Jednání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany (NRZP)

V ážení přátelé, v pátek v podvečerních hodinách se uskutečnilo jednání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany (VVZPO). VVZPO mimo jiné projednal návrh Národního plánu podpory vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období let 2015 – 2020.

Při projednávání Národního plánu jsme dokázali, a to za výrazné podpory předsedy vlády, vypořádat všechny rozpory, takže Národní plán by do pololetí měla projednat Vláda ČR. V bodě různé jsem informoval členy VVZPO o tom, že podle našich informací Ministerstvo zdravotnictví ČR dosud neučinilo žádné kroky k ukončení grantového řízení dotací na rok 2015. MZ ČR má dva programy, určené pro organizace osob se zdravotním postižením. V programu Vyrovnávání příležitostí pro OZP je na rok 2015 k dispozici 50 miliónů korun a v programu na Realizaci Národního plánu podpory vyrovnávání zdravotního postižení je v letošním roce 15 miliónů korun.

Ministerstvo neplní harmonogram, který je součástí metodiky grantové politiky na rok 2015. Pan náměstek profesor MUDr. Josef Vymazal, DSc. prohlásil, že pan ministr pozastavil projednávání všech dotací, aby zjistil jejich potřebnost. Upozornil jsem pana náměstka, že to je velmi neseriózní jednání, neboť zásady vlády, které upravují dotace ze státního rozpočtu, jasně stanoví, že orgány, které poskytují dotace, musí ukončit jejich projednávání a odeslání zálohy nejpozději do 31. 3. příslušného roku. Všechny organizace v dobré víře podaly žádosti o dotace, na kterých je závislá jejich činnost a MZ ČR jim ani nesdělilo, že je pravděpodobné, že dotace vůbec neobdrží. Tyto organizace často vykonávají službu za stát. Pan ministr si měl zjistit potřebnost jednotlivých dotačních titulů podstatně dříve. Předseda vlády B. Sobotka požádal pana náměstka, aby MZ ČR urychleně ukončilo projednávání jednotlivých žádostí. Přesto lze očekávat, že finanční prostředky budou poskytnuty nejdříve v červnu.

Vážení přátelé, pokud dostáváte pravidelně dotace z MZ ČR, je nezbytné, abyste panu ministrovi napsali, jak obtížně současnou situaci řešíte, a které služby nemůžete poskytovat.

Vážení přátelé, v bodě různé jsem se paní ministryně M. Marksové také zeptal, jak je to se zálohami na dotace pro celostátní projekty v sociálních službách. Jedná se o 114 dotací a v termínu nebyly vyplaceny zálohy na tyto dotace. Paní ministryně mě ujistila, že tento týden budou všechny dotace vyplaceny. Předseda vlády k tomuto tématu uvedl, že je nezbytné, aby všichni poskytovatelé dotací plnili stanovené termíny a provedli takové úpravy, které umožní vždy dodržet termín 31. 3. pro vyplacení zálohy.

Na jednání VVZPO jsem také připomněl, že při jednáních s představiteli vlády jsme vznesli otázku zvýšení příspěvku na péči a zvýšení minimální mzdy pro příjemce invalidních důchodů. Předseda vlády mě ujistil, že o obou tématech se jedná. Pokud jde o zvýšení příspěvku na péči, měli bychom první návrhy obdržet ještě tento týden.

Vážení přátelé, přeji Vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR


 
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.