Sociální šetření a odebírání průkazů OZP (NRZP)

V ážení přátelé, v příloze Vám posílám souhrnný materiál připomínek k sociálnímu šetření pro účely posuzování nároku na příspěvek na péči. Tyto připomínky poslaly jednotlivé organizace, které se účastní jednání o novele normativní instrukce č. 19/2013, která je závazná pro posuzování nároku. Ještě jednou Vám tuto instrukci posílám. Prosím Vás o Vaše případné názory, co pokládáte za důležité z hlediska zapracování do normativní instrukce. Vaše připomínky bych potřeboval co nejdříve, neboť příští týden ve středu se uskuteční setkání pracovní skupiny, která se tímto problémem bude zabývat.

Vážení přátelé,

v poslední době dostáváme mnoho podnětů o odebrání průkazek ZTP nebo ZTP/P. NRZP ČR považuje tento stav za neudržitelný. Domníváme se, že se jedná o jakousi kampaň vůči OZP. Prosím Vás o Vaše zkušenosti s posuzováním nároku na průkazy OZP nebo i posuzování nároku na příspěvek na péči. Prosím, abyste svoje příběhy popsali, tak jak se odehrály, a zároveň napsali i souhlas s případným uveřejněním. K tomu je ovšem nezbytné napsat svoji adresu a telefonické spojení. Chceme vyvolat k tomuto problému jednání, ale bez konkrétních poznatků a konkrétních příběhů to není možné. Od 1. 1. 2014 došlo k úpravě zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek OZP. Tato úprava by měla být výhodnější při posuzování nároku na průkaz OZP. Ve skutečnosti však dochází ke zhoršení situace. Považujeme to za poněkud zvláštní stav, kdy právní předpis je výhodnější, ale posuzování ze strany posuzujících orgánů je přísnější. Spoléháme tudíž na Vaši pomoc a podporu.
Přeji Vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

_____________________________________


 
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.