Cvičení s Jaroslavem Wojnarem Zooterapie Euroklíč
Rubriky Různé články Svépomocné organizace typu Anonymních alkoholiků: praktické informace

Svépomocné organizace typu Anonymních alkoholiků: praktické informace

O efektivitě organizace Anonymní alkoholici při léčbě závislosti na alkoholu existují přesvědčivé doklady (přehled např. Nešpor, 2002). Užitečné jsou také na podobných principech pracující Anonymní gambleři a Anonymní narkomani. V rozsáhlé multicentrické studii se u závislých na alkoholu ukázal program založený na dvanácti krocích Anonymních alkoholiků stejně účinný nebo účinnější než kognitivně-behaviorální terapie a práce s motivací (Project MATCH Research Group, 1997).

Nepovažujeme za pravděpodobné, že by v našich podmínkách lékař nebo jiný odborník poskytoval typ terapie zmíněný v citované studii. Mnohem reálnější je, doporučit účast ve svépomocné organizaci. Jak bude takové doporučení úspěšné, lze do značné míry ovlivnit. Pomůže např. to, když se pacient dozví informace o této organizaci a dostane kontakty.

Nabídneme příklad z praxe. Jeden na alkoholu závislý muž středního věku našel na internetu spojení místní skupinu Anonymních alkoholiků. Chtěl se na toto setkání objednat a rozčilovalo ho, že se nemůže nikam dovolat. Pomohlo by, kdyby mu někdo řekl, že žádné předchozí objednávání se není třeba. Problém informovanosti lze vyřešit tím, že někdo z Anonymních alkoholiků vede pro hospitalizované závislé pacienty tzv. „info mítink“. To se na našem pracovišti děje pravidelně, ale není to možné vždy a všude.

Co od těchto organizací očekávat nelze očekávat?

Pacienty je správné informovat, že ve svépomocné organizaci tohoto typu nelze očekávat potvrzení, odborné posudky, detoxifikaci, léky nebo pomoc při řešení sociálních problémů.

Co nabízejí organizace typu Anonymních alkoholiků

 • Nejdůležitější je skutečnost, že pravidelné docházení na setkání Anonymních alkoholů usnadňuje dlouhodobou abstinenci.
 • Anonymita je dána i tím, že nikdo nemusí říkat své jméno o účastnících se nevede dokumentace.
 • Výhodu je pružnost, tj. závislý se může k účasti na setkání rozhodnout neplánovaně, bezprostředně před jejím konáním.
 • Nepožadují se žádné poplatky.
 • V Praze se skupiny Anonymních alkoholiků scházejí nejméně dvakrát denně včetně víkendů a svátků. Probíhají zde také setkání v angličtině. Takto lze dosáhnout velké intenzity ambulantní léčby, zvláště v kombinaci s profesionální pomocí.
 • Skupiny této organizace pracují na mnoha místech v Česku i v cizině. To je užitečné při turistice nebo na služebních cestách. Seznam skupin Anonymních alkoholiků v Česku a to, kde a kdy se scházejí, je na snadno zapamatovatelné adrese www.anonymnialkoholici.cz.

Typický průběh setkání

 1. Vedoucí se obvykle představí např. „Jsem alkoholik Petr“. Pak se zeptá, jestli je přítomen ještě nějaký další alkoholik. Přítomní si za pomoci tohoto rituálu připomenou svoji závislost i to, co z toho vyplývá (např. užitečnost trvalé střízlivosti).
 2. V úvodu vedoucí přivítá nově příchozí. Může také připomenout hlavní zásady společné práce. K nim patří anonymita a důvěrnost, hovořit o vlastních zkušenost, neptat, nekomentovat zkušenosti jiných, nepoužívat zájmena „my“ nebo „vy“, ale hovořit v první osobě.
 3. Obvykle se také vládá na začátek nebo na konec setkání některý rituálů, např. opakování modlitby míru. Modlitba míru zní „Bože, dej mi klid přijímat to, co nemohu změnit, odvahu měnit to, co měnit mohu a moudrost je rozlišovat.“
 4. Pak může vedoucí navázat např. takto: „Chtěl by se někdo svěřit se svým problémem?“ Na výpověď toho kdo se přihlásí, obvykle navazují související zkušenosti jiných účastníků.
 5. Končí se obvykle úryvkem z materiálů Anonymních hráčů, většinou pozitivně a optimisticky. Je např. vhodné použít slogany, které jsou uvedeny dále.
 6. V některých skupinách se na závěr účastníci vstoje vezmou a ruce a rozloučí se takto: „Do šťastného setkání na dalším mítinku.“

Jak se chovat na setkání

 • Dodržuje se anonymita, účastnící se zásadně oslovují pouze křestními jmény.
 • Nekladou se žádné otázky, každý řekne jen tolik, kolik chce. Místo toho může navázat vlastní zkušeností, zvláště jestliže předchozí výpověď doplňuje nebo s ní souvisí.
 • Účast je dobrovolná a neeviduje se, členské příspěvky se neplatí, předem oznamovat svoji účast nebo se objednávat není třeba. Je možné docházet do různých skupin, např. je běžné, že člověk, který přijel do neznámého města v cizině, tam navštíví skupinu, o které se dozvěděl z internetu.
 • Setkání dělí na otevřené „mítinky“ (tam mohou chodit všichni, např. i nepijící příbuzní) a na uzavřené, kam chodí pouze závislí. Kromě toho se některá setkání zaměřují tématicky na některý z dvanácti kroků nebo se pořádají sjezdy a další akce.
 • Účastnit se mohou lidé jakéhokoliv vyznání i ateisté, nezáleží na věku, politickém přesvědčení nebo pohlaví.
 • Toho, kdo hovoří, ostatní nepřerušují. Předpokládá se ovšem, že bude mluvit o věcech, které se týkají překonávání závislosti a jsou důležité. Právo přerušit hovořícího má jedině vedoucí setkání.
 • Anonymní alkoholici doporučují naprostou abstinenci od alkoholu. Soustřeďují se ale výlučně na střízlivost vlastních členů, protože vědí, že udržet si ji vyžaduje soustředěné úsilí.
 • Člověk pod vlivem alkoholu se může setkání účastnit, ale nesmí tam hovořit.
 • V této organizaci pracuje systém „sponzorství“. Dlouhodoběji abstinující „sponzor“ svému svěřenci zodpovídá dotazy, nabízí mu vlastní zkušenosti a poskytne mu i své telefonní číslo pro případ krize.

Některé užitečné slogany Anonymních alkoholiků

 • Abstinovat právě dnes. Podobně jako, když jde člověk po nějaké cestě, i zde je třeba ubírat se krok za krokem.
 • Nejdůležitější nejdříve. Ze všeho nejdříve je třeba zachovávat abstinenci. Tím se vytvářejí předpoklady k řešení různých problémů a lze tak dosahovat dalších životních cílů.
 • I tohle přejde. Záležitosti, které zpočátku vypadají jako velmi nepříznivé, se často vyřeší lépe, než člověk čekal.
 • Abstinovat se dá.
 • Dívej se na věci z dobré stránky.
 • Napodob vítěze. I když někomu mohou připadat osvědčené postupy používané při překonávání návykového problému nezvyklé, vyplatí se je mechanicky napodobit. Vnitřně přijaty mohou být až později.
 • Volně to jde. Tato zásada vybízí k tomu, aby se člověk vyhýbal nadměrnému stresu a vedl rozumný životní styl.
 • Předej to. Slogan doporučuje přijímat věci, které nelze změnit, a zbytečně se jimi nezabýval a předal je „Vyšší moci“.
 • 40/40 (někde se uvádí 7/7). Tato zásada říká, že člověk v krizi nebo na počátku abstinentce by měl navštívit setkání Anonymních alkoholiků 40krát během 40 dní. To je možné v v evropských a amerických velkoměstech, ale i v Praze.

Některé časté otázky pacientů

Nejsou Anonymní alkoholici náboženství nebo sekta?
Organizace tohoto typu jsou otevřené lidem jakéhokoliv vyznání i ateistům. To lze ilustrovat na příkladu mnoho let abstinujícího muže, který dlouhodobě docházel na setkání Anonymních alkoholiků a byl i ve vedení této organizace. Tento muž na protest proti bombardování Sarajeva letadly NATO vstoupil do komunistické strany. Nikomu z jeho přátel z Anonymních alkoholiků to nijak nevadilo.

Jaký smysl má opakování Modlitby míru a další časté rituály?
Často opakované a dobře naučené informace si jedinec vybaví i při stresu, bažení nebo pod vlivem silných emocí. To usnadňuje sebeovládání (Nešpor, 2013). Kromě toho vhodné rituály vyvolávají pocit větší jistoty, bezpečí a sounáležitosti (přehled viz Nešpor, 2014)

Je možné docházet na setkání Anonymních alkoholiků a zároveň do nějaké ambulance?
Je to možné a dokonce velmi vhodné. Profesionální péče a svépomoc se dobře doplňují. O léčbě závislosti na alkoholu podrobněji jinde (Nešpor, 2006).

Literatura
 • Nešpor K. Organizace „Anonymní alkoholici“ představuje efektivní pomoc závislým. Praktické lékařství 2002; 12(6):25-31. Volně dostupné na www.drnespor.eu.
 • Nešpor K. Zůstat střízlivý. Brno: Host 2006; 238. Volně dostupné na www.drnespor.eu.
 • Nešpor K. Sebeovládání: stres, rizikové emoce a bažení lze zvládat. Praha: Portál 2013; 152.
 • Nešpor K, Csémy, L. Rituály v prevenci a léčbě návykových nemocí. Volně dostupné na www.drnespor.eu.
 • Project MATCH Research Group: Matching alcoholism treatments to client heterogeneity: Project MATCH posttreatment drinking outcomes. J Stud Alcohol 1997; 58:7-29.

Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.
www.drnespor.eu
www.youtube.com/drnespor
mužské oddělení léčby závislostí
Psychiatrická nemocnice Bohnice
18102 Praha 8


 
„Jsme obyčejní lidé jako vy, jen máme hendikep, se kterým náš život navenek vypadá odlišně, pro vás zdravé nezvykle. Pro kompenzaci máme různé pomůcky, ale v jádru se náš život od vašeho neliší. Radujeme se, sportujeme, bavíme se. Umíme i pracovat, i když si někteří zaměstnavatelé myslí, že s hendikepem jsme použitelní jen na ‚lepení obálek‘. Opravdu nemáme rádi, když nás druzí považují za chudáčky a litují nás.“

Náhodné obrázky z naší Galerie

konf-bez-barier18
p1140742
v-dolina2010-17
v-dolina2011-10
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.