Cvičení s Jaroslavem Wojnarem Zooterapie Euroklíč
Rubriky Různé články Byty zvláštního určení (NRZP)

Byty zvláštního určení (NRZP)

V ážení přátelé, již před časem jsme Vás informovali o iniciativě NRZP ČR k úpravě ustanovení § 2301 občanského zákoníku, který se týká bytů zvláštního určení (bezbariérových bytů). Problém je v nerovnosti nájemních podmínek mezi normálními nájemními byty a byty zvláštního určení. V případě úmrtí nájemce bytu se musí rodinní příslušníci vystěhovat nejdéle do dvou let, přičemž v případě, že některému z členů rodiny je více jak 70 let, může přejít nájemní smlouva po úmrtí nájemce bytu na tuto osobu. U bytů zvláštního určení toto ustanovení však neplatí.

Rodinní příslušníci se při úmrtí nájemce takového bytu musí nejpozději do třech měsíců vystěhovat. Navrhli jsme, aby se podmínky u bytů zvláštního určení přiblížily podmínkám ostatních nájemních bytů, a tudíž, aby doba pro odstěhování rodinných příslušníků při úmrtí nájemce bytu zvláštního určení byla prodloužena na jeden rok, a aby byl umožněn přechod nájemní smlouvy u bytů zvláštního určení v případě, že nájem by přešel na osobu starší 70 let nebo osobu se zdravotním postižením. Současně jsme navrhli, aby pečující osoba bydlící ve společné domácnosti měla nárok na náhradní bydlení tehdy, kdy zemře rodinný příslušník obývající byt zvláštního určení, o kterého osoba pečovala.

Minulý týden jednal o tomto našem návrhu Ústavně právní výbor Poslanecké sněmovny. Debata o našem návrhu byla poměrně rozsáhlá, s protichůdnými návrhy. Zdá se, že poslanci obecně akceptovali prodloužení doby na vystěhování z bezbariérového bytu na jeden rok, protože uznali, že především u pečujících osob je velmi kruté a neetické je nutit vystěhovat se do třech měsíců. Zásadní problém však vznikl u přechodu nájmů těchto bytů na osoby starší 70 let. Dalším velkým problémem se ukázala možnost získat náhradní bydlení u pečujících osob, které bydlely společně s nájemcem bezbariérového bytu a pečovaly o něj. Proti tomuto návrhu se postavil Svaz měst a obcí ČR, a to s poukazem na Nařízení vlády č. 481/2000 Sb., že toto Nařízení vlády neumožňuje přechod nájmů u bezbariérových bytů na jinou osobu. Jak jsme později zjistili, toto tvrzení Svazu měst a obcí se však nezakládá na pravdě. Uvedená vyhláška se zabývá byty zvláštního určení, ale z hlediska jejich financování. Někteří poslanci také tvrdili, že zákon nemůže stanovit povinnosti obcí ve vztahu k těmto bytům, protože se jedná o majetek obcí. Takové tvrzení považujeme za absurdní. Majetek obcí je veřejný majetek a nikoliv soukromým majetkem obcí. Obce se zakládají proto, aby poskytovaly služby svým občanům, a k tomu jim slouží i jejich majetek. Je to poněkud zvrácená argumentace. Pokud by obce svůj majetek neposkytovaly občanům, tak ztrácí smysl, aby obce nějaký majetek vlastnily.

Další jednání Ústavně právního výboru v této věci by se mělo uskutečnit 23. 6. 2016.

Přeji Vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR


 
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Náhodné obrázky z naší Galerie

81_ruzne_0110-0910
konf-bez-barier06
36_zahajeni_2609-182...
54_vylet_2809-0957
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.