Cvičení s Jaroslavem Wojnarem Zooterapie Euroklíč
Rubriky Různé články Priority NRZP ČR (NRZP)

Priority NRZP ČR (NRZP)

V ážení přátelé, nejprve mi dovolte, abych Vám všem popřál šťastné vykročení do roku 2016, který určitě nebude o nic jednodušší než rok, který právě skončil. Jak jsme již několikrát psali, tak je nezbytné, aby si většina z Vás podala hned v měsíci lednu žádost o příspěvek na mobilitu. Tato povinnost vyplývá ze zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Pro většinu dosavadních příjemců příspěvku na mobilitu se jedná více méně o administrativní záležitost, kterou Úřad práce rozhodne ve zkráceném řízení. Většina z Vás obdržela dopis z Úřadu práce, kde byl také přiložen formulář žádosti. Vyplněný formulář je nutné podat do podatelny Úřadu práce anebo je možné jej poslat poštou. Doporučuji, abyste při zasílání žádosti poštou přiložili také kopii občanského průkazu a při osobním podání žádosti podatelny Úřadu práce se také prokázali občanským průkazem.

Vážení přátelé, od 1. ledna 2016 platí nařízení vlády o zvýšení minimální mzdy pro příjemce invalidních důchodů, a to na částku 9300,- korun. Bude dobré, když si to sami pohlídáte. V současné době se projednává zvýšení příspěvku pro zaměstnavatele, a to vzhledem k zvýšení minimální mzdy. Příspěvek pro zaměstnavatele by měl být zvýšen v celkové výši o 1500,- korun, a to 800,- Kč na mzdové náklady a 700,- Kč na režijní náklady. NRZP ČR i s dalšími subjekty bude usilovat o to, aby zvýšení příspěvku pro zaměstnavatele bylo schváleno tak, aby jej bylo možné uplatnit za 1. čtvrtletí 2016.

Vážení přátelé, NRZP ČR bude v průběhu prvního pololetí usilovat mimo jiné o prosazení těchto změn, které by vedly ke zlepšení života lidí se zdravotním postižením:

  • Změnu zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, která by vyřešila nesmyslné soudní projednávání nákupu motorového vozidla z příspěvku u dětí do 18 let. Dále u tohoto zákona bychom chtěli prosadit změnu, aby se u příspěvku na nákup motorového vozidla neposuzovala finanční situace žadatele o tuto dávku. Současný stav velmi znevýhodňuje osoby, které jsou aktivní a snaží se pracovat.
  • V Poslanecké sněmovně je otevřen občanský zákoník. Pokusíme se změnit §, který upravuje způsob nakládání s byty zvláštního určení. Dosavadní ustanovení občanského zákoníku stanoví, že při úmrtí pronajímatele bytu zvláštního určení se musí ostatní členové domácnosti odstěhovat do 3 měsíců, bez možnosti náhradního bydlení. Je to v nepoměru k situaci normálních bytů, kde je tato doba stanovena na dva roky. Je to také velmi nelidské, protože se zpravidla jedná o osoby, které dlouhodobě pečovaly o osobu blízkou a nemají vybudované sociální zázemí.
  • MPSV ČR připravuje změnu zákona o nemocenském pojištění s návrhem na pečovatelské volno, až v rozsahu 6 měsíců v případě náhlé nutnosti péče o člena domácnosti. NRZP ČR bude usilovat o urychlení předložení tohoto návrhu, protože by významnou měrou zlepšil současnou situaci pečujících osob v době před přiznáním příspěvku na péči.
  • V souvislosti s projednáváním novely zákona o sociálních službách NRZP ČR předloží poslancům pozměňovací návrh, který by měl umožnit zahájení správního řízení o přiznání příspěvku na péči u osob, které jsou ještě v léčebném zařízení, a kde je zřejmé, že následky nemoci budou dlouhodobého charakteru.

Vážení přátelé, to je několik priorit, které NRZP ČR chce během prvního pololetí roku 2016 prosadit.

Věřím, že nám v těchto věcech budete nápomocni.

Přeji Vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR


 
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Náhodné obrázky z naší Galerie

rovna_prava_pro_vsec...
v-dolina2010-17
P6265901
P5303072
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.