Cvičení s Jaroslavem Wojnarem Zooterapie Euroklíč
Rubriky Různé články Financování sociálních služeb + pozměňovací návrh NRZP ČR 108/2006 (NRZP)

Financování sociálních služeb + pozměňovací návrh NRZP ČR 108/2006 (NRZP)

V ážení přátelé, ve středu 3. září se uskutečnilo jednání Výboru pro sociální politiku PSP ČR, které projednávalo mimo jiné novelu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tento zákon upravuje především převod financování sociálních služeb z úrovně MPSV ČR na jednotlivé kraje a dále převádí Inspekci kvality sociálních služeb z úrovně Krajských úřadů a Úřadů práce na MPSV ČR.

NRZP ČR je dlouhodobě proti převodu financování sociálních služeb z MPSV ČR na krajskou úroveň. Tento negativní postoj však není motivován tím, že bychom byli proti přiblížení státní správy na nižší úroveň, blíže k občanům, nebo že bychom se obávali, že kraje budou poškozovat poskytovatele sociálních služeb, které zřizují různé spolky zdravotně postižených. Náš negativní postoj je motivován především tím, že tímto převodem se neodstraňuje dotační systém. Zároveň vzniká velké nebezpečí, že jednotlivé kraje budou mít rozdílnou podporu jednotlivých druhů služeb a dojde k vytvoření unikátních 14 systémů sociálních služeb, což pro nás uživatele není dobrá zpráva. Na jednání Výboru s negativním stanoviskem k převodu financování jsem vystoupil pouze já a ředitel Charity Západočeského kraje pan Jiří Lodr. Poslanci však většinově odhlasovali tento převod financování.

Z hlediska NRZP ČR však bylo nejdůležitější jednání o pozměňovacím návrhu, který měl umožnit přiznávání příspěvku na péči ve IV. stupni osobám, které nejsou schopny vykonávat 8 základních životních potřeb, ale jsou orientovány a jsou schopny komunikace. Tento pozměňovací návrh jsem Vám již poslal, ale znovu Vám jej posílám. Návrh si osvojil pan poslanec Kaňkovský z KDU-ČSL a rozvinula se k němu poměrně dlouhá a živá diskuse. MPSV ČR přišlo se zamítavým stanoviskem. Jako hlavní argument MPSV ČR uvedlo, že tento návrh je nesystémový, a že problém, který má řešit pozměňovací návrh, lze napravit metodikou. Je pravda, že tento návrh není systémový, protože neřeší celé posuzování nároku na IV. stupeň příspěvku na péči. Řeší však aktuální okamžitou potřebu u lidí, kteří jsou na tom opravdu velmi špatně.

Považuji však za velmi nekorektní argument MPSV ČR, že tento problém lze řešit metodickým předpisem. To prostě není pravda. § 8 zákona o sociálních službách jasně stanoví, že IV. stupeň lze přiznat pouze osobě, která nezvládá 9 nebo 10 základních životních potřeb. Žádná metodika nemůže jít nad rámec zákona, takže není možné ošetřit metodikou případy, kdy osoba není mobilní, nedokáže si připravit stravování, nedokáže se obléknout ani obout, nedokáže si sama provést tělesnou hygienu nebo výkon fyziologické potřeby, nedokáže pečovat o svoje zdraví bez pomoci jiné osoby, nedokáže realizovat osobní aktivity a péči o domácnost a je pouze orientovaná a umí komunikovat. Takový člověk má ze zákona nárok pouze na III. stupeň příspěvku na péči. Váha jednotlivých kritérií není nijak stanovena. Proto jsme navrhli krátkodobé urychlené řešení do doby, než MPSV ČR připraví rozsáhlou novelu zákona o sociálních službách, která by nově definovala způsob posuzování nároku na příspěvek na péči.

Hlasování na Výboru o našem pozměňovacím návrhu nakonec dopadlo tak, že pro hlasovalo pouze pět přítomných poslanců, ostatních osm poslanců se zdrželo. Tudíž návrh nebyl schválen.

Vážení přátelé, jsme rozhodnuti usilovat o přijetí tohoto pozměňovacího návrhu ještě v rámci projednávání zákona ve druhém a třetím čtení. Budu rád, když všichni budete lobbovat pro tento návrh u svých poslanců a budete je přesvědčovat o nezbytnosti jeho schválení.

Věřím, že se nám to nakonec podaří.

Přeji Vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR
___________________________ 
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Náhodné obrázky z naší Galerie

P6265918
krajske_shromazdeni_...
P5303053
P6265912
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.