Příspěvek pro zaměstnavatele, a další... (NRZP)

V ážení přátelé, minulý týden schválila Poslanecká sněmovna ve třetím čtení zvýšení příspěvku pro zaměstnavatele zaměstnávající více než 50 % osob se zdravotním postižením. Příspěvek se zvyšuje podle § 78, odst. 2, zákona č. 435/2004 Sb., z částky 8000,- korun na 8 800,- korun. Tato částka je určena na úhradu mzdových prostředků zaměstnanců se zdravotním postižením.

Je to tak, že tato částka nesmí dělat více než 75 % mzdových nákladů. Dále se zvyšuje částka na režijní výdaje, spojené se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením z 2000,- korun na 2700,- korun. Konkrétně se jedná o § 78, odst. 3, zákona o zaměstnanosti. Zákon nyní bude projednávat Senát a po té jej ještě musí podepsat prezident republiky. Dnešním schválením tohoto návrhu je prakticky jisté, že novela zákona o zaměstnanosti vyjde ve sbírce zákonů do 31. 3. 2016, a to znamená, že zvýšení uvedených částek bude moci být použito zaměstnavateli zaměstnávající více než 50 % OZP již za I. čtvrtletí 2016. Tyto změny prosazovala NRZP ČR společně s Asociací zaměstnavatelů zdravotně postižených, Komorou zaměstnavatelů zdravotně postižených a dalších subjektů, a to v souvislosti se zvýšením minimální mzdy příjemcům invalidních důchodů z 8000,- korun na 9300,- korun.

Zákon o sociálních službách

V úterý 26. ledna 2016 je na jednání Poslanecké sněmovny na pevno zařazena k projednání novela zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. To je zákon, kterým se mimo jiné zvyšuje příspěvek na péči o 10 % ve všech stupních.

PnP v I. stupni formou poukázek

Z kuloárových jednání jsme zjistili, že někteří poslanci chtějí prosadit, aby příspěvek na péči v I. stupni byl vyplácen pouze ve formě poukázek na sociální služby. Již jsme s některými poslanci jednali a upozornili jsme je, že tento návrh by zásadním způsobem změnil filozofii poskytování příspěvku na péči, který umožňuje, aby si občan sám a svobodně rozhodl formu poskytování pomoci. Zároveň by způsobil řadu problémů lidem v těch místech, kde není dostupná pečovatelská služba, nebo jiné služby. Tito lidé používají příspěvek na péči tak, že jim někdo uvaří, uklidí, případně vypere. Je zřejmé, že se jedná o lobby poskytovatelů sociálních služeb, kteří si myslí, že takto si zajistí pravidelný příjem a zároveň se může jednat i o snahu státu ušetřit nějaké peníze. Podle informací, které jsou k dispozici, tak někteří zákonodárci se domnívají, že se takto ušetří prostředky, protože řada lidí nebude uplatňovat nárok na příspěvek na péči v I. stupni. Je to velmi zvláštní uvažování, protože pokud člověk potřebuje pomoc a je indikován na I. stupeň příspěvku na péči, tak je nesmyslné vytvářet bariéry a zábrany v přístupu k pomoci. Konkrétní pozměňovací návrhy budou vzneseny až na jednání Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny a dále případně ve druhém čtení zákona.

Vážení přátelé, bude dobré, když oslovíte svoje poslance a budete jim vysvětlovat nesmyslnost a neuváženost takového pozměňovacího návrhu, pokud by byl podán. NRZP ČR připraví argumentaci, proč by byl takový návrh těžko realizovatelný. Tuto argumentaci pošleme jak poslancům, tak i Vám.

Přeji Vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR


 
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.