Otázky pro Výbor OSN pro práva osob se zdravotním postižením (NRZP)

V ážení přátelé, v informaci č. 72/2014 jsem Vás již informoval, že NRZP ČR využila možnost zaslat Výboru OSN pro práva osob se zdravotním postižením návrh otázek, jež by měl tento výbor položit zástupcům České republiky při přezkumu naplňování Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Český překlad návrhu seznamu otázek (tzv. List of Issues), který NRZP ČR vypracovala společně s MDAC (Mental Disability Advocacy Center) a Ligou lidských práv, Vám byl spolu s touto informací rovněž zaslán.

Na jednání 7. října 2014 v sídle OSN v Ženevě mohli autoři zmíněného návrhu otázek i ústně představit témata, která považují za nejdůležitější, a zodpovědět doplňují otázky členů výboru. Tohoto jednání se vedle zástupců MDAC zúčastnila i zástupkyně NRZP ČR.

Posléze – na uzavřeném jednání dne 10. října 2014 – přijal Výbor OSN finální seznam otázek týkajících se naplňování úmluvy v České republice, jež budou zástupcům ČR při přezkumu položeny. Český překlad tohoto seznamu otázek, který vypracoval náš zahraniční expert pan Ondřej Folk, Vám zasílám v příloze. Bohužel výbor nepřijal všechny naše podněty, přestože je – jako např. v oblasti zaměstnávání OZP – považujeme za zcela zásadní.

Samotný přezkum ČR bude vycházet z tzv. „Úvodní zprávy České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením“. Najdete ji na webové stránce MPSV ČR: http://www.mpsv.cz/files/clanky/12571/CRPD_text.pdf . Na tuto zprávu se vztahuje i seznam otázek. Přezkum proběhne v dubnu roku 2015 opět v ženevském sídle OSN na 13. zasedání výboru. Zasedání je přístupné veřejnosti, nicméně zástupci neziskového sektoru na něm budou pouze v roli pozorovatelů bez možnosti činit prohlášení či klást otázky. Krátce před zasedáním však mohou na tzv. „brífinku o situaci v zemi“ podat informace, které pro přezkum považují za relevantní.

Přeji Vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

_____________________________


 
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.