Cvičení s Jaroslavem Wojnarem Zooterapie Euroklíč
Rubriky Různé články Poskytování asistence ve zdravotnickém zařízení + poplatky za registraci spolku (NRZP)

Poskytování asistence ve zdravotnickém zařízení + poplatky za registraci spolku (NRZP)

V ážení přátelé, v pondělí 29. 9. 2014 jsem jednal jménem NRZP ČR na Ministerstvu zdravotnictví ČR s panem náměstkem J. Vymazalem a paní náměstkyní MPSV ČR J. Hanzlíkovou. Předmětem našeho jednání byla možnost poskytování asistence pečujícími osobami ve zdravotnických zařízeních. Velká část lidí se zdravotním postižením se velmi brání pobytu ve zdravotnickém zařízení.

Oddalování léčby má závažné důsledky, léčba se prodražuje a prodlužuje. Především u lidí s těžkým zdravotním postižením zdravotnický personál řeší tuto situaci „invalidizací“ těchto lidí. To znamená trvalé upoutání na lůžko, cévkováním apod. To má však pro tuto skupinu pacientů závažné důsledky. Ztrácejí kompetence, které se v průběhu doby naučili.

Problém má ještě sociální rozměr. Velká část výše uvedených pacientů je příjemcem příspěvku na péči, a pokud jsou v rodinách, zajišťuje jim péči jeden z rodinných příslušníků. Často je situace taková, že onen rodinný příslušník žije z příspěvku na péči, současně jako hlavní pečující osoba je sociálně i zdravotně pojištěna. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách stanoví, že po třiceti dnech pobytu ve ZZ, se výplata příspěvku na péči zastavuje, pokud není osobní péče poskytována i ve ZZ. Bohužel ZZ zařízení tuto péči většinově neumožňují s výjimkou dětí do šesti let. Pečující osoba se však dostává do těžko řešitelné situace. Zastavením výplaty příspěvku na péči nemá žádný příjem a současně není zdravotně a sociálně pojištěna. Situaci může částečně řešit přihlášením se do evidence uchazečů o zaměstnání a požádat si o dávku hmotné nouze. To je situace velmi nekomfortní. Přiznání dávek hmotné nouze předchází majetkové šetření apod. Jako uchazečka o zaměstnání nemůže pečující osoba stejně žádné zaměstnání přijmout, protože po návratu OZP ze ZZ, musí být opět k dispozici. NRZP ČR chce prosadit možnost poskytování osobní asistence ve ZZ. Samozřejmě, že nelze tuto asistenci umožnit na všech odděleních ZZ. Zákon by mohl pouze umožnit lůžkovým ZZ poskytování takové služby, přičemž konkrétní způsob a výčet oddělení by stanovil organizační řád každého ZZ. Tudíž by se jednalo pouze o malou legislativní úpravu. Vzhledem k tomu, že ZZ sama poskytují řadu služeb, nelze předpokládat poskytování osobní asistence po celý den. Vždy by asi musel rozsah služeb podléhat určité dohodě. Budeme rádi, když nám k tomu napíšete svůj názor, a to na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení povolte JavaScript .

Vážení přátelé, v pátek 26. září poslanci schválili změnu zákona o soudních poplatcích, která odstraňuje stav, kdy se neziskové organizace od ledna 2014 staly plátci soudních poplatků týkajících se zápisů do rejstříků vedených krajskými soudy.

Skupina 22 poslanců reprezentovaná Petrem Kořenkem (ČSSD) předložila již v březnu tohoto roku návrh zákona, který navrhuje, aby řízení ve věcech veřejného rejstříku, jež se týkají spolku, nadace, nadačního fondu, ústavu a obecně prospěšné společnosti, byla osvobozena od soudního poplatku.

Odůvodnění návrhu poukazovalo především na to, že do konce roku 2013 neziskové organizace žádné poplatky neplatily, přičemž zejména v případě spolků s rozsáhlejší strukturou (pobočnými spolky) či organizací s mnohačlennými statutárními a kontrolními orgány by se poplatky placené neziskovými organizacemi mohly vyšplhat na desetitisíce až statisíce korun ročně. Neziskovky totiž neplatí pouze za prvozápis, tedy úkon po založení organizace, ale také v souvislosti s jakoukoli změnou (změna sídla, změny v členech statutárních nebo kontrolních orgánů apod.), přičemž v případě pobočných spolků se platí u každé pobočky zvlášť.

Uvedená legislativní změna je dobrou zprávou také pro desítky tisíc malých spolků, které dříve fungovaly jako občanská sdružení. Podle přechodných ustanovení k novému občanskému zákoníku totiž mají do začátku ledna 2016 povinnost uvést svůj název do souladu NOZ (název musí obsahovat slova „zapsaný spolek“, „spolek“, nebo příponu „z.s.“). Do začátku roku 2017 pak mají kompletně upravit své stanovy do souladu s NOZ a do veřejného rejstříku vložit všechny povinně zapisované údaje (statutární orgány, sídlo, apod.).

Přeji Vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR


 
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Náhodné obrázky z naší Galerie

72_2soutezni_den_290...
07
socialni-podnik03
m-r-polsko2011-01
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.