Cvičení s Jaroslavem Wojnarem Zooterapie Euroklíč
Rubriky Různé články Schválení novely zákona o sociálních službách (NRZP)

Schválení novely zákona o sociálních službách (NRZP)

V ážení přátelé, ve středu 13. dubna schválila Poslanecká sněmovna vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb. /sněmovní tisk.

Zákon původně upravoval tři oblasti, a to zvýšení příspěvku na péči o 10 % ve všech stupních závislostí od 1. 8. 2016, druhou oblastí byla úprava podmínek detenčního řízení, kdy klient pobytové sociální služby vyjadřuje svůj vážně míněný nesouhlas s pobytem v zařízeních sociálních služeb. Třetí oblastí bylo zvýšení pravomoci krajských úřadů v oblasti boje proti nelegálním provozovatelům sociálních služeb. NRZP ČR se podařilo, ve spolupráci s panem poslancem Vítem Kaňkovským, prosadit další pozměňovací návrh, který řeší velmi neutěšenou situaci v oblasti řízení o příspěvku na péči u osob, které jsou dlouhodobě hospitalizované ve zdravotnických zařízeních různého typu pro jednu diagnózu. Typově se jedná o pacienty s těžkým poškozením míchy, pacienty s těžkým poškozením mozku, pacienty po amputacích končetin, ale i některé další stavy. Současná praxe je taková, že po celou dobu hospitalizace je u těchto osob přerušeno řízení o příspěvku na péči, čímž se pak stává, že se pacient dostane do domácího ošetřování po řadě měsíců a nemá v tu chvíli vlastně přiznaný příspěvek na péči. A co je ještě horší, samotné řízení na péči pak probíhá ještě celou řadu měsíců.

Poslanecká sněmovna vládní návrh schválila s velkou většinou. Ze 157 přítomných poslankyň a poslanců jich pro zákon hlasovalo 150 a nikdo nebyl proti. Nyní bude zákon postoupen Senátu, který jej bude projednávat na svojí nejbližší schůzi. Předpokládáme, že Senát by měl zákon schválit, i když samozřejmě může pozměnit schválený text Poslaneckou sněmovnou. Neměl by však zasahovat do zvýšení příspěvku na péči.

Dnes, 14. dubna se také uskutečnilo jednání na MPSV ČR k vypořádání připomínek k Příloze č. 1, vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Příloha č. 1. blíže popisuje jednotlivé úkony deseti základních životních potřeb, podle kterých se hodnotí míra závislosti, tedy stupeň příspěvku na péči. Měli jsme mnoho připomínek, které jste nám poslali, ale MPSV ČR jich akceptovalo pouze minimum. Naše pozice při jednání o takovém dokumentu je poměrně obtížná, protože Přílohu vydává samo ministerstvo. To znamená, že nemáme možnost působit na politiky, abychom vytvořili potřebný tlak. Ministerstvo nám alespoň přislíbilo, že některé naše připomínky zapracuje do metodiky posuzování míry závislosti a tuto metodiku nám poskytne.

Přeji Vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása
Předseda NRZP ČR 
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Náhodné obrázky z naší Galerie

cyklomaraton-k24-201...
v-dolina2010-14
krajske_shromazdeni_...
PA062160
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.