Cvičení s Jaroslavem Wojnarem Zooterapie Euroklíč
Rubriky Různé články Rozsah pracovní činnosti při posuzování ID (NRZP)

Rozsah pracovní činnosti při posuzování ID (NRZP)

V ážení přátelé, velmi často od Vás dostáváme stížnosti na posudkové lékaře, kteří již při posuzování zdravotního stavu určují příjemcům invalidních důchodů rozsah jejich pracovní činnosti. Vznesl jsem tento dotaz řediteli Odboru posudkové služby panu JUDr. Jiřímu Biskupovi.

Pan ředitel mi k mému dotazu v této věci napsal následující:

Zákon o důchodovém pojištění neobsahuje žádné ustanovení, které by omezovalo výdělkové možnosti poživatele invalidního důchodu bez ohledu na stupeň invalidity. Ani Metodický pokyn LPS ČSSZ č. 6/2012 žádné takové metodické opatření neobsahuje. Poživatel invalidního důchodu je tedy ve svých možnostech výdělečné činnosti omezován jen svým zdravotním stavem, v návaznosti na stupeň invalidity má zachovánu určitou pracovní schopnost, a zbytek svého pracovního potenciálu tak může využít na trhu práce.

Pokles pracovní schopnosti se projevuje tím, že invalidní osoba může vykonávat pouze zaměstnání přiměřené svému zdravotnímu stavu, tedy zaměstnání s menšími požadavky na tělesné, duševní a smyslové schopnosti. Do praxe se pak tyto skutečnosti promítnou např. tím, že posuzovaná osoba vykonává jiné, méně náročné zaměstnání nebo pracuje na kratší pracovní úvazek. Délku pracovní doby lze hodnotit jen v souvislostech s ostatními skutečnostmi.

Případné vyjadřování posuzujících lékařů ve smyslu, který uvádíte, by byl nad rámec jejich kompetencí. Ministerstvo práce a sociálních věcí i Česká správa sociálního zabezpečení jsou připraveny šetřit konkrétní případy, pokud se k nim ovšem mohou vyjádřit obě strany. Konkrétní případy je třeba zasílat buď na odbor posudkové služby MPSV nebo na odbor lékařské posudkové služby ČSSZ s uvedením jména občana (posuzovaného) + data jednání a posuzujícího lékaře.

Vážení přátelé, pan ředitel mi zároveň slíbil, že s Odborem lékařské posudkové služby ČSSZ dohodne, aby v této problematice byly znova poučeni všichni posudkoví lékaři OSSZ a ČSSZ. Zároveň mě pan ředitel požádal, abych mu poslal konkrétní případy, kdy se tak stane. Tyto případy však musí být zdokumentovány tak, že je nezbytné uvést datum jednání, jméno posudkového lékaře a samozřejmě jméno a adresu a případně spojení na posuzovanou osobu.

Věřím, že tato opatření přispějí ke zlepšení atmosféry při posuzování míry ztráty pracovních schopností. Chci zdůraznit, že toto je problém zaměstnávání osob se zdravotním postižením, nikoliv posuzování míry závislosti či nároku na průkaz OZP.

Přeji Vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR


 
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Náhodné obrázky z naší Galerie

hipo4
IMG_1223
priprava2011-05
v-dolina2011-23
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.