Mezinárodní konference o zaměstnávání a vzdělávání OZP

P raha 24. října 2014 – Více než stovka z naprosté většiny spokojených účastníků z řad odborné veřejnosti se ve středu 22. října zúčastnilo v pražském hotelu Modrá růže mezinárodní konference „Zaměstnávání osob se zdravotním postižením – šance pro obě strany“.

Hosty konference, kterou v rámci projektu „Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením“ uspořádal Fond dalšího vzdělávání, přivítal Štefan Duháň z Ministerstva práce a sociálních věcí. V dalších příspěvcích se auditorium seznámilo s možnostmi a dosavadními výsledky projektu, v jehož rámci mají zaměstnavatelé mj. možnost bezplatně vzdělávat své zaměstnance se zdravotním postižením (OZP) či znevýhodněním (OZZ). Duháňova resortní kolegyně a odborná garantka projektu Jana Majerová zdůraznila, že firmy přitom mají „volné ruce“ – samy si podle svých potřeb mohou zvolit zaměření vzdělávacích kurzů pro zaměstnance z řad OZP/OZZ. Jiří Střítecký z GŘ Úřadu práce na závěr úvodního bloku konstatoval, že se po periodě ministra Drábka do aktivní politiky zaměstnanosti „opět vrací lepší doby“.

Příspěvky představitelů podnikatelské sféry z firem se vstřícným přístupem k zaměstnávání OZP/OZZ konferenci posunuly do oblasti sdílení zkušeností dobré praxe. Jiří Černý ze společnosti ERGOTEP, která zaměstnává 95 % OZP, upozornil na důležitost průběžného vzdělávání zaměstnanců s postižením. Jenom díky němu se mohl firemní program posunout od kompletce a balení zboží v dřívějších dobách k dnešním sofistikovaným činnostem… „Přitom většinou se stejnými zaměstnanci,“ jak zdůraznil. Štefan Gunda (ŠKODA AUTO) seznámil přítomné s firemním „personálním poolem“. Do tohoto oddělení jsou umístěni ti, kteří z různých důvodů nemohou vykonávat původní práci (dlouhodobé zdravotní problémy, těhotenství apod.). Smyslem „poolu“ je umožnit zaměstnancům přečkat kritickou dobu a po čase jim najít v rámci firmy nové odpovídající uplatnění. Kromě toho vytvořila „Škodovka“ pro OZP množství chráněných míst, a to výhradně na své náklady bez podpory státu.

Tato informace zajímavě korespondovala s vystoupeními Ricka Williamse (zakladatel společnosti FREENEY WILLIAMS) a Huw Daviese (ředitel BASE) z Velké Británie, jejichž vystoupení se z převážné části nesla v duchu prezentace britského modelu zaměstnávání OZP/OZZ. „Žádné kvóty, žádná finanční podpora státu pro zaměstnavatele OZP“, zaznělo od nich mimo jiné. (V ČR je pro společnosti zaměstnávající 25 a více zaměstnanců stanovena povinnost zaměstnávat 4 % OZP/OZZ, současně je však toto zaměstnávání „odměňováno“ finančním zvýhodněním – a v řadě zemí EU je to podobné.) Největší motivací k zaměstnávání OZP je ve Velké Británii společenská odpovědnost zaměstnavatelů, která jim na druhou stranu přináší zlepšenou image a tím konkurenční výhodu oproti těm firmám, v jejichž týmech OZP chybějí. Navíc z různých průzkumů vyplývá, že zaměstnávání OZP posiluje vnitrofiremní kulturu, snižuje nemocnost a přispívá k větší výkonnosti podniku…Ovšem také ve Velké Británii jistá podpora firmám zaměstnávajícím OZP existuje – například mají snadnější přístup ke státním zakázkám než ostatní.

Program konference završily tři paralelně probíhající workshopy vedené Petrou Helebrantovou z OZP akademie, Karlem Rychtářem z Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených a již zmíněným Rickem Williamsem. Interaktivní, místy až „hravou“ formou si jejich účastníci prohloubili a dále rozšířili získané vědomosti.

Více informací o projektu „Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením“, k nimž během několika dní přibudou i detailnější informace o konferenci, je možné získat na adrese www.zamestnavani-ozp.cz.

Kontakt pro média:

Mgr. Roman Sovák
Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace MPSV
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení povolte JavaScript


 
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.