Cvičení s Jaroslavem Wojnarem Zooterapie Euroklíč
Rubriky Různé články Mezinárodní den osob se zdravotním postižením (NRZP)

Mezinárodní den osob se zdravotním postižením (NRZP)

V ážení přátelé, od roku 1981 je 3. prosinec uznáván jako mezinárodní den osob se zdravotním postižením. Tento den by měl přispět k plnění závazku mezinárodního společenství k zvyšování míry integrace zdravotně postižených osob do společnosti.

Tento den poskytuje zúčastněných stranám – vládám, občanské společnosti a organizacím sdružujícím osoby se zdravotním postižením – příležitost zaměřit se na problematiku zdravotního postižení, na možnost plnohodnotného začlenění osob se zdravotním postižením do společnosti a zdůraznění přínosu, který osoby se zdravotním postižením představují pro společnost.

U příležitosti oslavy tohoto významného dne se po celém světě koná řada konferencí, odborných diskusí a informačních kampaní zaměřených na práva osob se zdravotním postižením a jejich postavení ve společnosti. Mezinárodní den osob se zdravotním postižením by každoročně měl sloužit též k osvětě a zvyšování povědomí společnosti o problematice zdravotního postižení, k připomenutí překážek a omezení, kterým lidé se zdravotním postižením při uplatňování svých práv i přes přijetí řady mezinárodních dokumentů stále musí čelit a v neposlední řadě by měl každoročně představovat jakýsi impulz ke změně a zlepšení práv osob se zdravotním postižením a jejich možnosti plnohodnotně se zapojit do všech oblastí života společnosti.

Každý rok má Mezinárodní den osob se zdravotním postižením konkrétní téma, které určuje oblast, na niž má být zaměřena hlavní pozornost v příštím období. Letošní téma vychází z dokumentu schváleného Organizací spojených národů „Rozvojové cíle tisíciletí“. Rozvojové cíle tisíciletí nemohou být v žádném případě dosaženy bez zahrnutí osob se zdravotním postižením, tyto osoby, jejich potřeby a zájmy nejsou v kontrolních mechanismech rozvojových cílů náležitě zastoupeny.

Ačkoliv byla mezinárodním společenstvím v minulosti přijata celá řada závazků souvisejících s právy osob se zdravotním postižením a jejich zahrnutí do všech aspektů rozvoje společnosti, rozdíl mezi zamýšlenými záměry a skutečnou praxí přetrvává. S ohledem na tuto skutečnost bylo zvoleno i téma letošního Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením, které zní: „Dostát slibu: zahrnout otázku zdravotního postižení do Rozvojových cílů tisíciletí v nadcházejících letech". Zvolené téma má podpořit proces plného zapojení osob se zdravotním postižením do všech oblastí života společnosti a zajistit důsledné a efektivní naplnění Rozvojových cílů tisíciletí.

NRZP ČR si je vědoma svojí úlohy v hnutí osob se zdravotním postižením v České republice. V současné době vnímáme řadu neřešených úkolů, které zhoršují postavení osob se zdravotním postižením v ČR. Z toho důvodu 15. Republikové shromáždění přijalo Prohlášení, které upozorňuje na problémy komunity lidí se zdravotním postižením v ČR. O těchto tématech nyní jednáme na všech možných úrovních.

Přeji Vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR


 
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Náhodné obrázky z naší Galerie

hipo6
okolo-msk2011-203
m-r-polsko2011-09
14
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.