemu neviditelnému sami pro sebe formujeme zkázu, zničení a záhubu. Je zde mnoho situací kdy musíme dbát na to co uděláme a řekneme... Člověk se prostě musí ovládat a dbát na to, co udělá a co řekne. Existují lidé, kteří už z pouhého zvyku používají „svou“ hantýrku, avšak na veřejnosti, ve školách a úřadech se snaží mluvit spisovně. No a podobných příkladů, kdy se člověk dokáže, ba dokonce musí dokázat ovládat ve svém jednání, jakož i ve své řeči je mnoho. Dokáže se a musí se dokázat ovládat, protože se jedná o věci viditelné a všem reálné, za které nese osobní zodpovědnost. Každý člověk však zároveň manipuluje i se skrytými, mohutnými, energiemi, které dává do pohybu svým myšlením. Ale protože pro materialistického člověka dnešní doby všechno to, co se nedá osahat a není viditelné, neexistuje. To vede lidi k popírání jiných lidí, Boha a taky sebe samotných... Utíkají ve své fantazii mnohdy daleko do nejbizarnějších, nejfantastičtějších, nebo nejzkaženějších zákoutí své mysli, domnívajíce se, že je to čistě jejich osobní věc, pokud to nikdo nevidí. Člověk dneška je sice schopen připustit, že jeho nikým neviditelné myšlení a inteligence existují a na vzdělání, které je čistě vnitřní, rozumovou kvalitou na kterou jsou ochotni vynaložit i nemalé finanční prostředky. Ačkoli svým myšlenkám nepřikládají žádnou hodnotu. Stydí se pouze za své vlastní úvahy, dokonce i jen něco vyslovit. Tím se klidně zabývají ve svém myšlení, protože to nikdo nevidí a protože jsou přesvědčeni, že si to mohou dovolit. A tak si to dovolují! Vnitřní myšlenkový život lidí je z tohoto důvodu plný neuvěřitelné malosti, zášti, špíny, povrchnosti, zvrhlosti, závisti, chamtivosti, agresivity, sobectví a ještě mnoho jiného. Vnitřní myšlenkový život lidstva se podobá stoce, plné bahna a všeho možného odpadu. Co to musí lidem přinést? Jakmile zformujeme nějakou myšlenku, živá síla, proudící stvořením a pronikající vším, tedy i člověkem. Utvoří danou myšlenku zformovanou k realizaci a zhmotnění. Konkrétní formu, přesně a bez příkras odpovídající obsahu dané myšlenky. No a tato myšlenková forma je pak po svém vzniku přitahována podle zákona stejnorodosti do centrály myšlenkových forem stejného druhu. A toto shromaždiště stejnorodých myšlenkových forem mohutní stále více a zpětně působí nejen na člověka, který do něj svou myšlenkovou formou přispěl, ale i na celé lidstvo. A protože myšlenkový život lidí je žel, v současnosti takový, jaký je, vznikly a neustále vznikají mohutné energetické myšlenkové centrály především negativního druhu, které zpětně působí na jednotlivce, kteří je vytvořili a neustále živí, jakož i na celé lidstvo. No a lidé, nic netušící o těchto skutečnostech, lidé, domnívajíce se, že na jejich myšlenkový život svědomí  neplatí, lidé, přesvědčeni o tom, že ve svém vlastním nitru a ve svých myšlenkách si mohou dělat co jen chtějí, tito nevědomí lidé jsou živi prostřednictvím jemných energií svého myšlení a jejich přičiněním stále se zvětšující myšlenkové centrály závisti, chamtivosti, sobectví, nenávisti, agresivity, nízkosti, zvrhlosti a tak dále a tak dále. Je to jako obludný a stále rostoucí kolotoč zla, který ve svém ustavičném působení na lidi strhává dokonce i ty, kteří jsou lepšími. Strhává je ke zlu, které by snad oni sami nikdy nedělali a kterým by se oni sami od sebe nikdy vnitřně nezabývali. A tak se naše země spolu s jejími obyvateli pomalu propadá do temnoty, protože temné a neustále rostoucí energetické centrály nejrozličnějších lidských nízkostí ji pomalu, ale jistě strhávají do záhuby. Do záhuby, spočívající v absolutním potlačení všeho vyššího, vznešenějšího, čistějšího a ušlechtilejšího. Do katastrofálního úpadku ducha a lidskosti. Do úpadku ducha, který musí nakonec vyústit do úpadku reálného a hmotného. Toto je cesta zkázy, kterou dnes kráčí lidstvo. Cesta zkázy, skrývající se v podceňování a ignorování subtilních (nesnadných) energií vlastního myšlení, co se navenek projevuje úpadkem všech vyšších hodnot ve vzájemných vztazích mezi lidmi a ve společnosti. Ale je tu řešení: změnit se k lepšímu a zároveň kráčet cestou k lidštějšímu a mnohem hodnotnějšímu životu na zemi. Být to spojeno s převzetím osobní odpovědnosti každého člověka za své myšlení. Lidé si musí uvědomit, že ve svém nitru již nesmí živit nízkost a zabývat se zlem, ale naopak, že toto musí vytěsnit a ve svém nitru rozvíjet pouze dobro a dopřát pozornost pouze ušlechtilému. Tímto způsobem pak začneme vytvářet a sílit energetické shromaždiště myšlenek mnohem ušlechtilejšího druhu. Zároveň začnou chřadnout a zmenšovat se shluky dosavadní nízkosti a nečistoty. Ušlechtilejší myšlenkové centrály budou pozitivním způsobem ovlivňovat myšlení a jednání jednotlivců a tím se začne zlepšovat všechno kolem nás. Vztahy ve společnosti i mezi lidmi. A zem se již nebude propadávat do temnoty, ale naopak stoupat ke Světlu. Dbejme proto na čistotu a ušlechtilost našich vnitřních životů! Staneme se tím strůjci vzestupu civilizace, ale i strůjci vzestupu sebe samých! Uvědomění si skutečnosti, že v našich rukou a v nitru se skrývá klíč k lepší budoucnosti. K lepší budoucnosti našeho světa i nás samých! Vykročme proto s plnou vážností tímto směrem k věčnosti a přestaňme podceňovat význam toho, čím se zabýváme ve svém nitru. Maranátha

Pavel Novotný 
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Náhodné obrázky z naší Galerie

P6265901
rovna_prava_pro_vsec...
P6265904
v-dolina2011-19
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.