Cvičení s Jaroslavem Wojnarem Zooterapie Euroklíč
Rubriky Různé články Hiporehabilitace – jak mohou koně pomoci a jak vybrat kvalitní středisko?

Hiporehabilitace – jak mohou koně pomoci a jak vybrat kvalitní středisko?

H iporehabilitace dnes pomáhá překonat zdravotní potíže více než pěti tisícům lidí ročně. Ti všichni docházejí do některého z 36 středisek, které po celé republice sdružuje Česká hiporehabilitační společnost. Poskytovatelů těchto služeb je ale mnohem více, takže i počet klientů bude výrazně vyšší. Jak mohou koně pomoci a jak vybrat kvalitní středisko, aby hiporehabilitace byla účinná?

Hiporehabilitace je veřejností chápaná především jako metoda, jež pomáhá osobám s fyzickým postižením, například lidem upoutaným na invalidní vozík, kteří využívají zejména Hipoterapii. Ta je však jedním ze čtyř rovnocenných oborů hiporehabilitace. Stále větší popularitu si získává Psychoterapie pomocí koní (PPK), která pomáhá dětem a dospělým s duševními poruchami, jako je deprese, poruchy nálad, schizofrenie, závislosti či dětem se syndromem ADHD. Dalším oborem jsou Aktivity s využitím koní (AVK), které jsou jako metoda speciální a sociální pedagogiky zaměřená na problémy s příliš agresivním nebo naopak submisivním chováním, se zařazením do kolektivu, nebo s přijmutím autority a podobně. Poslední, sportovní disciplínou, je parajezdectví, kde lidé se zdravotním znevýhodněním se mohou realizovat v paravoltiži a paradrezuře.

Hipoterapie využívá pohyb koňského hřbetu

Hipoterapie je fyzioterapeutická metoda a probíhá na koni se speciálním výcvikem pod vedením fyzioterapeuta či ergoterapeuta a je prováděná s písemným souhlasem lékaře. Jedinečnost této terapie spočívá ve využití trojrozměrného pohybu hřbetu jdoucího koně v kroku, jehož prostřednictvím dochází k oslovení centrálního nervového systému klienta, který při terapii na koňském hřbetě sedí nebo je v jiné poloze, přizpůsobené jeho možnostem. A protože tento pohyb je podobný střídavému pohybovému vzoru člověka, tak lidský mozek při pohybu zvířete zpracovává a vysílá vjemy a příkazy, které by za normálních okolností, u zdravého člověka, používal při chůzi nebo lezení. Pohybující hřbet koně také působí jako balanční plocha - aktivují se hluboké stabilizační systémy a vzpřimovací mechanizmy. Prostřednictvím hipoterapie je tak možné dosáhnout pokroků především v pohybu u dětí i dospělých s poruchami koordinace, rovnováhy a psychomotorického vývoje. Hipoterapii lze provozovat dokonce už od věku 2 měsíců, horní hranice není určena. Viditelné účinky má u diagnóz, jako je dětská mozková obrna, opožděný psychomotorický vývoj, Downův syndrom, vadné držení těla, skolióza, dysfunkce pánevního dna, mozkové příhody, roztroušená skleróza, poúrazové stavy, mentální retardace, zrakové a sluchové vady či poruchy a vady řeči.

Psychoterapie pomocí koní pomůže při úzkostech i poruchách chování

Stále se málo ví, že koně mohou pomoci i lidem s psychickými potížemi. Toto odvětví se jmenuje psychoterapie pomocí koní (PPK), kdy je léčba založena na působení psychologickými prostředky s využitím koně a jeho specifických vlastností jako koterapeuta v psychoterapeutickém procesu k pozitivnímu ovlivnění duševního stavu člověka, například při depresivních a úzkostných příznacích, závislosti na psychoaktivních látkách, poruchách poznávacích funkcí u seniorů, při dětské hyperaktivitě nebo při poruchách autistického spektra atd. Při práci se zvířetem můžeme klientovi pomoci překonat i jeho strach. U dětí s poruchami chování kůň svým stabilním chováním usměrňuje jejich jednání. Pokud si totiž dítě přinese „zlobení“ do stáje, nemůže lekce proběhnout, protože kůň to jednoduše nedovolí.

Aktivity s využitím koní můžou pomoci najít ztracenou sebedůvěru

Aktivity s využitím koní (AVK) patří mezi metody speciální pedagogiky, sociální pedagogiky a práce, využívající prostředí určeného pro chov koní a práci s nimi, kontaktu s koněm a interakce s ním jako prostředku k motivaci, aktivizaci, výchově a vzdělávání lidí se zdravotním postižením a specifickými potřebami. Pokud má například dítě problém najít si kamarády, je nesmělé, neprůbojné, může mu kůň pomoci najít ztracenou sebedůvěru a zvýšit sebehodnocení. Jak to funguje? Kůň je totiž symbolem síly a odvahy. Dejte dítěti do ruky vodítko, na jehož konci stojí to nádherné obrovské zvíře a naučte ho, jak správně a bezpečně navázat s koněm kontakt, jak porozumět jeho řeči těla a jak mu vlastním tělem říci, co od něho chce. A to veliké zvíře začne poslouchat. To je přece úspěch! Když je dítě naopak sebevědomé až příliš a nerado se podřizuje autoritám, správně vybraný kůň mu svými přirozenými reakcemi velice rychle ukáže, kde jsou jeho hranice a že agresivitou a vztekem ničeho nedosáhne. Třídní agresor dostane za úkol pracovat s koněm dominantním, který mu nic neodpustí a žákům, které jsou obětí šikany, je přidělen kůň lehce ovladatelný a ochotný. To umožní vyrovnat síly, stabilizovat situaci v kolektivu a nasměrovat ho k vzájemnému respektu a toleranci. Koně jsou pro děti velkou motivací a dokážou bořit bariéry.

Parajezdectví

Pro lidi, kteří nemohou chodit, se kůň stává jejich dopravním prostředkem a může jim třeba nabídnout procházku do míst, kam by se jinak se svým invalidním vozíkem těžko dostali. Všichni (nehledě na náš zdravotní stav) máme chuť ve svém životě něco dokázat. A opět je tu kůň, kterému je celkem jedno, jak moc se od sebe lišíme, a nabízí partnerství ve sportovní kariéře – parajezdectví. V ČR je nejvíce rozšířena paravoltiž a paradrezura, během roku se pořádají závody včetně mistrovství. Při paravoltiži cvičenci na neosedlaném koni provádějí gymnastické cviky, a to buď samostatně, nebo ve dvojici. Koně vede lonžér na lonži ve voltižním kruhu. Paravoltiž je v základech shodná s voltiží, je však přizpůsobená jedinci se zdravotním znevýhodněním. Paradrezura vychází z drezury, což je klasická jezdecká disciplína, kdy jezdec předvádí se svým koněm předem danou úlohu na obdélníku 20×40 nebo 20x60m, po jehož obvodu je umístěno 8-12 písmen.

Důležité informace:

Ověřujte odbornost

Pokud máte o hiporehabilitaci zájem, obracejte se vždy pouze na hiporehabilitační střediska, kde personál má odpovídající vzdělání a zkušenosti se specializací na hiporehabilitaci. Na webových stránkách České hiporehabilitační společnosti (ČHS) je uvedeno 36 členských středisek dle krajů i s údaji o složení profesionálního týmu, jeho vzdělání a také zázemí střediska a provozní podmínky. Provozovatelů hiporehabilitace je ale mnohem více.

Jak se pozná kvalitní hiporehabilitační středisko?

Základním ukazatelem kvality a bezpečnosti střediska je vždy odborný personál – terapeut, instruktor a dobře připravený kůň. Personál musí mít požadované vzdělání a zkušenosti dle nabízeného oboru hiporehabilitace, včetně cvičitelů koní. Koně by měli mít složenou specializační zkoušku, na jejímž základě jim je udělena licence ČHS - kůň má na svém boxe cedulku. Indikátorem je také přijímací proces formou vstupního pohovoru nebo vyšetření a doložení písemného souhlasu lékaře nebo psychologa. Terapie a lekce jsou vedeny dle potřeb klientů a koně jsou jim vybíráni dle léčebného cíle. Důležité je bezpečné a bezbariérové prostředí, vybavení a zázemí pro klienty – středisko disponuje písemnými pravidly bezpečnosti a provozním řádem. Vlastní hiporehabilitace probíhá v kryté nebo otevřené jízdárně, jezdí se i v terénu. Důležitým vybavením je nástupní rampa.

Na kolik to vyjde?

Ambulantní hiporehabilitaci prozatím bohužel zdravotní pojišťovny nehradí. Hradí se přímo z plateb klientů a sponzorských darů, grantů a dotací. Jedna individuální hipoterapie trvá 10 -20 min, záleží na stavu klienta. Ideální intenzita je 2krát týdně po dobu minimálně 3 měsíců. Délka skupinové terapie/lekce PPK a AVK může být 60 – 120 min. Cena za jednu individuální terapii/lekci se pohybuje mezi 150 – 300,-Kč, což dopovídá 1/4 – 1/2 z celkových nákladů. Na každou individuální lekci je třeba zapojit kromě speciálně připraveného koně minimálně dvě další vyškolené dospělé osoby.

Všechny potřebné informace včetně indikací a seznamu provozovatelů podle krajů najdou zájemci na webových stránkách České hiporehabilitační společnosti www.hiporehabilitace-cr.com

Autorka: Ing. Věra Lantelme, DiS., předsedkyně České hiporehabilitační společnosti
______________________________

Hipoterapii jako fyzioterapeutickou metodu je možno zahájit již ve věku 2 měsíců. Foto Hiporehabilitační středisko Svítání

Paradrezura nabízí sportovní aktivitu. Foto Stáj Rozárka

Psychoterapie pomocí koní - klient s depresí v seniorském věku. Foto PIRUETA Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod 
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Náhodné obrázky z naší Galerie

krajske_shromazdeni_...
rakousko2011-08
39_1soutezni_den_270...
v-dolina2011-01
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.