Cvičení s Jaroslavem Wojnarem * Projekt Podané ruce 2019 * Zooterapie Euroklíč
Rubriky Různé články Kdo v Česku a ve světě abstinuje?

Kdo v Česku a ve světě abstinuje?

V květnu 2014 jsme požádali muže ústavně léčené pro závislost, aby odhadli procento abstinentů mezi českými dospělými. Jejich odhady se pohybovaly v řádu desetin procenta. Skutečnost je jiná. Podle zprávy Světové zdravotnické organizace (WHO, 2014) činil v roce 2010 v Česku podíl osob ve věku nad 15 let abstinujících posledních 12 měsíců od alkoholu 10,9 %. Spotřeba alkoholu v Česku je vysoko nad evropským a světovým průměrem, např. v USA byla spotřeba na alkoholu na jednoho obyvatele staršího 15 let téměř o 30% nižší. Od alkoholu v USA posledních 12 měsíců abstinovalo 31,1 % osob starších 15 let.

Důvody k abstinenci mohou být různé. Patří k nim plánované nebo probíhající těhotenství, kojení, nemoc, kterou alkohol zhoršuje, to, že se někdo pod vlivem špatně ovládá, je závislý atd. Naprostá abstinence od alkoholu se také doporučuje coby prevence dospělým dětem závislých rodičů.

Abstinenti od dětství a lidé, kteří začali abstinovat v pozdějším věku

Těch, kdo nikdy nepili alkohol, bylo v Česku 2,6 %. Osob, které začaly abstinovat v pozdějším věku, bylo 8,4 %, tedy podstatně více. U těch, kdo začali abstinovat v pozdějším věku, předpokládáme především zdravotní důvody. Počet osob, které abstinovaly v posledních 12 měsících, je v porovnání s jinými zeměmi poměrně malý (tab. 1).

Tab. 1. Celkový počet osob starších 15 let, které abstinovaly od alkoholu v posledních 12 měsících (WHO, 2014).
Česko 10,9 %
Slovensko 34,2 %
Polsko 48,3 %
Německo 19,7 %
Rakousko 22,6 %
Maďarsko 18,6 %
USA 31,1 %
Celý svět 61,7 %


Abstinence od dětství a abstinence v pozdějších letech

Abstinence od alkoholu je v Česku nejen možná, ale je dokonce mnohem častější, než si laici uvědomují. Mezi těmi, kdo za posledních 12 měsíců nepili alkohol, převažovaly osoby, které alkohol dříve pily, nad celoživotními abstinenty. Lze předpokládat, že řadu z nich přivedly k abstinenci vážné zdravotní důvody. Je tedy nesprávné porovnávat zdravotní stav osob, které přestaly pít alkohol ze zdravotních důvodů, s lidmi, kteří alkohol pili zdrženlivě (Fillmore a spol., 2007). To se často dělo, a ve veřejnosti se tak vyvolávala zkreslená očekávání od alkoholu. Alkohol se podle materiálů Světové zdravotnické organizace podílí podstatným způsobem např. na úrazech a dalších násilných příčinách smrti, dopravních nehodách, otravách, jaterních onemocněních, nádorech, onemocnění pankreatu atd.

Abstinence ve světě

Celosvětově je abstinence od alkoholu rozšířenější než jeho pití. Podle materiálů WHO (WHO, 2014) abstinovalo od alkoholu v posledních 12 měsících 61,7% osob starších 15 let. Z nich 13,7% přestalo pít alkohol v pozdějších letech a téměř polovina dospělé populace alkohol nepila nikdy. Světová zdravotnická organizace upozorňuje, že snížení počtu abstinujících by vedlo ke zvýšení škod působených alkoholem. Ty jsou i tak enormní. Podle citovaného materiálu WHO bylo v roce 2012 celosvětově způsobeno alkoholem 5,9% předčasných úmrtí a to i v případě, že by se bral v úvahu diskutabilní pozitivní efekt malých dávek. Kardiovaskulární onemocnění, nádorová onemocnění a poranění se na úmrtnosti působené alkoholem podílejí nejvíce (tab. 2).

Tab. 2. Podíl skupin onemocnění na celkové úmrtnosti v důsledku pití alkoholu v roce 2012 (WHO, 2014).
Nádorová onemocnění 12,5 %
Kardiovaskulární onemocnění 33,4 %
Neuropsychiatrická onemocnění 4,0 %
Gastrointestinální onemocnění 16,2 %
Infekční onemocnění 8,0 %
Neúmyslná poranění 17,1 %
Úmyslná poranění 8,7 %
Úmrtnost novorozenců 0,1 %


Kdy doporučit abstinenci?

Lékaři všech klinických oborů by měli abstinenci od alkoholu doporučovat jako nejbezpečnější možnost pacientům, kteří pijí alkohol problémově nebo jsou na něm závislé. Roerecke a spol. (2013) zjistili, že u osob zneužívajících alkohol a závislých na něm je abstinence od alkoholu spojena s nižší úmrtností nežli je tomu u těch, kdo pití pouze alkoholu omezí, byť i to má určitý efekt. Naprostá abstinence je nejvhodnější možností i u řady jiných problémů a situací.

Komu je vhodné doporučit naprostou abstinenci od alkoholu

 • Závislým na alkoholu.
 • Nemocným s chorobami, které alkohol zhoršuje (nemoci jater, epilepsie, onemocnění slinivky břišní atd.).
 • Těm, kdo jsou léčeni léky, které vstupují do interakcí s alkoholem.
 • Pracovníkům, kteří se věnují rizikovým činnostem. Ty je třeba informovat, že výkonnost je podstatně zhoršena i v kocovině.
 • Osobám se zhoršeným sebeovládáním a sklony k násilí.
 • Těhotným a kojícím ženám i ženám, které těhotenství nevylučují.
 • Dětem a dospívajícím. Otravy u nich nastávají i po malých dávkách, závislost se rozvíjí rychle, existuje vyšší riziko poškození mozku, jsou častější problémy s ilegálními drogami atd.
 • Závislým na nealkoholových drogách. Předejde se tak možnému přesmyku závislosti z ilegální drogy na alkohol.
 • Patologickým hráčům, protože alkohol zhoršuje jejich sebeovládání (Nešpor, 2011).
 • Dospělým dětem závislých rodičů a dalším osobám se zvýšeným rizikem rozvoje závislosti.

Užitečné je navrhnout těmto pacientům kromě profesionální léčby i účast ve svépomocné organizaci Anonymní alkoholici (Manning a spol., 2012) a soustavně využívat krátkou intervenci (Nešpor, 2011).

Zveřejnit střízlivost

Pacientům závislým na alkoholu, kteří abstinují, doporučujeme „zveřejnit střízlivost“. Tím myslíme informovat o svém rozhodnutí abstinovat rodinu, nejbližší přátele a spolupracovníky. Přináší to řadu výhod:
* Informovaní lidé v okolí to většinou přijmou, a předejde se tak rizikovým situacím v budoucnu.
* Je to zároveň test. Jestliže by to někdo nebral tuto informaci v úvahu, bude bezpečnější se mu vyhýbat.
* Zmíněné odmítnutí „jednou provždy“ má psychologický efekt a může motivovat k trvalé střízlivosti.
Důvody, proč dotyčný abstinuje, je možné říci, ale není to nutné. Jeden deset let abstinující muž se svěřil s tím, že má těch deset let připravené vysvětlení pro svoji abstinenci. Toto vysvětlení ale nepoužil. Nikoho totiž nezajímalo.

Závěr

Počet osob, které v posledních měsících nepily alkohol, činil 10,9 % populace starší 15 let. Mezi nimi výrazně převažovaly osoby, které začaly abstinovat od alkoholu v pozdějších letech, nad celoživotními abstinenty. To je rozdíl oproti celosvětové situaci. Celosvětově abstinovalo od alkoholu v posledních 12 měsících 61,7% osob starších 15 let. Z toho 13,7% přestalo pít alkohol v pozdějších letech a téměř polovina dospělé populace alkohol nepila nikdy.
Pacienty léčené pro závislost na alkoholu je užitečné informovat, že počet osob abstinujících od alkoholu je v Česku, tím spíše ve světě, mnohem vyšší než předpokládají.

Literatura
 • Fillmore KM, Stockwell T, Chikritzhs T, Bostrom A, Kerr W. Moderate alcohol use and reduced mortality risk: systematic error in prospective studies and new hypotheses. Ann Epidemiol. 2007;17(5 Suppl):S16-23.
 • Manning V, Best D, Faulkner N, Titherington E, Morinan A, Keaney F, Gossop M, Strang J. Does active referral by a doctor or 12-Step peer improve 12-Step meeting attendance? Results from a pilot randomised control trial. Drug Alcohol Depend. 2012;126(1-2):131-7.
 • Nešpor K. Návykové chování a závislost, 4. aktualizované vydání. Praha: Portál 2011; 176.
 • Nešpor K. a kol. Jak překonat hazard. Praha: Portál 2011; 159.
 • Roerecke M, Gual A, Rehm J. Reduction of alcohol consumption and subsequent mortality in alcohol use disorders: systematic review and meta-analyses. J Clin Psychiatry. 2013;74(12):e1181-9.
 • World Health Organization (WHO): Global status report on alcohol and health 2014. Citováno podle www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/en/

Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc. a PhDr. Ladislav Csémy


 
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Náhodné obrázky z naší Galerie

krajske_shromazdeni_...
img_9040
okolo-msk2011-503
narozky3
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.