Cvičení s Jaroslavem Wojnarem Zooterapie Euroklíč
Rubriky Různé články Reakce na tiskovou zprávu MPSV ČR (NRZP)

Reakce na tiskovou zprávu MPSV ČR (NRZP)

V ážení přátelé, v sobotu 27. 9. 2014 vydalo MPSV ČR tiskovou zprávu, která dle mého mínění je nepřesná a zcela zavádějící. Tisková zpráva reaguje na naše vyjádření k neschválení pozměňovacího návrhu, kterým měl být přiznán IV. stupeň příspěvku na péči osobám, které jsou trvale odkázány na péči jiné osoby, ale jsou orientovány a komunikují.

Především není pravda, že to byl pozměňovací návrh prosazovaný mou osobou. Pozměňovací návrh byl připraven legislativou NRZP ČR, schválen předsednictvem NRZP ČR, projednán na setkání s předsedy krajských organizací, kde všichni s návrhem souhlasili. Já jsem byl pouze tou osobou, která se za NRZP ČR snažila získat pro tento návrh podporu, jak MPSV ČR tak také poslanců.

Celý koncept tiskové zprávy je postaven tak, jako by NRZP ČR dělala svojí politiku bez konzultací s organizacemi a lidí z MPSV ČR nebo s poslanci. Opak je pravdou. S uvedeným pozměňovacím návrhem jsem nejprve seznámil paní ministryni a připravil jsem jí k tomu obsažný materiál. NRZP ČR uplatnila tento pozměňovací návrh ve svých připomínkách k novele zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. V informacích, které vydává NRZP ČR jsme o pozměňovacím návrhu informovali širokou veřejnost opakovaně s tím, že náš návrh byl mnoha organizacemi a jednotlivci z řad osob se zdravotním postižením podpořen. Na jednání 15. 9. 2014, o kterém se zmiňuje tisková zpráva MPSV ČR byl náš návrh na úpravu podmínek IV. stupně většinově přítomnými zástupci organizací zdravotně postižených schválen, což musela konstatovat i přítomná náměstkyně ministryně MPSV ČR paní Z. Jentschke Stöcklová. Je pravda, že tento návrh není koncepční, což jsme také od začátku věděli a přiznávali, ale tento návrh měl okamžitě pomoci úzké skupině lidí a reagoval také na pořad České televize, která upozornila na případy lidí, kteří potřebují 24hodinovou péči, a přesto nemají nárok na IV. stupeň příspěvku na péči. Zcela zavádějící je informace uvedená v tiskové zprávě, že proti návrhu byli zástupci osob postižených autismem. Ti vyjádřili názor, že jejich situaci náš pozměňovací návrh neřeší, ale že nejsou proti. Proti návrhu se postavil pouze zástupce lidí s duševním onemocněním, což je asi logické. Problémy lidí s duševním onemocněním jsou odlišné od ostatních druhů zdravotního postižení a je zřejmé, že budoucí způsob hodnocení nároku na příspěvek na péči bude muset být jiný u lidí s duševním onemocněním a jiný u ostatních druhů zdravotního postižení.

Zcela zavádějící je část tiskové zprávy MPSV ČR, která hovoří o finančních prostředcích a o počtu lidí, kterých by se měl náš pozměňovací návrh týkat. Na žádném setkání s MPSV ČR ani v Poslanecké sněmovně k našemu pozměňovacímu návrhu nezaznělo, že by se mohl dotýkat 31 tisíc osob, což je samozřejmě nesmysl, a že by zatížil rozpočty částkou 1,7 mld. korun. Možná, že MPSV ČR počítá dopady na veřejné rozpočty v průběhu dalších 10 let. Pak je možné, že má pravdu, ale co bude za 10 let, nikdo z nás neví. MPSV ČR by si mělo být především vědomo toho, že příspěvek na péči nebyl po celou dobu platnosti zákona o sociálních službách valorizován a naopak byl I. stupeň snížen z původních 2000,- korun na 800,- korun. Současná výše příspěvku na péči vůbec neodpovídá cenám sociálních služeb a udržuje rodiny, které pečují o své blízké v nedůstojných životních podmínkách.

Vážení přátelé, požádal jsem paní ministryni o urychlenou schůzku, protože se domnívám, že podobné tiskové zprávy pouze zhoršují atmosféru k jednání a nevedou k dobrým výsledkům. Věřím, že paní ministryně bude s námi co nejdříve jednat, abychom mohli připravit důkladnější změnu, která nastaví důstojné podmínky poskytování péče.

Vážení přátelé, v pátek Poslanecká sněmovna neschválila novelu zákona č. 329/2011 Sb. Vláda navrhla Poslanecké sněmovně, aby tento zákon byl schválen podle § 90 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. To znamená bez druhého a třetího čtení. Tento návrh vetovaly dva poslanecké kluby, a to TOP 09 a ODS. Včera večer jsem jednal s těmito kluby a podle jejich vyjádření tak učinily proto, že MPSV ČR ani Vláda ČR je neoslovily s tím, aby přistoupily na schválení výše uvedené novely hned v prvním čtení.  Novela zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením řeší výměnu průkazů OZP tak, abychom nemuseli být při výměně průkazu v příštím roce nově posuzováni. Tento návrh NRZP ČR plně podporuje a byl koncipován na základě našich návrhů. Bohužel, MPSV ČR předalo novelu zákona do Poslanecké sněmovny až počátkem měsíce září, i když vědělo, že tento zákon je velmi důležitý. O konceptu automatické výměny průkazů OZP bylo již rozhodnuto v březnu letošního roku, a je tudíž trochu podivné, proč byl návrh zákona tak dlouho zpracováván a předložen Poslanecké sněmovně s takovým zpožděním. Naštěstí poslanci zkrátili lhůtu na projednání ve výboru na 30 dní, takže legislativní proces se do konce roku pravděpodobně zvládne. Budeme však žít v nejistotě až do konce roku. Což považujeme za neodpovědné.

Vážení přátelé, píši Vám tuto informaci, abyste nebyli zaskočeni nějakou dezinformační kampaní.

Přeji Vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR


 
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Náhodné obrázky z naší Galerie

p1140733
p1140802
v-dolina2011-23
vzduch-v-trinci-01
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.