Zdravá rodina má v kalendáři preventivních vyšetření zdarma (Ordinace.cz)

P reventivní prohlídky mohou odhalit závažná onemocnění ve stadiu, kdy jsou léčitelná. Proto se vyplatí na ně chodit, i když se cítíte zcela zdraví. Ostatně jsou zdarma.

Máte nárok na:
 • 1x za 2 roky na všeobecnou preventivní prohlídku u praktického lékaře (děti do 3 let u praktického lékaře pro děti a dorost častěji, od 3 let pak rovněž ve 2letých intervalech)
 • 1x za rok gynekologickou preventivní prohlídku (od 15 let věku)
 • 2x za rok stomatologickou prohlídku (1 preventivní prohlídka podle vyhlášky + 1 tzv. pravidelná prohlídka)

Při dovršení 19 let se musí každý zaregistrovat u praktického lékaře pro dospělé. Preventivní prohlídka je celkovým vyšetřením, její součástí je doplnění rodinné anamnézy zaměřené na výskyt kardiovaskulárních a nádorových onemocnění, poruchy metabolizmu tuků, hypertenze či diabetu. Dále lékař provádí kompletní fyzikální vyšetření – změření krevního tlaku, vyšetření štítné žlázy (pohmatem), vyšetření srdce a plic (poklepem a poslechem), zjištění stavu žil a tepen na dolních končetinách. Lékař pacienta/pacientku zváží a orientačně jí vyšetří zrak a sluch. Součástí preventivní prohlídky je i onkologická prevence, včetně vyšetření kůže, vyšetření per rektum (konečníkem) a u žen od 25 let, při pozitivní rodinné anamnéze nebo při přítomnosti jiných rizikových faktorů, klinické vyšetření prsů. Praktický lékař také kontroluje očkování proti tetanu.

Dvakrát ročně hradí pojišťovna návštěvu u stomatologa (v rámci preventivní prohlídky a tzv. pravidelné prohlídky). Vyšetření obsahuje zjištění stavu chrupu, sliznic nebo čelistí. Dále představuje nácvik ústní a zubní hygieny a zaměřuje se také na zjišťování změn v dutině ústní, které by mohly signalizovat jiné onemocnění.

Každá žena by měla jednou za rok absolvovat vyšetření u gynekologa, které je rovněž pojišťovnou hrazené. Prohlídka je přizpůsobena věku ženy a tomu, zda je sexuálně aktivní. Součástí preventivní prohlídky je v rámci screeningu karcinomu děložního čípku prováděn odběr vzorků z děložního čípku k cytologickému vyšetření. Součástí gynekologického vyšetření je také nácvik samovyšetření prsů.

Harmonogram preventivních prohlídek:
 • v 18 a ve 30 letech › vyšetření cholesterolu a tukových látek v krvi
 • v 18 letech › kontrola glykémie (hladiny cukru v krvi)
 • od 25 let › klinické vyšetření prsů (při pozitivní rodinné anamnéze nebo při jiných rizikových faktorech)
 • od 19 let a dále každé dva roky › preventivní prohlídka u praktického lékaře
 • dvakrát ročně › stomatologické vyšetření
 • každé dva roky › orientační chemické vyšetření moče
 • jedenkrát ročně › preventivní gynekologická prohlídka
 • ve 40 a 50 letech › vyšetření cholesterolu a tukových látek v krvi
 • ve 40 letech a dále každé dva roky › kontrola glykémie (hladiny cukru v krvi)
 • ve 40 letech a dále každé čtyři roky               › vyšetření EKG
 • ženy od 45 let a dále každé dva roky › mamografické vyšetření
 • od 50 do 55 let jednou za rok › test okultního krvácení ve stolici – TOKS
 • od 55 let jednou za dva roky › test okultního krvácení ve stolici – TOKS
 • od 55 let a dále každých deset let › endoskopické vyšetření střev (jako druhá varianta k TOKS)
 • v 60 letech › vyšetření cholesterolu a tukových látek v krvi
 • Na preventivní prohlídky navazují tzv. screeningové programy, které mají odhalit výskyt onkologických onemocnění v raném stadiu, kdy lidé nemají žádné příznaky či potíže.

V ČR existují tři organizované programy screeningu zhoubných nádorů:
 • screening nádorů prsu (mamografie) - od 45 let věku 1x za dva roky
 • screening nádorů tlustého střeva a konečníku (test na okultní krvácení do stolice) - od 50 do 55 let věku 1x ročně; od 55 let věku 1x za dva roky tento test nebo 1x za 10 let screeningová kolonoskopie
 • screening nádorů děložního hrdla (cytologické vyšetření stěru z děložního hrdla) - od 15 let věku 1x ročně.

Další informace najdete na www.vzp.cz.

autor: Romana Žatecká, Pears Health Cyber, s.r.o., Praha


 
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím.
Více informací o používání cookies se dozvíte v tomto článku.