Cvičení s Jaroslavem Wojnarem Zooterapie Euroklíč
Rubriky Různé články Osobní asistence v nemocnicích + průzkum zaměstnanosti (NRZP)

Osobní asistence v nemocnicích + průzkum zaměstnanosti (NRZP)

V ážení přátelé, v současné době jsme několikrát řešili situaci poskytování osobní asistence pro lidi s těžkým zdravotním postižením ve zdravotnických zařízeních. Je to zásadní problém, který naráží na řadu problémů. Ze strany osob s těžkým zdravotním postižením je často tato asistence nezbytná, protože lůžková zdravotnická zařízení nejsou personálně vybavena na to, aby mohla klientům poskytovat služby jako krmení, polohování, hygienu a podobně.

Na druhé straně, zdravotnická zařízení se často brání tomu, aby pacient, který je dlouhodobě na lůžkovém oddělení a má těžké zdravotní postižení, měl u sebe osobní asistenci. Je to tím, že cizí osoby na oddělení samozřejmě můžou vytvářet různé problematické situace. Často lůžková zdravotnická zařízení řeší tento problém tak, že osobu se zdravotním postižením imobilizují, to znamená, trvale upoutají na lůžko, zacévkují a tím mají problém vyřešen. Taková situace často vede k tomu, že pacienti s těžkým zdravotním postižením se po vyléčení obtížně dostávají do původní fyzické kondice a často dlouhodobější hospitalizace vede k zhoršení celkové zdravotní kondice. Proto jsme přesvědčeni o tom, že bychom měli prosazovat, aby například u kvadruplegiků nebo u lidí s rozvinutou svalovou dystrofií či u podobných diagnóz byl přítomen osobní asistent, který by jim pomohl na vozík, pokud to zdravotní stav dovolí tak, aby neztratili svoje obvyklé návyky a schopnosti. K tomu, aby bylo umožněno poskytování osobní asistence ve zdravotnickém zařízení, je potřeba mít souhlas revizního lékaře pojišťovny.

Vážení přátelé, v příloze Vám posílám formulář, který je shodou okolností pro VZP. Tento formulář je třeba vyplnit přim přijetí do zdravotnického zařízení, pokud se jedná o neakutní hospitalizaci a je předpoklad, že hospitalizace bude delší. Formulář by měl vyplnit lékař oddělení, kde budete hospitalizováni. Pokud revizní lékař vysloví souhlas s osobní asistencí, tak takové osobě bude i nadále vyplácen příspěvek na péči i po 30 dnech pobytu, protože bude použit k osobní asistenci. Myslím si, že bychom měli co nejvíce institut osobní asistence ve zdravotnických zařízeních prosazovat.

Vážení přátelé, včera NRZP ČR uspořádala tiskovou konferenci na téma zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ústředních orgánech státní správy. NRZP ČR provedla po šesti letech porovnávání zaměstnávání osob se zdravotním postižením na jednotlivých resortech.  Z uvedeného srovnání, které Vám v příloze posílám, jednoznačně vyplývá, že došlo k dramatickému poklesu zaměstnávání osob se zdravotním postižením jednotlivými ministerstvy. Státní orgány téměř rezignovaly na snahu vytvářet vhodné pracovní podmínky pro zaměstnávání těchto osob a raději odvedou sankci. Tato sankce musí být uhrazena z prostředků určených na platy zaměstnanců.

V ČR je v evidenci ÚP evidováno přibližně 61 tisíc uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením. Je to přibližně 12 % z celkového počtu práce schopných OZP. Toto číslo je však velmi nepřesné, protože ÚP nezařazuje jako uchazeče o zaměstnání osoby, které pobírají invalidní důchod 3. stupně. Dále mimo evidenci nezaměstnaných osob se zdravotním postižením jsou další desítky tisíc, které de facto rezignovaly na hledání jakéhokoliv zaměstnání a žijí pouze ze svých invalidních důchodů. Počet těchto lidí nelze zcela odhadnout. Z výše uvedeného je zřejmé, že státní orgány v poslední době nevěnují dostatečnou pozornost zaměstnávání osob se zdravotním postižením a jsou tak špatným příkladem podnikatelským subjektům.

Přeji Vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

__________________________________


 
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Náhodné obrázky z naší Galerie

19_zahajeni_2609-125...
PICT0155
luhacovice-05
p1050771
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.